Ønsker Rødt et fleksibelt NATO?

0
Skjermdump fra video

Nå møter Rødt seg sjøl i døra – igjen. Erdogan varsler angrep mot kurderne – igjen. En gjentakelse av hva han har varslet og gjennomført flere ganger. Hver gang roper Rødt på den samme hjelpen. Roper på NATO.

Av Eva Thomassen.

Kurderne i Syria

Rødt er nødt til å dele opp familien NATO i gode og dårlige medlemmer. Erdogan er et dårlig familiemedlem. Rødt mener NATO må kvitte seg med familiens sorte får. Hvorfor?

Erdogan

Erdogan angriper kurderne i Syria. Igjen.

For Rødt tilhører kurderne i Syria en eksklusiv gruppe mennesker. De driver med revolusjon. Så lenge Erdogan lar dem i fred er alt bra for Rødt. Hva Erdogan måtte gjøre mot resten av befolkningen i Syria vedkommer ikke Rødt.

NATO

Nå angriper Erdogan kurderne i PKK og YPG i Syria. Da våkner Rødt og ber Norge nærmest forlange Erdogans hode på et fat. Han må kastes ut av familien.

Invasjon 2011

Det Rødt har glemt er at HELE Syria ble invadert i 2011 av NATO. Rødt har glemt at HELE den syriske befolkningen ble angrepet; ikke bare den kurdiske. Men, Rødt skiller mellom verdige og uverdige ofre for krig.

USA

USA bruker kurderne som bakkemannskap i samme områdene som Erdogan angriper og vil ikke støtte kurderne. I familien NATO er det ikke forskjell på ondskapen hos medlemmene, det handler om arbeidsdeling.

Sverige

Selv nøytrale Sverige må nå krige mot kurderne. Den pakten undertegnet de med Erdogan for å få lov å bli en del av NATO- familien.

«Revolusjon»

Rødt støttet ikke Damaskus i kampen mot NATO fordi Rødt hadde samme analyse av krigen som den USA hadde. «Assad må vekk – det er revolusjon». Under røyksopper av krig drev opportunistene blant kurderne sin egen «revolusjon». En «revolusjon» USA støttet eller heller initierte.

Når det gjelder krigen i Syria burde det være mange som har samme fiende?

Hatet mot Assad

IS/Al-Qaida. Hvorfor ville ikke Rødt at kurderne skulle samarbeide med den syriske hæren mot IS som var en trussel mot hele nasjonen? Og, i stedet støtte samarbeidet med okkupanten USA? En «taktisk allianse» som Rødt kaller den. IS var jo USAs redskap i regimeskiftekrigen. Rødt burde ha stilt seg spørsmålet om hvorfor ikke USA ville samarbeide med Assad mot IS?

Aktørene til Rødt

Aktørene i Syria ble da til kurderne, alliansepartnere USA, «opposisjonen og de moderate opprørerne». På den andre siden- «diktatoren» Assad og IS som er sammme ulla. Støtte til regimeskifte. Men, hvem skulle ta over Syria?

IS

USA brukte IS mot Damaskus. Kurderne lekesloss mot IS sammen med USA. Men, kun i «egne» områder.

Nå er kurderne amerikanernes gisler bokstavlig talt. IS er ikke beseiret. Da hadde jo ikke USA noen legitim grunn til å okkupere Syria.

Kurderne som ofre og deltakere

Fengsler og interneringsleire flyter over av IS fanger, IS-damer og barna deres. Kurderne er helt prisgitt amerikanerne mot disse. Men, amerikanerne har ikke venner, bare interesser. De samme interessene som Erdogan.

Kurderne som forrædere

Hva skjedde sist Erdogan angrep disse områdene? Kurderne klarte ikke å bevokte fengsler med IS fanger. Hjalp USA kurderne mot Erdogan? Nei. Men, hjalp kurderne USA? Ja. USA og SDF ga IS bistand til å komme seg til Idlib og til militærbasen Al-Tanf. For derfra å angripe den syriske hæren.

USA og Tyrkia er gjensidig avhengig av kurderne. De hjelper til med å være fangevoktere, smuglere av olje slik at terroristene i Idlib får olje. Resten av Syria får ikke olje, de er utsatt for sanksjoner. Oljen kurderne hjelper med å smugle holder liv i terroristene i Idlib. Og, i kurderne selv. Det er lønna. Man trenger påfyll av terrorister i Idlib samtidig som Russland og den syriske hæren aldri blir ferdig med å bekjempe IS.

Assad og Putin

Kun Damaskus og Moskva kan redde kurderne

Russland i Syria 2015

Uten Russland ville ikke den syriske hæren befridd landet fra et amerikansk- initiert islamistisk regimeskifte. Verken Syria eller Russland ønsker at Taliban skal styre Syria. Det gjør derimot USA- Israel- Hva med Rødt?

The Axis of Resistance

Krigen i Syria handler om å bryte aksen Iran, Irak, Syria og Hezbollah – The Axis of Resistance – det betyr å samtidig ødelegge Russland sørfra.

Palestina

Har Rødt tenkt på at uten Syria intet Palestina?

At Syria er garantisten for Palestina? Israel mål er et Stor-Israel. Israel okkuperer stadig større deler av Palestina og har annektert Golan. Hvem er Israels fiender i Syria? Eller heller hvorfor frykter ikke Israel IS? Fordi IS og Israel har samme interesser i Syria. Regimeskifte i Damaskus. Oppsmuldring av staten Syria

Israel

Derfor støtter også Israel kurderne.

Hvorfor angriper Israel stadig Syria med dødbringende raketter? Selv da hører vi ikke et pip fra Rødt. Ikke fra kurderne heller.

Russland og NATO

Russland har i alle år vært nødt til å se på USA invadere det ene landet etter det andre- inkl. inkluderingen av nye medlemmer av NATO uten å kunne foreta seg noe. USA er ingen garantist for fred- derfor er heller ikke NATO det- Russland vil ikke ha NATO på dørstokken.  

Amerikansk imperialisme

Det følgende er ei ei liste (ikke helt komplett) over USAs militære intervensjoner fra 1890 til 2019:

FROM WOUNDED KNEE TO SYRIAU.S. MILITARY INTERVENTIONS SINCE 1890

Derfor får ikke USA den ønskede støtten til krigen mot Russland. Utenfor Europa.

Støtte til Kiev-regimet

Å gi støtte til Kiev-regimet er å gi støtte til USA og deres europeiske alliertes ødeleggelse av kontinentet vårt. Av Europa.

NATO er ingen fleksibel venn.

Ønsker man fred må man ikke sove i timen – i historietimen.

Forrige artikkelVestlig diplomat: – Ukraina juger åpenlyst
Neste artikkelRussland, India, Kina, Iran: Kvartetten som virkelig betyr noe