Aldri før har et sete vært viktigere enn nå – og aldri er det brukt dårligere

0
Norge holdt presidentklubba i FNs Sikkerhetsråd i januar 2022. Jonas Gahr Støre ledet flere av møtene. Foto: UN Norway / Pontus Höök

Hvilket sete? Setet norske skattebetalere har betalt 100 millioner kroner for. Og, som regjeringen har forsvart med at vi som fredsnasjonen kan gjøre en forskjell i.

Av Eva Thomassen.

100 millioner kroner for å sitte ved de mektiges bord. Norge fikk setet i 2020 for 2 år. Altså Norge har betalt 100 millioner kroner for å få sitte i det setet i 2 år. Nå renner snart tiden ut. Og, setet er tomt. Verden er på kanten av stupet. Aldri før har det vært viktigere å få fred i Europa enn nå.

Les: Verdiløst sete i Sikkerhetsrådet har kostet Norge hundrevis av millioner

Hva var begrunnelsen for at Norge brukte 100 millioner skattekroner for setet i 2 år?

I intervju med FN-sambandet svarer Huitfeldt slik 27.9.2022 – altså for få dager siden: Norges rolle i FNs sikkerhetsråd.

Hvorfor ønsket Norge en plass i Sikkerhetsrådet? 

Dette er de tre viktigste grunnene til at Norge ønsket en plass i Sikkerhetsrådet, ifølge den norske regjeringen:

1) For å fremme FN, folkeretten, og den multilaterale orden som styrker Norges sikkerhet og suverenitet.

2) For å bidra til å løse krig og konflikter, blant annet for å bevare norske investeringer i bærekraftig utvikling og redusere behovet for humanitær bistand.

3) For å vise ansvar og styrke relasjoner til andre land i og utenfor Sikkerhetsrådet. Norge vil sikre en nordisk stemme i Sikkerhetsrådet og fremme våre verdier i Sikkerhetsrådets arbeid. 

Norge som et lite land, men stor aktør innenfor FN ønsker å være med å påvirke hva som skjer i Sikkerhetsrådet. Norge har helt siden FN ble grunnlagt vært en sterk støttespiller til FN og FNs mandat om å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Det aller viktigste argumentet er at Norge vil fremme folkeretten, menneskerettighetene og humanitærretten.  

Noen kritikere mener at Norge ikke har noe i Sikkerhetsrådet å gjøre, at Norge kan havne i skvis mellom Russland, Kina og USA og at valgte medlemmer har for lite makt til å få noe gjort. Andre mener at Norges utenrikspolitikk først og fremst bør handle om å fremme norske interesser.  

I en tid hvor internasjonalt samarbeid mellom land er under press fokuserer Norge på at det er viktig at nordiske land er med i Sikkerhetsrådet for å styrke FN-paktens verdier. Det er i Norges interesse at internasjonalt samarbeid og folkeretten forblir en del av vår verden. Disse internasjonale spillereglene har tjent Norges sikkerhet og velstand godt de siste 76 årene. Ved å delta aktivt i Sikkerhetsrådet og ta ansvar så styrkes også Norges evne til å ta vare på våre egne interesser. 

Å være pennefører betyr at Norge har ansvar for å lage utkast til ulike resolusjoner før de blir gjennomgått av de andre medlemmene. Når Afghanistan eller den humanitære situasjonen i Syria diskuteres i Sikkerhetsrådet skal Norge være med å styre språket. De skal også kalle inn til hastemøter, debatter og planlegge eventuelle besøk til landene.  

Norge deltar i en krig vi ikke deltar i

Norge kriger i en krig vi ikke deltar i. Norge har deltatt i alle amerikanske kriger siden 1990. Krigen i Ukraina er en amerikansk krig. En krig mellom Russland og USA der Ukraina brukes som slagmark. Hvordan kan Norge være med på å ødelegge et land? Nok et land. Et land vi ikke er i krig med. Ikke har noe ansvar for gjennom NATO ? Det finnes  kun en eneste grunn til at vi AKTIVT deltar i denne krigen og det er at vi er et underbruk av USA. NATO er USAs verktøy i Europa. EU er USAs sivile infrastruktur i Europa. Nå ser vi imidlertid tydelig at EU og NATO er 2 sider av samme sak. USAs verktøy.

EU sanksjonerer til og med egne medlemsland om de ikke lystrer USA.

Stoltenberg

Stoltenberg er fast gjest og på fornavn med alle i Brussel.  Nå sist i EU 30 september 2022.

Han forsvarer krigen med utstuderte floskler: «Vi betaler med penger». «Ukrainere betaler med blod». «Vinner Russland forsvinner Ukraina». «Taper Russland blir det fred». Ikke et ord om forhandlinger. Derfor er det utstuderte floskler. Beregnet på hjemmepublikummet så vi skal synes det er greit at USA fortsetter krigen mot Russland. At vi skal synes det er greit å fryse, ikke ha råd til mat eller risikere å miste jobben.

YouTube player

Våpen

Vi tapper våpenlagre. Alle NATO-landene tapper våpenlagrene som sendes til slagmarken i Ukraina . Argumentet om at hvis vi ikke støtter Ukraina med våpen vil Putin komme til å forsyne seg av resten av Europa også. Da burde jo absolutt Putin gjøre det nå. NATO landene har ingen våpen å forsvare seg med. Stoltenberg Støre og vennene sier vi må kjøpe og få våpenindustrien å produsere mer våpen. Svaret fra våpenindustrien er at de har ikke komponenter som må til for å bygge visse typer aktuelle våpen. Disse må kjøpes fra Kina og Russland…De klarer ikke å produsere så fort som bestillingene renner inn. De får ikke tak i nok fagfolk.

USA planlegger for langvarig krig. Vi må stoppe Norges deltakelse i nok en amerikansk krig!

Pentagon oppretter en ny Ukraina-kommando

New York Times: Pentagon Plans to Set Up a New Command to Arm Ukraine, Officials Say

Pentagon planlegger for langsiktig krig mot Russland. De skal bygge en kommandosentral i i Tyskland som krigen vil bli styrt fra. Etter modell av hvordan USA kriget i Afghanistan og i Irak.

Omtrent 300 personer skal være tilknyttet dette senteret som vil  være i Wiesbaden, Tyskland, der den amerikanske hæren har sitt hovedkvarter i Europa. Mye av opplæringen av ukrainske soldater i amerikanske våpensystemer foregår allerede der eller i nærheten.

Endringene, som tar sikte på å gi en formell struktur til det som hittil vært improvisert siden krigens begynnelse, som har vært planlagt i det skjulte.

Siden krigen startet  har general Donahue, en tidligere sjef for den 82. luftbårne divisjon som nå leder Hærens 18. luftbårne korps, hjulpet til med å føre tilsyn med treningen, han har snakket med ukrainske generaler om deres behov på slagmarken og brukt sin bakgrunn for spesialoperasjoner for å gi råd til sine ukrainske kolleger.

Der slapp USA katta ut av sekken

Amerikanske tjenestemenn har ikke diskutert forslaget offentlig, delvis fordi Pentagon-tjenestemenn fortsatt gjennomarbeider planene, men også for å unngå å gi næring til fortellingen til president Vladimir V. Putin om at landet hans er i krig med USA og NATO, ikke Ukraina .

Sulte, kulde, fattigdom – sanksjonsvåpenet er et farlig våpen

«Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke, og de blir stadig strengere».

Det har ingenting med «Putin» å gjøre. Vi får høre at Putin bruker «korn som våpen» At Putin bruker «energi som våpen». Tar man en titt på sanksjonsregimene EU har satt i verk er det i realiteten umulig for Russland å frakte for eksempel korn til Afrika

Norske arbeidsplasser ofres

Norge er ikke med i EU. Norge sitter derfor ikke rundt bordet når EU forhandler om sanksjoner mot Russland. Norge kan derfor ikke ta forbehold eller ta avstand fra sanksjoner som rammer Norge spesielt. Arbeidsplasser og bedrifter langs med kysten og i Finnmark rammes. Samtidig som Norge sender for 10 milliarder kroner til våpen og div. til Ukraina har regjeringen kun lån å tilby næringslivet som rammes.

Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner har skapt usikkerhet i deler av næringslivet som er særskilt rettet mot disse markedene. Enkelte bedrifter, særlig i Øst-Finnmark, er hardt rammet av krigen og sanksjonene. For å komme næringslivet i møte, har regjeringen innført støttetiltak. Disse er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krisepakken-til-naringslivet-som-folge-av-krigen-i-ukraina-er-klar/id2921626/

Listeførte

Norge har egne sanksjonslover som ikke brukes, hvilket i seg selv er et demokratisk problem. Listeførte på sanksjonslista har helt klare juridiske rettigheter i Norge. Å støtte EUs sanksjoner mot enkeltindivider skrider mot norsk lov.   

Sanksjonsloven

§ 6.Rett til å anmode om at en listeføring blir endret eller opphevet

En fysisk eller juridisk person som er gjenstand for sanksjoner eller restriktive tiltak som er gjennomført i norsk rett, kan anmode Utenriksdepartementet om å endre eller oppheve listeføringen av vedkommende, dersom vedkommende mener seg uriktig listeført.

3 års fengsel

Gjennomføring og håndheving av sanksjonene

Alle norske statsborgere, selskaper og andre som oppholder seg på norsk  territorium, må etterleve og forholde seg til sanksjonene. Brudd på tiltakene er straffbart med en øvre strafferamme på tre år. Også omgåelse er straffbart.

NATO

I dag har Zelensky sendt søknad om NATO-medlemskap. Hva som skjer med den søknaden er høyst usikkert. Hele denne krigen kunne vært avverget om USA hadde forsikret Russland i 2021 at Ukraina aldri ville bli medlem av NATO. Det gjorde ikke USA.

Lytt til senator Ran Pauls utspørring av utenriksminister Blinken om USAs rolle i krigen i Ukraina og NATO

YouTube player

Vi vil ha fred!

Vi er prisgitt den regjeringen vi har. Norske politikere er besatte av Russlandhat. Er folket deres det? Jeg tør påstå at vi egentlig er mer opptatt av fred enn en atomkrig. Det spiller ingen rolle hvem man holder med. Vi må få regjeringen til å stanse våpenstøtten og bruke setet vi har i Sikkerhetsrådet. Vi har det kun til låns fram til jul.

Mediene

Aldri før har mediene vært mer regimetro enn under denne krigen. Vi blir servert rent Russlandhat fra vi står opp til vi legger oss. Vi blir behandlet som idioter. Vi får ikke en gang lov av EU å lese de avisene og mediene vi vil-. Om vi ikke er idioter så blir vi det. Våre ledere håper stadig påfyll av propaganda skal holde liv i støtten til krigen. Og, løgnene om den.

Det er rart våre journalister ikke føler et spesielt ansvar for å formidle edruelig om krigen når deres kollegaer er nektet det fordi de jobber i «feil» medier.

Forrige artikkelVåpenfirmaer har plassert 50 ansatte i det britiske forsvarsdepartementet
Neste artikkelPolitikere har sviktet arbeiderklassen, det er opprør i Europa