Dramatisk fall i fødselstallene i Norge i 2022

0
Shutterstock

Utover våren 2020 var de mye snakk om C19-vaksiner, operasjon «Warp Speed» var i gang og utover sommeren var det klart at det kun var et spørsmål om noen måneder før de nye supervaksinene basert på helt ny mRNA-teknologi ville være klare.

Av Jan Terje Voilaas.

Jan Terje Voilaas

Da tenkte jeg følgende; aldri før har noen klart å utvikle en vaksine mot et Corona-virus. Mange har prøvd og utallige forsøksdyr har dødd i disse forsøkene, faktisk 100% av dem. Dessuten tar det fra minimum 7-8 år, i noen tilfeller 12-14 år, å utvikle og teste vaksiner, ikke minst langtidstesting.

Jeg anvendte med andre ord «reason to the problem of survival».

Det gjorde ikke 80% av den norske befolkningen, og den tabben skal mange nå måtte betale en stor pris for, og for noen vil prisen bli deres eget liv, vi vet bare ikke hvor mange. Det vi vet er at «prisen» allerede kan måles demografisk:

I denne tabellen sammenlikner jeg befolkningsendringer i Norge i 2021 med snittet for 2016-2020 og de 3 første kvartalene av 2022 med snittet for de 3 første kvartalene fra 2016–2020.

Selv om 2020 var det store C19 året, så regner jeg det som et helt normalt år, noe det statistisk sett var. Tallene forteller følgende:

  1. 1)  Første halvår 2021 var relativt normalt, men trenden viste fallende underdødelighet til denne snudde til overdødelighet i juli og fortsatte ut året. Antall fødsler viste litt over normalen for året som helhet, men den økende overdødeligheten utover høsten svekket fødselsoverskuddet med -4,2% for året som helhet. Netto innvandring var nær snittet for 2016-2020.
  2. 2)  Så langt i 2022 har antall fødsler falt med 3,274 (-7,6%) og antall døde er opp med 3,305 (+10,9%). I sum har fødselsoverskuddet stupt med -51,4%, med omkring 50-50 fordeling mellom færre fødsler og dødsfall. Vi vet ikke om fallet i fødsler skyldes fall i fruktbarhet, avbrutte svangerskap og/eller død- fødsler, alternativt en kombinasjon. 2022 har så langt også sett en markant økning i netto innvandring som så langt i år har stått for 87,5% av den samlede befolkningsøkningen, opp fra et snitt på 57,8%.

Den neste tabellen viser hvordan fødselsover- skuddet har utviklet seg de siste 7 kvartalene og %-vise endringer målt mot snittet fra 2016-2020.

Tallene her bekrefter skiftet som skjedde i juli 2021, nådde en topp i KV 4-2021 og har vært betydelig gjennom de første 9 månedene av 2022.

Summerer vi færre nyfødte og for mange døde så mangler vi 8,382 mennesker som nå skulle vært blant oss.

Dette er såpass dramatiske tall at vi sannsynligvis må 673 år tilbake i tid, til Svartedauen hvor rundt 1/3 av befolkningen strøk med, for å finne noe som var verre. Ingen vet hvilket tall det kan settes to streker under når vår tids menneskeskapte katastrofe er endelig over.

Tallene i begge tabeller er hentet fra SSB statistikk 01222. 

They lied, people died 

Alle mRNA-vaksinerte land opplever overdødelighet og til dels dramatiske fall i antall fødsler, mange vesentlig mer enn i Norge. SOA Research Institute kan f.eks. melde om dobbelt så høy overdødelighet i USA enn i Norge, og at det der først og fremst er aldergruppen 25-64 som rammes. 

Australia på sin side kan i tillegg til høy over-dødelighet registrere et fall i antall fødsler på – 74% de to siste månedene av 2021; -21% i november og ytterligere -63% i desember. 

Jeg har ikke hatt tid til å studere hvilke alders-grupper som i størst grad rammes i Norge, men det kan se ut for å være såkalte unge pensjonister i aldersgruppen 65-79, som jo er en vesentlig forskjell fra USA. 

Jeg har dertil et inntrykk av at Norge ikke rammes spesielt hardt av «Sudden Death»- fenomenet, men her mangler jeg data. 

Jeg vet ikke hva disse store forskjellene mellom de ulike land skyldes, ikke annet enn at innholdet i vaksinene hele tiden endres slik at noen produksjons-serier er svært farlige mens andre er som vann. Kan vi i Norge ha vært heldige? Eller eksperimenteres det over tidslinjen?

Stadig flere står nå frem og sier at det som nå skjer er en planlagt og overlagt operasjon for en kraftig reduksjon av klodens befolkning, men at mRNA-vaksinene kun er et av en lang rekke «våpen» som vil bli tatt i bruk for å nå målet. Sult, krig, energimangel og økonomisk kollaps har vært nevnt og spøker i horisonten, men det dukker også stadig opp nye metoder. 

Bill Gates snakker nå åpent om nødvendigheten av «Deaths Panels», sannsynligvis inspirert av uttalelser fra George Bernard Shaw i 1931, og i Canada testes MAID-programmet (MAID – Medical Assistanse in Dying) som tilbyr gratis «medisinsk hjelp til mennesker fra enkelte grupper som ønsker å dø, altså assistert selvmord, som nå er den sjette største dødsårsaken i landet og stod for 3,3% av alle dødsfall i 2021. I mars 2023 utvides MAID-tilbudet til stort sett alle som føler de ikke kan fortsette å leve i «verdighet» og den obligatoriske «angre»-perioden på 10 dager vil bli fjernet.

Men, sier FHI like etter min siste purre-epost, ingenting av det som skjer nå er deres skyld, men politikerne. FHI motsier altså ikke noe av det som er skrevet om vaksinene, men skylder på Storting og Regjering, på dem velgerne har valgt som sine politiske ledere gjennom hva de fleste fremdeles tror er en demokratisk prosess. 

Hvis det er tilfelle, har Stoltenberg og Nakstad blitt beordret til å lyge til det norske folk eller ser de på den politiske beslutningen som grønt lys for markedsføring av løgn? Vi følger bare ordre! Hmm, hvor har vi hørt de ordene før? Var ikke det i Nuremberg i 1946? 

80% av folket har mistet sin sunne fornuft, det viktigste redskapet mennesket har i kampen for å overleve. Hvem vil de til syvende og sist skylde på? 

Meg, sier du? Og sånne som meg som publiserer offentlig statistikk til folk som har mistet sin sunne fornuft og derfor blir så nervøse at de utvikler blodpropper og dør? Korrekt, sier «National Library of Medicine» i en artikkel publisert i september. Det er sånne som deg som er problemet, ikke vaksinene: 

Mens vi er opptatt av C19, mRNA-vaksiner, overdødelighet og ikke minst krigen i Ukraina, så skjer de viktigste og farligste endringene utenfor de flestes oppmerksomhet. 

The Final Lockdown 

Uvaksinerte trekker kanskje et lettelsens sukk, men det vil garantert bli kortvarig, for nå bygges et globalt digitalt fengsel for HELE menneskeheten i en fart knapt noen skjønner er mulig. 

Digital ID er allerede på plass for de aller fleste. Det har flere milliarder 3D-kamera, inkludert dem i din TV, PC, Ipad, kjøleskap og smart-telefon, sørget for. Disse kameraene er nå over alt. Din nye el-bil er full av dem. Når du glor på det digitale instrumentbordet, så glor det på deg. Og det lytter og samler enorme mengder data som mates inn i globale AI-programmer som hele tiden egen-utvikler seg selv. Du er allerede digitalt registrert og katalogisert og kan følges og overvåkes døgnet rundt. 

Det samme gjelder globale digitale helsepass. Diskusjonene for og imot slike pass er bortkastet tid. Systemet er allerede på plass. Alt som skal til er ditt ansikt, et 3D-kamera og digitale helsedatabaser. 

Hva med CBDC og digital overvåking av «social credit» og «carbon footprint»? Jeg tror det aller meste er på plass. Det som gjenstår er justeringer, koordinering mellom systemer og nasjoner og store mengder data, og det er her satellitter, mikrofoner, 3D-kameraer, «smart-meters», «smart street lights» og alt annet som inngår i «Internet of Things» (IOT). QR-koder og vaksinepass som app på mobilen er kun for at vi skal ta den med oss over alt, så overvåking og data-høstingen kan pågå kontinuerlig. Ditt ansikt er ditt virkelige vaksine-pass, men det forteller ikke alt du tenker og føler.

Vi skal ikke bare overvåkes utenfra, men også innenfra. Det er dette datamengden trengs til, men kun midlertidig, til underkastelsen er total og vi alle kan utstyres med en micro-chip som ikke bare kan overvåke alt som fysisk skjer med oss, men også våre tanker og følelser, spesielt dem som gir oss evne til «reason», til sunn fornuft, som hvis oppdaget vil bli vaksinert bort. 

Det vil også komme mer infrastruktur på plass, som for eksempel «smart cities» hvor overvåking kan gjøres total og byene seksjoneres som «15-minutes-cities» hvor innbyggerne om nødvendig ikke kan forlate sin «sektor». Her har de fleste norske byer kommet langt, uten at byplanleggere og lokal-politikere nødvendigvis skjønner at fengselet også er for dem og for hva Aman Jabbi kaller «The Final Lockdown»

Vil det være mulig å overleve utenfor «The Matrix»? Vil vi kunne leve som uvaksinerte innenfor «The Matrix»? Vil «The Matrix» akseptere innsatte med negativ produksjons-verdi, som pensjonister og andre såkalte «useless eaters»? Vil mennesker som f.eks. Peter McCullough, Robert Malone og Mike Yeadon bli akseptert i «The Matrix»? Hva med deg og meg? 

One World Order 

Etableringen av «The Matrix» har altså kommet mye lenger enn hva jeg tror de fleste skjønner, og det er også tilfelle med etableringen av «One World Order». Når f.eks. FHI sier at vaksinene som tilbys i Norge, tilbys som følge av en «politisk beslutning», så er også det en løgn. Ikke en eneste beslutning av betydning for Norge fattes lenger «politisk» i Norge, men «ikke-politisk» utenfor landets grenser av den konstruksjonen vi kjenner som «One World Order». Kreftene bak var godt synlige under det nylige Bali G20 hvor deltaker-landene ble pålagt enighet om et globalt digitalt vaksinasjonspass som forutsetning for internasjonale reiser. 

Vi vil få en ny demonstrasjon på nyåret når WHOs nye «Pandemic Treaty» skal ratifiseres og all makt i helse-spørsmål overføres til WHO og dem som finansierer og kontrollerer WHO, som er de samme som var i aksjon under Bali G20. Norske politikere vil utvilsomt si ja til denne traktaten, uansett hva den inneholder, uten noen form for diskusjon, akkurat som de vil si ja til å overføre hele det norske forsvaret, unntatt finansieringen, til NATO. Bli ikke overrasket om ratifisering av den nye WHO-traktaten vil bli etterfulgt av en virkelig pandemi høsten 2023, og tvangsvaksinering, kanskje presentert som en forutsetning for rasjoner av mat og energi. 

Sunn fornuft og problemet med å overleve 

Jeg vet ikke hvordan vi kan unngå eller overleve The Matrix, One World Order og Agenda 2030. 

Det eneste jeg vet er at vi vil trenge hvert eneste tilgjengelige fiber av sunn fornuft, og sannsynligvis handling og oppofring langt utover det vi er i stand til å forestille oss i dag. Og det må skje lokalt, fysisk, uten kommunikasjonsmulighetene vi har i dag, for der overvåkes alt vi søker på, skriver og sier og i stadig større grad hva vi tenker og føler. 

Jeg vet ikke hvor mye tid vi har, kun at kreftene som står bak nå er så sikre på seier at de står åpent frem og skryter av at Gud er død, at Jesus er «fake news», at fri vilje, sjel og sunn fornuft er historie og at det er dem som nå besitter «guddommelig makt som ødelegger og skaper». 

Lytt til hva de selv har å si, og lytt nøye. 

Helt til slutt; tusen takk for de mange støtte-erklæringer jeg mottok i forbindelse med mine åpne brev til Stoltenberg og Nakstad. Jeg ble overveldet og de varmet. Velkommen også til alle nye lesere. Jeg håper jeg får beholde dere lenge, selv om synspunkter kan sprike, for det er det viktig at de gjør så ikke også vi blir blindet og selv havner i «mass formation». 


Les også de åpne brevene til Jan Terje Voilaas:

Åpent brev til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Purring! Ingen svar – nye spørsmål

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStadig flere protester mot lockdownregimet i Kina og økende sinne mot «zero-covid»-politikken
Neste artikkelDødelig amerikansk hykleri om pressefrihet