Epokegjørende internasjonal konferanse om erfaringene med covid-19 i Oslo – full medieboikott

0

19. november 2022 var storsalen i Klingenberg kino i Oslo fylt til siste sete. Om lag 400 mennesker hadde kommet for å oppleve et stjernelag av internasjonale eksperter analysere erfaringene og lærdommene med den mest rystende krisa verden har opplevd siden annen verdenskrig.

In the Wake of the Covid-19 Crisis – Do No Harm! var tittelen på konferansen, som hadde ingressen:

Bringing back sanctity and sanity to public health interventions, healthcare practice and health research.

Konferansen var arrangert av hemali, Oslo, Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NLHF),
Oslo
og Organization for International Political and Scientific Ethics (IPSE), Genève, Sveits.

Se deltakerlista og programmet her.

Under koronakrisa har mediene abdisert rollen som «den fjerde statsmakt» og tatt rollen som regjeringas og vaksineindustriens markedsførings- og disiplineringsorganer. Selv fagfolk på topp internasjonalt nivå har opplevd å bli strupet, sensurert og fjernet fra den offentlige debatten, slik det skjedde med den høyst respekterte Dr. Aseem Malhorta da han ble fjernet fra Twitter.

Man skulle kanskje tro at mediene var blitt mer villige til en viss åpenhet nå som praktisk talt alle de sentrale påstandene som koronaregimet bygde på er blitt torpedert, også av systemet sjøl: Lockdown virker ikke mot en pandemi, skolestenginger var totalt meningsløse og svært skadelige, maskepåbud virker ikke og er dessuten skadelig, «vaksinene» hindrer ikke smitte, hindrer ikke sjukdom og hindrer ikke dødsfall. Vaksinerte smitter minst like mye som uvaksinerte. Og svært mye tyder på at «vaksinene» fører til svært alvorlige skader, inkludert blodpropp, hjertefeil og dødsfall.

Men nei, det var total medieboikott mot denne konferansen. Aftenpostens redaksjonsledelse ble invitert, men svarte: «Vi dekker ikke slike arrangementer.» Hva vil det si? Dekker ikke Aftenposten internasjonale konferanser med høyt kvalifiserte fagfolk fra mange land? Hvor lavt har «tanta» sunket?

Vi lover leserne å komme tilbake til innleggene på konferansen, men vil her bare vise til det første foredraget ved Dr. Aseem Malhorta.

«En total svikt i det globale helsesystemet og en epidemi av feilinformerte leger og feilinformerte og skadede pasienter»

Dr. Aseem Malhotra er folkehelseforkjemper, foreleser og bestselgende forfatter – verdenskjent ekspert på forebygging, diagnostisering og behandling av hjertesykdom.

Aseem har vært spesielt bekymret for feilinformasjon om gjeldende medisinske intervensjoner og folkehelsepolitikk knyttet til forebygging og kontroll av hjerte- og karsykdommer og diabetes og nå av Covid-19-vaksinasjonskampanjen.

I konferanseprogrammet heter det:

Covid-19-vaksinene har vist seg å gi uakseptable alvorlige bivirkninger som resulterer i en utålelig økning i sykelighet og dødelighet der plutselig koronar død og betennelse i hjertet (peri-myokarditt) er noen av de mest ødeleggende av vaksinebivirkningene.

Aseem Malhotra, med sin bakgrunn og framtredende rolle innen sitt felt, er nå en viktig stemme for å bidra til å øke bevisstheten om den nåværende medisinske krisen skapt av massevaksinasjonskampanjen.

Vaksinetilhenger

Det er vanlig å stemple kritikere av koronadiktaturet som «antivaxxere», men det kan vanskelig gjøres med Malhotra. Han er vaksinetilhenger og har sjøl tatt to sprøyter med covid-«vaksinen».

Han mener i dag at dette var feil, men ikke fordi han er motstander av vaksiner som sådan, men simpelthen fordi disse sprøytene ikke er vaksiner, men genterapier som kan ha hittil ukjente og svært alvorlige konsekvenser for dem som får dem.

Han mener at alle tilgjengelige data tilsier at vaksineprogrammet må stanses umiddelbart, og han har faglig dokumentasjon for å stille dette kravet.

Det var da hans egen far døde etter å ha fått mRNA-sprøyten at dr. Malhotra lovte at han ville ta opp kampen mot dette massive overgrepet mot menneskeheten.

De som gjorde denne konferansen mulig var i første rekke dr. Torkel Snellingen, men vi må også nevne Julia Schreiner Benito fra hemali og Astrid Stuckelberger fra universitetene i Genève og Lausanne. De har alle gjort et arbeid det står enorm respekt av.

Vi kommer til å publisere en god del av det som ble lagt fram på konferansen, men i første omgang vil vi bare vise til en stemningsrapport fra Eirik Værnes.

Fra Klingenberg til Stortinget

Av Eirik Værnes.

Da jeg møtte Pål Steigan på konferansen på Klingenberg på lørdag, og spurte hvordan det gikk, svarte han: «Jeg står fortsatt i krigen.»

Da jeg etter konferansen gikk ned til demonstrasjonen foran Stortinget, hvem var den første som tok tak i mikrofonen? Pål Steigan.

Han fortalte om de økonomiske kreftene bak pandemien – et perspektiv han mente det var viktig å få frem i tillegg til det medisinske. Men han fortalte også denne historien:

For omtrent to år siden hadde han stått på samme sted foran Stortinget og snakket til en liten gruppe oppmøtte. Etter talen kom en prest bort til ham, takket ham for det han hadde sagt, men sa også at det var synd de var så få som hadde møtt opp – kanskje bare 30 stykker – hvordan skulle dette gå? Steigan sa han hadde hørt en fyr som bare hadde 12 følgere, og det gikk ganske bra med hans budskap!

Jeg husker de første demonstrasjonene foran Stortinget, på slutten av 2020 og begynnelsen av 2021, hvor vi sto og fryste i hjel i timesvis.

Inne på Klingenberg kino var det ikke få oppmøtte. Salen var fullsatt da Storbritannias mest kjente kardiolog dr. Aseem Malhotra fortalte om farene ved vaksinen, og at helsevesenet feiler og at leger for tiden er feilinformerte om produktene de selger. Dr. Ryan Cole, Dr. Alexandra Henrion-Caude, Dr. Meryl Nass sto også på scenen. Disse verdenskjente legene la ingenting i mellom når de snakket om hvordan penger styrer den medisinske industrien, forskere sensureres og forskningsdata manipuleres. Redaktør for det medisinske tidsskriftet The Lancet satt også i salen.

Nå har vi kommet dit at internasjonale leger kommer til en fullsatt sal i Oslo for å fortelle om forskningen de ikke har lov til å dele i offentlige kanaler fordi industrien styres av penger. De er enige om at pasienten må tilbake i fokus for at man kan drive med fornuftig, helhetlig behandling.

Vi trenger begge deler, vi trenger informasjonsutveksling på konferanser, oppmøte foran Stortinget for å bevege våre politikere og riste i folks virkelighetsoppfatning. Vi trenger også mediekanaler som tør å dele informasjon som blir latterliggjort og sensurert andre steder.

Takk til alle som står på. La oss bevege oss fremover sammen, og vite at det vi gjør utgjør en forskjell for verden i positiv forstand.

Forrige artikkelMultipolariteten opptrer på de kasakhiske steppene
Neste artikkelDe som kjemper for å forandre verden kjenner den altfor godt