Hvordan britisk etterretning globaliserte nettrolling

0
Krigføring via tradisjonelle og sosiale medier. Shutterstock

Siden konflikten i Ukraina begynte, har mange kommentatorer trukket oppmerksomheten til den åpenbare bevæpningen av sosiale medier i tjeneste for stedfortrederkrigen.

Av Kit Klarenberg.

Hærskarer av brukere på Facebook, Twitter og andre store plattformer, mange anonyme og nylig registrerte, har nådeløst fremmet prointervensjon, proukrainsk propaganda, og ondskapsfullt angrepet alle de som avviker selv litte grann fra etablerte vestlige fortellinger. Det har skapt en enestående situasjon, som forfatteren Caitlin Johnstone kaller «tidenes mest aggressivt trollede krig».

Selvfølgelig dukket ikke dette fiendtlige informasjonsmiljøet brått opp da Russland grep inn i Ukraina 24. februar. I mange år har offentlige rom på nett vært utsatt for en stadig intensiverende blitzkrieg både av dedikerte statlige bot- og trollnettverk, og tilsynelatende grasrotinitiativer. Når det gjelder sistnevnte, var den som startet det hele de The Lithuanian Elves (De litauiske «alvene», o.a.), tilbake i 2015.

Dette er et tilsynelatende uformelt kollektiv av bekymrede borgere som slår seg sammen for å motbevise russiske «falske nyheter». Aktivistene deres har blitt berømmet overstrømmende i mainstream for sin troll-sprengende dyktighet, og gjentatte ganger har de blitt holdt frem som et eksempel vestlige stater må følge for å effektivt kunne kjempe mot påstått «desinformasjon».

Ikke overraskende har ingen av de utallige glødende medieprofilene til bevegelsen som er publisert til dags dato anerkjent at bevegelsen hele tiden har dratt nytte av sponsing og promotering fra britisk etterretning.

Hemmelige operatører i London grep umiddelbart Alvekonseptet, eksporterte deretter modellen globalt, mens de konstruerte et hemmelig nettverk av operatører for å påvirke debatten, påvirke politikken og forvrenge oppfatninger over hele verden.

«21. århundre motstandskjempere»

Referanser til denne bakgrunnen er forutsigbart nok fraværende i en offisiell biografi om alvene, som ble publisert i et kapittel i en akademisk håndbok om «Desinformasjon og falske nyheter» av Giedrius Sakalauskas, en av bevegelsens grunnleggere. Ikke desto mindre kommer det fram avslørende, om enn romantisk, innsikt i gruppas modus operandi.

De er såkalte «debunkere» som søker å identifisere og avsløre «fiendtlig propaganda». De driver masserapportering av «trollmordere» om det de oppfatter som ondartede personer og botkontoer til sosiale medieplattformer så de blir utestengt. De er angivelig «motivatorer» som sprer «positive nyheter» om Litauen, EU og NATO «for å gjøre folk stolte av sitt eget land»; og operatører som «bekjemper troll og deres informasjon ved å bruke humor, ironi og sarkasme som våpen.»

Merkelig nok motsier Sakalauskas seg sjøl når det gjelder antall involverte personer, og sier først «det er ikke lett å beregne hvor mange alver vi har i dag, siden det er forskjellige stammer», men senere påstår Litauens alveorganisasjon alene utgjør «over 4000 aktivister som deltar etter behov.»

De mobiliseres via grupper på sosiale medier og chatteplattformer, hvorav noen er merket som «hemmelige». Alver «kjenner ikke hverandres virkelige navn eller møtes personlig; ofte forblir de anonyme, for å unngå å bli identifisert av den andre siden. Men når vi har et mål, står vi sammen [uthevet].»

Sakalauskas fortsetter med å beskrive en serie orkestrerte handlinger fra alvenes side, og innrømmer i prosessen at aktivitetene deres er alt annet enn reaktive – ja, de abonnerer erklært på filosofien om at «det beste forsvaret er krenkelse.» 

For eksempel satte en rekke alver i gang en kampanje mot den russiske statseide mediekanalen Sputnik, der de nådeløst spammet Facebooksiden med negative kommentarer og memer, og reduserte dens «vurdering» fra 4,3 til 2,6 av fem på bare seks dager.

Sakalauskas skisserer #StopAdidas-kampanjen

Så, i forkant av fotball-VM i 2018, siktet alvene seg inn på Adidas etter at den internasjonale sportsklærgiganten produserte en rekke t-skjorter med den sovjetiske hammeren og sigden, noe som førte til en syndflod av negativ mediedekning verden over. På bare to dager bøyde selskapet seg for trakasseringen og trakk «støtende produkter» fra salg. Sakalauskas uttaler tydelig at en «gruppe likesinnede ukrainske aktivister ble med på aksjonen.»

Alvene gjentok innsatsen senere samme år, denne gangen rettet mot Walmart for deres eget utvalg av plagg med kommunisttema, og gikk nok en gang seirende ut på kort tid. En kjernekomponent i begge kampanjene var sarkastisk å foreslå at målselskapene skulle lage dedikerte linjer med totalitært-tema-antrekk – et meme med inskripsjonen «Walmart, hvorfor ikke hakekors?» ble spredt bredt, i likhet med tilsvarende hashtags på Twitter.

De litauiske alvene på jobb

Disse anstrengelsene er ganske bekymringsfulle, gitt at Vilnius i mange år har omfavnet og foreviget den farlige, dobbelte myten om «dobbelt folkemord» – nemlig at nazistenes likvidering av Litauens befolkning, spesielt dens jøder, under andre verdenskrig er absolutt lik politisk undertrykkelse praktisert under påfølgende tiår med sovjetisk okkupasjon.

I 2010 var den britiske ambassadøren i Vilnius hovedforfatter av et felles diplomatisk brev som uttrykte alvorlige bekymringer over dette presset – han ble tvunget ut av stillingen ikke lenge etter. Samme år vedtok Vilnius lovgivning som betydelig begrenset den offentlige diskursen om Holocaust, og delte skylden for masseslakt av jøder utelukkende til nazistene. I virkeligheten begynte litauere å utføre dette folkemordet før nazistyrkene i det hele tatt hadde nådd fram til landet.

Da de ankom, var mange litauiske borgere aktivt medskyldige i pogromer i stor skala, noe som resulterte i at 90 prosent av Litauens anslagsvis 250.000 jøder ble utryddet. Prosentvis var det langt flere jøder som ble utryddet der enn i det langt større og mer folkerike Tyskland.

En kjernekomponent i denne Holocaust-revisjonismen er guddommeliggjøring av Forest Brothers, ei gruppe anti-sovjetiske motstandskjempere som i over ett tiår etter andre verdenskrig kjempet en skjebnesvanger kamp mot kommunistiske myndigheter over hele Baltikum. Det er et etablert historisk faktum at disse personene i overveldende grad var tidligere Waffen SS-samarbeidspartnere og/eller hadde vært en del av «stay-behind»-bataljoner opprettet av nazister mens de forberedte seg på å evakuere regionen, i forkant av den røde hærens ankomst.

Likevel har Litauen – sammen med nabolandene Estland og Latvia – forpliktet seg til å hvitvaske brødrenes sanne natur, og i stedet for å presentere dem som modige frihetskjempere. Foruroligende nok har denne svindelen nå blitt overveldende akseptert av vestlige regjeringer og maktstrukturer, til tross for de enormt lett tilgjengelige bevisene for det motsatte.

For eksempel er EUs offisielle holdning at ethvert forslag om at brødrene var «nazistiske samarbeidspartnere, kriminelle og terrorister» er russisk «desinformasjon». Enda mer sjokkerende, i 2017 ga NATO ut en sleip film som forsterker denne grovt forvrengte lesningen av historien.

Det er gode grunner til å tro at produksjonen av denne propagandaen, og i sin tur vestlig tilslutning til «dobbelt folkemord», ble sterkt påvirket av alvene – med, som vi snart skal se, bistand fra britisk etterretning. 

På en fristende måte avrunder Sakalauskas kapittelet sitt ved å avsløre at det litauiske militærets Stratcom – informasjonskrigføring «la merke til alvene og ble imponert.» Som han forteller det, ble alvenes bedrifter deretter publisert på et NATO-toppmøte i 2015 i Latvia, med resulterende konferansediskusjoner om bevegelsen uventet «lekket» til medier over hele de baltiske statene.

«Det var et stort sjokk at verdens største militærallianse hadde oppdaget alvene,» skriver Sakalauskas begeistret. «Dekningen ga alvene en sjanse til å promotere seg selv i den offentlige sfæren og spre budskapet om [alvebevegelsen] internasjonalt.»

‘Sponser et nettverk av alver’

Påstanden om at Litauens væpnede styrker tilfeldigvis snublet over alvene er vanskelig nok å akseptere på sine egne premisser, men blir gjort spesielt usannsynlig gitt innholdet i lekkede filer som dokumenterer den interne funksjonen til Integrity Initiative, en skjult etterretningsoperasjon fra utenriksdepartementet. .

Les mer på steigan.no om Integrity Initiative.

Disse papirene viser at i 2015, samtidig som alvene ble hyllet av NATO, skapte initiativet en «nær kobling» med den litauiske væpnede styrkens Stratcom-divisjon. Flere passasjer spredt over hele dokumentbunken antyder sterkt at det er lite meningsfullt skille mellom denne enheten og alvene.

Diagram fra Integrity Initiative over dens litauiske operasjoner

For eksempel initierte Initiativet en direkte linje mellom Stratcom-teamet og den britiske hærens online psyops-bataljon 77th Brigade , noe som resulterte i at Brigaden «vedtok litauiske teknikker.» På sin side mottok organisasjonen betydelige summer fra det litauiske forsvarsdepartementet for å arrangere månedlige utenlandsreiser for Stratcom-ansatte, slik at ytterligere internetthærer eksplisitt basert på Elves-modellen kunne bli undervist i «infowar-teknikker» praktisert av gruppen.

«Litauen har blitt spesielt viktig i vårt nettverk på grunn av sin ekspertise i å håndtere russisk ondartet innflytelse og desinformasjon,» heter det i et dokument. «Vi sponser et nettverk av ‘alver’, satt opp for å motvirke russiske troll.»

Utenrikskontoret finansierte byggingen av dette «nettverket», som Integrity Initiative leverte ved å etablere et «Elves-akademi», hvor mange deltakere fra hele EU rutinemessig ble tatt til Vilnius for fire dagers workshops, og fikk «praktiske leksjoner og trening» i trollingens fine kunst. Deltakerne fikk deretter oppfølgingsbesøk i landet fra «Elve-instruktører», for å sikre at deres lokale nettverk «[utviklet] effektivt.»

Fra Integrity Initiative

«Alvene gir nødvendig kunnskap for utvikling og implementering av en effektiv samfunnsreaksjon,» erklærer et initiativdokument. «Medborgerlige aktivister og frivillige [blir] aktivt engasjert i cybermotstand og digital motstandskraft.»

Tidlig i 2018 hadde de nederlandske, norske og spanske forsvarsdepartementene også fått direkte opplæring fra alvene og 77. brigade, noe som resulterte i å opprette tilsvarende «enheter innenfor sine egne rekker». 

Les: Integrity Initiative: Norske navn trukket inn i hemmelig nettverk for informasjonskrig mot Russland

Sammenlignbare divisjoner vil uunngåelig ha blitt opprettet andre steder i årene siden. Organisasjonen hadde store planer om å sirkulere disse og andre innblandingsmetoder til USA, og et eget kapittel i den nevnte Desinformation and Fake News-håndboken indikerer dessuten at den tidligere britiske kolonien Singapore har tatt lærdom fra alvene i å takle «desinformasjon» på nettet.

Det er også klare indikasjoner på at Integrity Initiative var involvert i produksjonen av NATOs Forest Brothers-kampanjeklipp. En fil bemerker at organisasjonen mottar «finansiering fra NATOs hovedkvarter for pedagogiske videofilmer,» og har fått et kamerateam gratis av militæralliansen for formålet, akkurat på det tidspunktet klippet ble publisert. To år senere publiserte den et essay som kritiserte «Kremlin-desinformasjon» angående brødrene på sin nå nedlagte nettside.

Utdrag fra Integrity Initiative-filen

«Med vilje falsk og ærekrenkende»

I kapittelet i håndboken innrømmer Sakalauskas inkongruent at risikoen for at alvebevegelsen hans blir «kapret» av «lokale ekstremistgrupper» vil «alltid eksistere», selv om han avfeide prospektets betydning på det bisarre grunnlaget at nye rekrutter «har [sitt] hjerte i rett sted» ville være «nok» for å sikre at prosjektet ikke ble infiltrert på ondartet vis.

En kyniker kan spørre seg om ekstremisme ble koblet inn i alvene og deres utenlandske kolleger helt fra begynnelsen. En lekket vurdering bestilt av utenriksdepartementet anklager gruppen for å «oppildne anti-russiske fordommer og spre usannheter». Den samme vurderingen var enda mer skarp av Propastop, en lignende innsats finansiert av det estiske forsvarsdepartementet, som likeledes har blitt støttet av EU , NATO , vestlige tenketanker og media , og ofte karakteriseres som en regional «søster» av alvene.

Kilde: Foreign Office

Propastop ble sagt å være knyttet til «nyfascistiske grupper» og har oppfordret til vold mot Estlands russiske minoritet – «rapporteringen er ansett for å mangle troverdighet, og de har publisert en rekke med vilje falske og ærekrenkende artikler om russiske medier.» Uhyggelig nok har Propastop-innhold som motbeviser påstander om diskriminering av Estlands russisktalende befolkning blitt delt mye på sosiale medier siden krigen i Ukraina begynte.

Vurdering av Propastop for Foreign Office

Videre «koblet Integrity Initiative direkte» Litauens Stratcom-team – og dermed uunngåelig alvene – med Kievs StopFake, «for å utveksle praktisk erfaring.» Den Kiev-baserte organisasjonen har mottatt betydelige amerikanske og britiske statlige midler, og fungerer som en av Facebooks dedikerte faktasjekkere i landet for Ukraina, til tross for sin lange historie med hvitvasking av nynazisme og sammenhengende bånd til hvite overlegenhetselementer.

StopFake er langt fra den eneste enheten som er fast bestemt på å rense Kievs åpne omfavnelse av fascismen på statlig nivå. Tallrike vestlige medier har erklært denne påviselige virkeligheten for falske nyheter, mens legioner av nettaktivister står alltid klar til å baktale alle og enhver som våger å erkjenne sannheten – det mest fremtredende og krigførende eksemplet på dette fenomenet er NAFO – det selvstilte «Nord». Atlantic Fellas Organisation». 

En enorm nettforbindelse som kan identifiseres med «doge»-profilbilder, de motvirker uavhengig og i koordinering «desinformasjon» om NATO og Ukraina – og dets påståtte formidlere, som er spottende kalt «vatniks» – med en ubønnhørlig blanding av absurditet, ad hominem, memer , og latterliggjøring, alt mens du samler inn penger til Kiev.

NAFO har tatt på seg ansvaret for å jage en russisk diplomat offline, og uendelig masserapportering av kontoer og tweets inntil fornærmende brukere er midlertidig eller permanent suspendert. Slik trolling har også en virkelighetskomponent. 

Den 4. august publiserte Amnesty International en rapport om Kiev som setter befolkningen i fare ved å basere styrker og våpen i boligområder, inkludert skoler og sykehus, noe som utgjør en krigsforbrytelse. Tre dager senere sendte CBS et program som avslører bare 30 prosent av vestlige våpenforsendelser til Ukraina når frontlinjen. NAFO tok en ledende rolle i å trakassere de to organisasjonene i ettertid, og samle masseinnleveringer av klager til offisielle organer over deres produksjon.

Hvilken innvirkning disse koordinerte handlingene kan ha hatt isolert sett, er vanskelig å kvantifisere – de var bare en del av en mye bredere på og offline tilbakeslag mot Amnesty og CBS for å fremheve realitetene i Ukrainas krigsinnsats, som i sum viste seg å være svært effektive for å knuse dissens. .

Amnesty ga en unnskyldning for «sinne og nød» den faktiske rapporteringen kan ha forårsaket, mens CBS trakk dokumentaren sin , og en tilhørende reklametrailer og artikkel, fra nettet direkte. Den har siden blitt «oppdatert» for å hevde «situasjonen har forbedret seg betydelig» siden dokumentaren ble filmet, og «en mye større mengde kommer nå dit den skal.» Noe som er betryggende.

Støtte på høyt nivå for NAFO er tydelig . For eksempel har Paul Massaro, USAs regjerings utenrikspolitiske rådgiver og to-nevede cheerleader for Kiev, omtalt ensemblet som «en av de mest effektive mot-desinformasjonskampanjene i historien.» The Economist , Politico og Washington Post publiserte alle fawning billet doux til Fellas innen 24 timer ettersom august ble september. Handlingene deres har til og med inspirert en rekke merkevarer.

Anklager NAFO er sponset eller regissert av etterretningsaktører, i den grad medlemmene har forvandlet anklager i den retning til en spøk-meme – de hevder at de umulig kan støttes av CIA, fordi «det er ingen CIA».

Gitt de håndgripelige likhetene mellom NAFO og de litauiske alvene, kan slike fornektelser godt være oppriktige – tross alt kan kjernen til innsatsen ligge i London, snarere enn Washington DC.


Originalen: How British Intelligence Globalized Online Trolling

Forrige artikkelDen europeiske sentralbankens balanse rasert med 492 milliarder euro på ei uke
Neste artikkelLøsning på kryssord 6 på steigan.no
Kit Klarenberg er en undersøkende journalist som gransker etterretningstjenestenes rolle i utformingen av politikk og oppfatninger.