Hva med en tvungen ‘sluttpakke’ til nyhetsansvarlig(e) for NRKs «Dagsrevyen»?

0

Jeg har så langt syntes og syns fortsatt at jeg ikke vet tilstrekkelig til å mene noe avgjørende – og ikke minst faktabelagt – om «Ukraina-saken». Derfor har jeg vært, og kommer nok til å være, særs forsiktig med å publisere mye om emnet.

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Men jeg lurer på om vår utenriksminister, Anniken Huitfeldt, vet særlig mer.

I NRKs «Dagsrevyen» 28.11.2022, ca. 7 minutter ut i sendingen, spør intervjueren som vist i medfølgende bilde nr. 1. Statsrådens forklaring kommer i bildene 2 og 3. Hvorfor følger ikke intervjueren opp med tilleggsspørsmål knyttet til statsrådens utsagn om at «Ukraina kommer til å vinne FORDI RUSSLAND KOMMER TIL Å TAPE, et utsagn som for meg høres ut som et Erasmus Montanus-sirkelresonnement.

Og hvilken «verdensorden» er det Russland forsøker å innføre? Dét hadde vært interessant å vite mer om. Kan det kanskje være Putins visjon om den multipolare verden i motsetning til den unipolare som verden har levd under siden godt før 2. verdenskrig og frem til våre dager, under ledelse av hegemonen USA – eller retter under ledelse av oligarkiet helt dypest nede i ‘dypstaten’ der borte? Se f.eks. artikkelen 28.11.2022 «Vladimir Putin’s Vision of a Multipolar World» i nettavisen/-portalen «The Unz Review • An Alternative Media Selection» URL-en viser jeg ikke for da blokkerer Facebook nærværende innlegg!

Eller var/er det kanskje den/de som er ansvarlig for «Dagsrevyen»- sendingen, som bør kritiseres?

Store deler av den norske pressen kan forresten nåomstunder fortelle at NRK åpner for ‘sluttpakke’ til alle sine ansatte – se medfølgende bilde nr. 4. Jeg foreslår at de ansvarlige for innholdet i «Dagsrevyen» tvangsavsettes og sluttpakkeprioriteres!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelHva kan vi vente av Russlands vinteroffensiv i Ukraina?
Neste artikkelFDA erklærer laboratoriedyrket kylling for «trygt å spise»