Pasienter med transplanterte lunger får problemer etter «Covid-vaksiner»

0

Av Lance D Johnson, Natural News.

Lungetransplanterte med to covid-vaksiner kan risikere avstøtning av organer, og utvikle pustebesvær som krever ekstra oksygen og ytterligere behandling. En studie publisert i The Journal of Heart and Lung Transplantation, kaster lys over dette alvorlige medisinske problemet forårsaket av covid-vaksinene.

Tre kvinnelige lungetransplanterte fikk pustebesvær forårsaket av covid-19-vaksinene.

Et flertall av lungetransplanterte (LTR) responderer ikke på den første covidvaksinen. Antistoffrespons på piggprotein-mRNA ble observert etter den andre injeksjonen. I dette tilfellet utviklet tre pasienter «nye og betydelige respiratoriske problemer etter den andre vaksinen». Pustebesværet stemte overens med antistoffmediert avvisning (AMR). Studieforfatterne skrev: «Så vidt vi vet, er dette den første publiserte tilfellene med vaksine-fremkalt avstøtning hos lungetransplanterte».

De tre fullt vaksinerte kvinnelige pasientene (alder 50-70 år) fikk FDA-godkjente covid-vaksiner. De tre kvinnene viste ingen tidligere tilfeller av organavvisning. To pasienter fikk Moderna-varianten og en pasient fikk Pfizer-vaksinen. Deres alvorlige, livstruende symptomer begynte mellom seks måneder og to år etter transplantasjonen. Etter at pasientene ble evaluert, ble antistoffmediert avvisning fastslått å være den underliggende årsaken til sykdommen. To av pasientene ble innlagt på sykehus, og diagnostisert med respirasjonssvikt bare to uker etter deres andre covid-vaksine. En pasient viste lignende symptomer som startet som milde. Etter hvert som tiden gikk, ble symptomene hennes verre, og hun trengte ekstra oksygen og ytterligere sykehusinnleggelse.

Vevsprøvene deres viste ingen cellulær avvisning, men vaksinen forårsaket nye donorspesifikke antistoffer. Alle tre pasientene måtte få behandling for AMR. På grunn av nøyaktige behandlings-protokoller, var legene i stand til å hjelpe to av pasientene med å gjenopprette lungefunksjonen og få ekstra oksygen. En pasient gjenopprettet ikke lungefunksjonen og ble satt tilbake på listen transplantasjon.

Studieforfatterne konkluderte: Selv om LTR har en begrenset respons på covid-vaksiner som gjør dem mer sårbare, kan det hende at immunsystemet ikke alltid responderer godt nok». Forfatterne rapporterer forekomsten av nye donorspesifikke antistoffer som «ser ut til å bli utløst av covid-19-vaksinen».

De skrev: «Disse virkningene av vaksinene bør samles i en database der hvert enkelt tilfelle kan undersøkes, for å hjelpe bedre å forstå mekanismen bak dem og forhåpentligvis identifisere faren for LTR-pasienter. Dette kan deretter brukes til å modifisere vaksinasjonsstrategier, og hjelpe til med å forhindre uønskede virkninger hos denne sårbare pasientgruppen».

Transplantasjonspasienter blir tvunget til å ta covid-vaksiner, til tross for alvorlige og livstruende risiko.
Lungetransplantasjonspasienter lider ofte av svekket immunforsvar, og er derfor utsatt for alvorlige symptomer etter enhver luftveisvirusinfeksjon. Covid-19-vaksinene markedsføres som forebygging av en potensiell koronavirusinfeksjon, og foreslås som en løsning for potensiell pustebesvær og svekket immunforsvar hos lungetransplanterte.

International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) og American Society of Transplantation (AST), anbefaler på det sterkeste at alle organmottakere injiseres med covid-19 mRNA. I noen tilfeller har sykehus umenneskelig nok nektet organtransplantasjoner, fordi pasienten eller foreldre til mindreårige ikke ville samtykke til covidvaksinen.

I denne studien forårsaket covidvaksinene avvisning av organer, og forårsaket alvorlige pustebesvær og redusert oksygenopptak som krevde ytterligere livreddende behandling.

The Journal of Heart and Lung Transplantation:

COVID-19 Vaccine Triggered Rejection in Lung Transplant Recipients: A Case Series


Fra Natural News:

MEDICAL SCIENCE WARNING: Lung transplant recipients develop respiratory distress and organ rejection after second dose of covid-19 vaccine

Oversatt og noe forkortet av Northern Light for Derimot.no

Forrige artikkelIsraels militærsjef ber USA trappe opp planleggingen av felles angrep på Iran
Neste artikkelDanmark: Samlingsregjering opphever politiske skillelinjer
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.