Rødt vil bruke mer enn regjeringen på Forsvaret

0
Bjørnar Moxnes på kjøretur i tanks. Foto fra Facebook-profilen til Moxnes.

Rødt vil plusse på forsvarsbudsjettet med 700 millioner kroner, skriver NTB.

Partiet vil riktignok kutte i utenlandsoperasjoner og ønsker at kampflykjøp droppes. Men den delen av budsjettet vil jo de andre partiene sørge for, så dermed blir Rødt en pådriver for økte militærutgifter innenlands.

– Rødt er mot norsk Nato-medlemskap, men Norge kommer til å være medlem av alliansen også neste år. I vårt budsjett viser vi hvordan Rødt vil styrke den nasjonale forsvarsevnen i 2023, og jeg tror dette er tiltak som mange ser at er sunn fornuft, uavhengig av hva man mener om Nato, sier Moxnes.

– Ethvert land må være i stand til å hevde egen suverenitet, men på grunn av nedbyggingen av Forsvaret til fordel for deltakelse i krigføring utenlands, er forsvarsevnen kraftig redusert. Derfor må Forsvaret styrkes, sier han.

100 prosent til NATO

Det finnes en illusjon i Rødt-ledelsen om at det går an å ha et slags vanntett skott mellom «et nasjonalt forsvar» og NATO. Dette bygger ikke på fakta og har ingenting med virkeligheten å gjøre. Forsvaret er 100% integrert i NATO fra etterretning til kommandosystemer, til våpen og øvelsesopplegg. Det lar seg ikke gjøre å skille Forsvaret fra NATO så lenge vi er medlemmer av NATO. Hver krone til Forsvaret er ei krone til NATO.

Tidligere nestleder i Rødt Marielle Leraand, skriver på Facebook:

Opprustning?

Folk blir fattigere og fryser i Norge og det er krig i Europa. I en sånn situasjon, mener jeg det er direkte vanvittig å bevilge enda mer penger til «forsvaret».

I en situasjon hvor vi har en pågående krig i Ukraina, hvor USA og de andre NATO-landene «investerer» i krigen med flere hundre milliarder kroner; investeringer som går i høy grad til å trekke en blodig krig i langdrag, så trengs det definitivt noen som går ut og sier: «vi velger å gå en annen vei».

Men i Rødts forslag til Statsbudsjett så velger de i en slik situasjon vi står i nå, hvor «alle» roper på «mer penger til våpen og forsvar for å beskytte oss mot Russland», å bli en del av det destruktive veivalget.

Rødt foreslår nemlig en ØKNING av forsvarsbudsjettet på 700 millioner kroner (!)

Dette er altså 700 millioner kroner MER enn det regjeringa foreslår i sitt statsbudsjett og som allerede er en kraftig økning av midler til «forsvar».

I tillegg foreslår Rødt en økning i forsvarsbudsjettet på «270 millioner i Frie midler til støtte for Ukraina og Baltikum».

Dette er altså «FORSVARSMIDLER» og ikke «nødhjelp» eller annet.

Det står dessuten på ingen av postene i budsjettet at Rødt ønsker å fjerne midlene som i dag benyttes til våpenleveranser til Ukraina. Det kunne med fordel ha blitt nevnt «eksplisitt» dersom Rødt faktisk hadde tenkt å fremme dette i debatten.

Rødt har jo også godtatt at regjeringa gir nesten 14 milliarder kroner til Ukraina (og våpenindustrien). Disse pengene må også tas fra et sted.

Rødts alternative budsjett

Rødt vil altså gi mer enn regjeringa til det korrupte, diktatoriske og naziinfiserte Kiev-regimet. Det hjelper ikke hvor mye man enn rødmaler denne politikken, det er ytterliggående høyrepolitikk. I Rødt pleier man gjerne å trekke fram Rosa Luxemburg i festlige anledninger, men hun ville vel ha rotert i høy hastighet i sin grav om det var mulig, hun som nettopp fordømte ministersosialistene for deres støtte til krigsbudsjettene.

Marielle Leraand fortsetter slik:

I denne situasjonen vi står i nå i Europa, så trengs det mer enn noensinne partier som peker i en annen retning, BORT fra å bygge opp til en eventuell framtidig krig og krigshissing, da særlig retta mot Russland.

Trist at Rødt har kasta seg på denne linja som Jens Stoltenberg nå har kjørt på med og som det kappes i NATO om å følge, nemlig at forsvarsbevilgningene må opp, siden «trusselbildet har endra seg» som det heter…

Vel, trusselbildet endrer seg i alle fall dersom «alle» nå går i flokk og blir med på dette rustningskappløpet.

Og de som igjen og bestandig taper aller mest på dette, er vi, helt vanlige mennesker, i både Øst og Vest…

Det er lite som tyder på at Rødt kommer til å endre kurs og bli det partiet Leraand etterlyser.

Støtter sanksjoner som skaper mange millioner fattige

I tillegg støtter Rødt EUs sanksjoner mot Russland som har ført til voldsom økning av energipriser, matpriser og alt annet vanlige folk er avhengige av. Rødt liker å snakke om kampen mot «Forskjells-Norge», men er det noe som øker forskjellene i samfunnet, så er det jo nettopp disse sanksjonene.

Prinsipper? Hvilke prinsipper?

I Rødts prinsipprogram fra 2019 heter det:

Når nå konfliktnivået mellom USA og Russland øker igjen følger Norge USAs linje og stiller norsk territorium til disposisjon for amerikanske styrker sin militære innringing av Russland. Rødt mener at Norge ikke skal stille seg på noen side i kampen mellom imperialistiske stormakter, og vil ikke støtte verken Russland eller USA. Derfor er vi imot denne farlige utviklinga.
Kampen for å bevare fred mellom atommaktene står i en særstilling for å beskytte mennesker og miljø. Rødt deltar i arbeidet for nedrustning, avspenning og avskaffelse av atomvåpen. Å hindre storkrig er en forutsetning for å bygge sosialisme.

Eller som Groucho Marx en gang sa:

«Jeg har mine prinsipper. Og liker du ikke dem så har jeg noen flere.»

Det er vel denne marxismen som gjelder i Rødt?

Forrige artikkelRussland, India, Kina, Iran: Kvartetten som virkelig betyr noe
Neste artikkelWho Funds You – Hvem finansierer tenketankene og driver politisk påvirkning i Storbritannia?