En «faktasjekker» må stå frem med fullt navn og tittel

0

Av Knut-Jørgen Plesner, leserinnlegg.

Det er et helt besynderlig fenomen i tiden: faktasjekkere. Ja, for noen århundrer siden hadde vi inkvisisjonen: identisk funksjon og litt forskjellige åtgjerder, men ødeleggelse av personens renommé og posisjon felles.

At det i det hele tatt er tillatt: en overtidig bachelorstudent, fra San Diego-universitet skal kunne sette et ikke-godkjent stempel på uttalelser fra en nobelprisvinner som uttaler seg om sitt fag! Og «faktasjekkeren» får lov å være anonym! Det er hårreisende. Det må være en helt åpenbar selvfølgelighet at faktasjekkeren må stå fram med fullt navn og tittel og svært gjerne et resymé av sin CV. Da kan man avgjøre hvem som har mest troverdighet av de to.

I et sivilisert samfunn finner man frem til fakta for en selv ved å gå til forskjellige informasjonskilder med kjent opphavsperson. Hvis en anonym instans skal kunne sile bort eller forkaste store mengder av disse informasjonskildene ved et «autoritativt», men egentlig totalt uholdbart stempel, er vi langt på vei mot det totalitære samfunnet.

Knut-Jørgen Plesner

Forrige artikkelJordens salt
Neste artikkelOvervåkningssamfunnet sniker seg inn