Sanksjons- og energipolitikken betyr katastrofe for europeisk bilindustri

0
MLADA BOLESLAV, CZECHIA, January 28th, 2018 - Skoda Auto is one of the biggest car producers in Central Eastern Europe. The brand is a 100% daughter of the german Volkswagen Group.

Ursula von der Leyen: «La oss sikre at industriens framtid skapes i Europa!» Selve flaggskipet, Europas bilproduksjon, er i ferd med å gå ned med mann og mus. Personbilproduksjonen er allerede tilbake til 1960-tallsnivå. 8 måneder inn i 2022 ligger den 12 prosent under katastrofetallene for i fjor. Bloomberg anslår at produksjonen kan synke med ytterligere 40 prosent.

En rapport fra S&P Global er dyster lesning for europeiske industriledere, og ikke minst for europeiske industriarbeidere:

Winter is Coming: The auto industry faces significant risk exposure from the looming European energy crunch

Fra og med fjerde kvartal 2022 til og med 2023 ble kvartalsproduksjonen fra Europa-baserte bilfabrikker anslått til å være i området 4-4,5 millioner enheter per kvartal – noe som forutsier moderat vekst. Med potensielle bruksbegrensninger kan imidlertid OEM-produksjonen reduseres til så lavt som 2,75-3 millioner enheter per kvartal.

Energiprisene retter et knusende slag mot produksjonen

Igjen S&P:

Før energikrisen var gass- og elektriske kostnader en relativt uviktig komponent av et kjøretøys materialliste, vanligvis mindre enn € 50 per kjøretøy. Nå med kostnadsøkninger som varierer fra €687 til €773 per kjøretøy, forsterker energikostnadene en allerede farlig posisjon for sektoren – gitt virkningen råvareprisøkninger allerede har hatt på de begynnende verdikjedene for elektriske kjøretøy. Begge bidrar til å undergrave marginene i et marked der kostnadsøkninger vil være vanskelige å overføre til kunder som allerede står overfor sterk inflasjon på mat og energi.

Energi som innsatsfaktor i bilproduksjonen har altså hatt en prisvekst på 1400%! Ingen industri kan leve med det.

Siden første kvartal 2020 har energiprisene i Europa steget kraftig. I følge S&P Global Mobility-data for fire nøkkelmarkeder – Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia – har gassprisene økt med gjennomsnittlig 2183 %, en faktor på nesten 23. Engrosstrømprisen økte med gjennomsnittlig 1230 % eller en faktor på mer enn 13.

For sektorer med høy energiintensitet som bilproduksjon, har S&P Global Mobility utviklet en metodikk, som utnytter proprietære dataressurser, for å estimere virkningen på kjøretøyproduksjonens bunnlinje på grunn av eskalerende energikostnader.

Energi- og sanksjonspolitikken fører til avindustrialisering av Europa

Hele industrisektorer står overfor nedleggelse på grunn av en avsindig kombinasjon av «det grønne skiftet» og en sjølmorderisk sansksjonspolitikk som først og fremst rammer Europa sjøl, og da igjen i fremste rekke industriarbeidere og andre vanlige, arbeidende mennesker.

Saken er at med dagens energipriser er det knapt nok mulig å drive lønnsom industriproduksjon i Europa. Resultatet blir fattigdom, sult og sosialt kaos. Og man trenger ikke mye fantasi for å skjønne hva dette vil bety for europeisk fagbevegelse og den organiserte arbeiderklassen.

Denne politikken støttes av de fleste partiene som kaller seg venstreorienterte og sosialistiske.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 27, 28. juli til 6. august 2022
Neste artikkelForholdet mellom Tyrkia og Russland begynner å likne en allianse – til NATOs store bekymring