EUs energipristak er skjebnebestemt til å mislykkes

0
Trade union members shout and wave banners in a demonstration against surging energy prices and increased living costs during a national demonstration in Brussels, Belgium on September 21, 2022.

Etter måneder med krangling, godkjente EUs energiministre endelig det første taket på gasspriser noensinne, som etter planen skal tre i kraft i februar. Målet med tiltaket er å dempe krisa som har rystet Europa det siste året som følge av gass- og energiprisene som har økt til uante nivåer.

Thomas Fazi.

Av Thomas Fazi – 21. desember 2022

For å forstå hvordan taket skal fungere, er det viktig å forstå hva som driver energikrisena i utgangspunktet. Det er vanlig å tro at økningen i gassprisene er en konsekvens av at Vladimir Putin øker regningene som gjengjeldelse for vestlig støtte til Ukraina. Men det er ikke slik energimarkedene fungerer.

Prisen på europeisk gass bestemmes i dag ikke lenger av langsiktige semifaste kontrakter knyttet til oljeprisen – som var normen inntil for et tiår siden – og den kan heller ikke endres ensidig fra den ene dagen til den andre basert på eksportørenes luner. Det er snarere knyttet til den prisen gass selges til på virtuelle handelsmarkeder, eller spotmarkeder, som Title Transfer Facility (TTF) i Amsterdam (for EU) eller National Balancing Point (NBP) i Storbritannia, hvor hundrevis av energihandlere og finansaktører hver dag kjøper og selger store mengder gass. Dette betyr at prisen på gass i hovedsak avhenger av svingningene i finansmarkedene.

Skiftet fra oljeindekserte kontrakter til spotmarkedsprising har vært et kjæledyrprosjekt fra EU-kommisjonens side helt siden tidlig på 2000-tallet, i tråd med de europeiske teknokratenes tro på fordelene med økonomisk liberalisering og markedskreftene: ideen om at markedskrefter, hvis de blir overlatt til seg sjøl, alltid vil produsere det optimale resultatet – og den optimale prisen. Som et resultat har spotprising i løpet av det siste tiåret blitt normen over hele Europa.

Som det viser seg, var det en veldig dårlig idé å la finansmarkedene – som er spesielt utsatt for irrasjonell oppførsel, spekulasjoner og prismanipulasjon – sette prisen på en økonomis mest avgjørende vare, energi. Dette ble tydelig tidlig i 2021, ett år før krigen startet i Ukraina, da prisen på gass som handles på TTF, som de fleste EU-gasskontrakter er knyttet til, begynte å stige betydelig.

Ved slutten av året hadde prisen på europeisk gass nådd €100/MWh – den høyeste som noen gang er registrert, og en svimlende 1000 % økning fra begynnelsen av året, da prisen hadde vært rundt €10/MWh.

Det var ikke noe økonomisk fundamentalt som rettferdiggjorde en så drastisk økning. Ja, det var en oppgang i energietterspørselen på grunn av at økonomier begynte å åpne igjen etter nedstengning, men den globale olje- og gassproduksjonen økte også sammenlignet med året før. Og ja, tilførselen av russisk gass til EU – som i 2021 utgjorde rundt halvparten av blokkens samlede forsyning – gikk litt ned i andre halvdel av året. I den grad det var et misforhold mellom tilbud og etterspørsel, var dette imidlertid ikke tilstrekkelig til å rettferdiggjøre en tidoblet prisøkning.

Realiteten er at hovedfaktoren som drev økningen i prisen på TTF-gass ganske enkelt var spekulasjoner (som deretter ble ytterligere forsterket av det faktiske fallet i forsyninger forårsaket krigen i Ukraina og sanksjonsregimet).

Skriv inn det nylig godkjente EU-taket, som setter den maksimale prisen gass kan omsettes til på TTF til €180/MWh. Dette er ikke et tak for prisfastsettelse fra Russland (eller noen andre); det er et tak på systemet for spekulativ handel som EU bevisst har påført sine energimarkeder. Med andre ord, det er nok et tilfelle av organisasjonen som forsøker å fikse et problem som de sjøl har skapt. Hva verre er, det vil sannsynligvis mislykkes: ikke bare er den prisen (og til og med den nåværende prisen på € 100/MWh) fortsatt en massiv økning sammenlignet med prisene før 2021, men det er også en risiko for at tiltaket faktisk kan føre til et fall i gassforsyninger. Og vinteren har så vidt startet.


Originalen:

The EU’s energy price cap is destined to fail

Forrige artikkelZelensky legger Ukraina åpent for BlackRock
Neste artikkelRussland og Iran åpner en handelsrute som varsler en blokkdannelse
Thomas Fazi
Thomas Fazi skriver om seg sjøl: Jeg er journalist/skribent/oversetter/sosialist. Jeg tilbringer mest tiden min i Roma, Italia. Blant annet er jeg medregissør for Standing Army (2010), en prisvinnende dokumentar-langfilm om amerikanske militærbaser med Gore Vidal og Noam Chomsky; og forfatteren av The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It Back (Pluto Press, 2014) og Reclaiming the State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World (samforfattet med Bill Mitchell; Pluto Press, 2017).