Vi primes for det optimale transhumanistiske helvete

0

Av enigma.

Informasjonstettheten i dette intervjuet krever ekstra O2 tilførsel for å fordøye det. I løpet av knapt 1,5 time besvarer journalist Whitney Webb noen av samtidens største spørsmål. Hva skjer? Hvor står vi? Hvem er vi? Hvem er de? Hva kan vi gjøre? Om noe….

Informasjon vs tillit

Innledningsvis får man innsikt i de massive korrupsjonsaspektene som ligger til grunn for hvordan vi har havnet i dette komplekse uføret. Man må strippes for enhver form for tillit for å kunne konsumere kynismen i disse strukturene. Webb går dypt inn i de politiske nettverkene hvor Clintonfamilien, Epsteinskandalen, Chinagate, WEF, Ukraina samt en rekke mer historiske forhold gjennomsyret av korrupsjon og organisert kriminalitet blir selve grunnlaget for å kunne forkaste nødvendig tillit.

Transhumanisme & eugenikk

Fra ca 40 minutter kommer Webb inn på aspektene vedrørende transhumanisme – hvor Aldous Huxleys bror; Julian Huxley presenteres som en historisk sentral person med sin rolle som president for det britiske eugenikksamfunnet og leder for UNESCO – kjent for utsagn som: «We need to make the unthinkable – thinkable again» Videre får Rockefeller som finansinstitusjon for eugenikk oppmerksomhet, hvor assistert selvmord på finansielt grunnlag diskuteres.

Identitetsløse droner

Webb viser også til hvordan tilhørighet og tradisjon fortynnes for deretter å oppløses som en mekanisme i å sårbargjøre samfunnet for et nytt transhumanistisk paradigme. I dette spillet står blant annet kjønnsidentitet sentralt; hvor barn manipuleres og seksualiseres. Det belyses også hvordan helse og undervisning kjøpes opp av disse globalistorienterte organisasjonene.

AI-intergrert Integrert Social Credit System

Det teknokratiske smartsamfunnet basert på den kinesiske modellen med massiv overvåkning, bevegelseskontroll, portforbud og opphørt ytringsfrihet basert på et dystopisk straff- og belønningssystem synes stadig mer sannsynlig. Framtidens Social Credit System basert på stadig mer integrerte teknologiske løsninger av autojusterende karakter blir selve grunnlaget for et slik samfunn. Dette er den type intervju man med inspirasjon ser flere ganger for å få med seg den massive mengden informasjon som presenteres og kan derav på det mest iskalde anbefales!

Lytt til Whitney Webb

YouTube player


Whitney Webb har vært en profesjonell skribent, forsker og journalist siden 2016. Hun har skrevet for flere nettsteder, og fra 2017 til 2020 var hun stabsskribent og senior undersøkende reporter for Mint Press News. Hun skriver for tiden for The Last American Vagabond. Webb etterforsker hvordan FNs «bærekraftig utvikling»-politikk, «bærekraftmålene», ikke fremmer «bærekraft» slik de fleste tenker på det, og i stedet bruker den samme gjeldimperialismen som lenge har vært brukt av det anglo-amerikanske imperiet for å fange nasjoner i et nytt, like brutalt system for global finansiell styring.
https://unlimitedhangout.com/author/whitney-webb


Innholdet i intervjuet står for deltakernes regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelUniper setter ny tysk rekord i underskudd
Neste artikkelTanker om sosialismen – den kapitalistiske organisasjonen vender seg til sin motsetning