Studie i Italia: 94% av vaksinerte pasienter hadde unormalt blod

0
3d rendering red blood cells in vein

Fagfellevurdert: 94 prosent av vaksinerte pasienter med påfølgende helseproblemer har unormalt blod i italiensk mikroskop-undersøkelse.

Av Jennifer Margulis og Joe Wang, The Epoch Times.

Leger i Italia studerte blodet fra pasienter som var blitt injisert med mRNA Covid-19 vaksiner og fant fremmed materiale lenge etter vaksinering, viser en ny studie.

De tre legene som alle er kirurger- Franco Giovanni, M.D., Riccardo Benzi Cipelli, M.D. og  Giampaolo Pisano, M.D. – undersøkte blod som nettopp var tappet fra mer enn tusen pasienter ved å observere det direkte under  mikroskoper for å se hva som skjedde med blodet.

Resultatene deres ble publisert i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research i august 2022.

Til denne studien brukte de italienske legene optisk mikroskopi, det vil si vanlige lysmikroskoper, for å undersøke blodet.

Blodlegemer er lett synlige i mikroskop. Deres form og hvordan de er klumpet sammen , hvis de er det, kan hjelpe en  kyndig  lege til å forstå pasientens helse bedre.

I sin fagfellevurderte studie på 60 sider trakk de italienske legene ingen konklusjoner. De rapporterte bare case-studier (enkelt-tilfeller) fra sine observasjoner. Selv om de ikke kunne forklare det de så, bemerket de i studien at det de så var så merkelig at de følte behov for å varsle det medisinske miljøet.

Mørkefeltsmikroskopi

Lysmikroskopet eller det optiske mikroskopet bruker synlig lys og en serie linser for å forstørre små bilder.  

Til forskjell fra elektronmikroskopi gir lysmikroskopi et direkte bilde av det som er under linsen. Med lysmikroskopi kan forskerne enten bruke en lys hvit bakgrunn bak cellene med lyset skinnende nedenfra mot utstryksglasset ,eller de kan bruke en mørk bakgrunn.

Denne teknikken som kalles mørkefeltsmikroskopi, fungerer ved å blokkere bakgrunnsbelysningen og kaste tilbake  lyset rundt fra sidene for å få utstryksglasset til å skille seg ut  fra den mørke bakgrunnen. Ved mørkefeltsmikroskopi brukes en spesiell blenderåpning til å fokusere lyset så bakgrunnen holder seg mørk. Lyset vil ikke passere direkte gjennom blodprøven, og ingen farging trengs, så levende celler trenger ikke å drepes for å bli studert. Til denne forskningen brukte legene mørkefeltsmikroskop.

Unormalt blod

Av de 1006 pasientene var det 426 menn og 580 kvinner. 141 hadde bare fått en dose mRNA-vaksine, 453 hadde fått to doser og 412 hadde fått totalt tre doser. Pasientene var i alderen 15-85 år. Gjennomsnittsalderen på pasientene var 49 år. Alle de 1006 pasientene søkte helsehjelp fordi de ikke følte seg bra, de kom med en stor variasjon av helseproblemer. I gjennomsnitt hadde pasientene som fikk blodet undersøkt blitt vaksinert omkring en måned i forveien. Av de 1006 pasientene hadde bare 5% -kun 58 personer- blod som så normalt ut etter vaksinering.

Legene fikk undersøkt blodet fra 12 pasienter før de hadde fått noen vaksiner. På det tidspunkt, før de var vaksinert, presenterte alle 12 pasientene normalt, sunt blod, i følge forskerne.

Forfatterne avslørte ikke hvor mange personer som ble vaksinert totalt, så prosentandelen av vaksinerte personer som utviklet unormalt blod er ukjent. Dette er en svakhet ved deres forskning. Det som imidlertid er kjent ,er at 94 prosent av pasientene som ble undersøkt i denne studien, som utviklet påfølgende symptomer, hadde unormalt blod. Hver av pasientene ble undersøkt symptomer , og et bredt spekter av symptomer  hadde oppstått etter vaksineringene deres.

Bildene er dramatiske. Bilder av en pasients blod blod ved siden av hverandre , før og etter vaksinering, viser store forskjeller.

Før vaksinering var de røde blodlegemene atskilt fra hverandre og runde, mens blod tatt etter vaksinering viser røde blodlegemer som er deformerte og sammenklumpet i koagulering rundt synlig fremmed materiale som ikke var tilstede tidligere.

 Ansamlinger av fremmed materiale i blodet

Det fremmede materialet så ut til å samle seg til strukturer, noen ganger dannet det krystaller, andre ganger formet det seg til lange rør elle fibre.

De strukturene av fremmed materiale i pasientenes blod som ikke var der før vaksinering , ser visselig uvanlige ut på fotoene som inngår i studien.

De store formasjonene så for legene ut til å ha samlet seg sammen i blodet, og de observerte former  som minner om måten grafen kan samle seg seg selv til strukturer på. Grafen er en form for karbon som oppstår når atomene er ordnet i sekskanter og lager en flat krystall som et ark. Selv om karbon ikke er et metall, oppfører det seg kjemisk som en metallforbindelse i denne formen. De to formene som de la merke til i blodstrømmen, var 

krystallbiter og rørlignende lengder. Selv  om forskerne ikke kunne bekrefte at det var grafen de så, påpekte de at grafen kan samle seg til strukturer som ligner på de som legene observerte.

Er det grafen?

Grafen har blitt brukt i influensavaksiner som har blitt gitt i  nesen, og utvikles til bruk i andre medisiner. Imidlertid er det ikke oppført som en ingrediens i noen av mRNA-vaksinene. De italienske legene testet ikke kjemisk for grafen. De spekulerte bare i at grafen kan være en del av strukturene. Grafen kan sette seg selv sammen til små nanostrukturer, noe som gjør at det kan benyttes til nanorør og karbonfiber.

Imidlertid ,som forfatterne nevnte, grafen som samler seg til strukturer i blodstrømmen  kan fremskaffe noe som  gir blodet noe å koagulere på og potensielt forårsake store blodpropper.

Disse spekulasjonene reiser flere spørsmål enn svar, ettersom det ikke har vært  antatt at grafen eller andre metallforbindelser skulle ha blitt brukt i vaksinene.  Så hvorfor opplevde mer enn 950 personer helseproblemer etter vaksinering samtidig som det fanns fremmed materiale i blodet deres?

Dette er ikke den eneste studien som har funnet abnormiteter i blodet etter mRNA-vaksinering.

I en tidligere publisert studie i det samme tidsskriftet viste et koreansk team også at mRNA-vaksinert blod inneholdt metalliske partikler som ikke skulle ha vært der. De koreanske forskerne analyserte prøver av sentrifugert blod fra åtte personer som hadde fått mRNACovid-19 vaksiner og sammenlignet med to personer som ikke hadde fått noen Covid-19 vaksiner.

Teamet med de tre koreanske legene Young Mi Lee, Sunyoung Park og Ki-Yeob Jeon forklarte at:

» Overvekten av bevis tyder på at det fremmede materialet som ble funnet i Covid-19 vaksine-mottagerne…ble injisert i kroppene deres da de fikk en eller flere doser av Covid-19 vaksinene.

I følge denne studien:

«Fra 8 Covid-19 vaksine- mottagere: 6 plasma prøver  inneholdt en plate med flere lag av uidentifisert sammensetning. 6 prøver inneholdt perleformede spirallignende materialer. 1 plasmaprøve inneholdt  en fibrøs bundt av lignende tilsynelatende perleformet fremmed materiale, og en annen gruppe på 3 prøver hadde krystall-lignende formasjoner av fremmed materiale. De forskjellige formene og størrelsene på fremmede materialer i sentrifugert plasma fra Covid-19 vaksinerte individer  lignet svært mye på former og størrelser på materiale som tidligere er observert direkte i vaksinene selv.»

Den italienske studien som analyserte mer enn 10 ganger så mange blodprøver, synes å bekrefte funnene fra Korea, men det er vanskelig å ekstrapolere ut fra funnene deres. Det ville ha vært lettere å å bekrefte at vaksinene faktisk var årsaken til blodavvikene hvis de italienske forskerne hadde analysert blod fra en kontrollgruppe av pasienter med lignende uvanlige symptomer(eller mangel på sådanne) som ikke tidligere hadde blitt vaksinert.

Problem med blodpropper

Problem med blodpropper er et av kjennetegnene på komplikasjoner som man har sett etter Covid-19 vaksinering. Ettersom studiegruppen var personer som nylig hadde blitt vaksinert og hadde fått påfølgende helseproblem, antyder denne nye vitenskapen at disse strukturene i blodet og  den unormale koagulasjonsoppførselen til  blodlegemene  kan utgjøre en stor del av årsaken til at leger i klinikken ser så mange uvanlige helseproblemer i etterforløpet av mRNAvaksinering. Faktisk er det funnet store blodpropper  i avdødes kropper etter at vaksinasjonsprogrammet startet. En balsamerer i Alabama har merket at store blodpropper av  en type han aldri tidligere har sett i sin 20-årige karriere, begynte å bli vanlige straks vaksinasjonsprogrammet hadde startet, i følge et non-profitt nyhetsbyrå i Alabama.

Richard Hirschmann fortalte til 1819 News at han hadde samlet bilder av over hundre tilfeller av disse blodproppene. Hirschmann varslet også lokale laboratorier og har samarbeidet med radiolog Phillip Triantos , M.D. for å forstå bedre hvorfor pasienter viser seg med store langsomtvoksende blodpropper.

Andre leger, inkludert Ryan Cole, M.D., en hudpatolog,(som er en lege som bruker mikroskop for å undersøke prøver av hud , hår og negler for å diagnostisere sykdommer) og grunnlegger av det Idaho-baserte selskapet Cole Diagnostics, har også sett at store blodpropper har blitt et fenomen som har dukket opp etter at den utbredte vaksinasjonskampanjen startet, ifølge 1819 News.

Mikroskoper i det medisinske faget

Tidligere var det vanlig for leger å ha mikroskop på sine kontorer og å undersøke pasienters blod(og andre kroppsvæsker ) selv, i følge Barron Lerner, M.D., forfatter av «The Good Doctor : A Father, A Son and the Evolution of Medical Etics.»

Mens leger idag, med noen unntak, nesten alltid sender prøver av sted til eksterne laboratorier for analyse, beskrev Barron Lerner hvordan eldre leger pleide å føle at det var deres plikt å lære yngre kolleger og medisinske studenter hvordan de skulle gjøre undersøkelser selv:  Gramfargede preparater for å teste for bakterieinfeksjoner, urinanalyse under mikroskop og sentrifugering av blod for å sjekke for anemi og andre problemer.

I likhet med leger fra tidligere tider forklarte de italienske legene som publiserte disse nye funnene at de hadde sett på blodet til pasientene sine

gjennom hele sine karrierer, inklusive etter alle andre typer av vaksinasjoner. Men de har aldri sett fremmedlegemer av denne typen før.

Overvåkning av medisinsk utstyr, nye medisiner og vaksiner etter at de er sluppet ut på markedet, er av største betydning for å ivareta sikkerheten.

Disse uvanlige og utbredte funnene av abnormiteter i blodet etter mRNA vaksinering burde være en bekymring globalt.

Hvis  94 prosent av pasienter med bivirknings- helseproblemer har tilstopninger i blodet sitt som ikke var tilstede før de ble vaksinert, kan  disse forskerne ha avdekket en uforutsett og farlig bivirkning av mRNA-vaksiner.

Oversatt av Jeanne d’Arc for Derimot.no.

Originalen er her: Peer-Reviewed: 94 Percent of Vaccinated Patients With Subsequent Health Issues Have Abnormal Blood, Italian Microscopy Finds

Forrige artikkelRussland sier at: – Rørledninga til Kina vil erstatte Nord Stream 2
Neste artikkelProblemet med «vestlige verdier» er at Vesten ikke verdsetter dem
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.