Storbritannia stopper vaksinering for barn 5-11 år

0
Shutterstock / Thomas Eddy

10. september 2022 av Terje

Vi viste i artikkelen Begraves nå covid-prosjektet? blant annet til at Danmark ikke lenger kom til å tilby Covid-vaksine for personer under 18 år, enten de første dosene eller såkalte booster-doser. Nå beveger Storbritannia seg inn i samme spor, dog bare for barn 5-11 år. Det kommer nå meldinger fra flere hold, blant annet her i The Guardian at barn i alderen 5-11 år ikke lenger vil kunne få Covid-vaksinen, såfremt de ikke er i bestemte risikogrupper:

The UK Health Security Agency (UKHSA) said children who had not turned five by the end of last month would not be offered a vaccination, in line with advice published by the UK’s Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) in February 2022. UKHSA said the offer of Covid jabs to healthy five to 11-year-olds was always meant to be temporary.

(Det britiske helsesikkerhetsbyrået (UKHSA) sa at barn som ikke hadde fylt fem ved slutten av forrige måned, ikke ville bli tilbudt en vaksinasjon, i tråd med råd publisert av Storbritannias Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) i februar 2022. UKHSA sa at tilbudet om Covid-jabs til friske fem til 11-åringer alltid var ment å være midlertidig.)

Dette må sies å være en liten glede i en ellers dyster pandemi, men utrolig nok rapporteres det at beslutningen fra UKHSA har skapt harme i såkalte “foreldre-grupper” og hos enkelte akademikere:

The decision to reduce the number of children who are offered Covid jabs has prompted outcry from parent groups and academics.

(Beslutningen om å redusere antall barn som tilbys Covid-jabs har skapt ramaskrik fra foreldregrupper og akademikere.)

En av disse er professor Christina Pagel:

However, Prof Christina Pagel, of University College London, criticised the move. “JCVI itself considered there to be a benefit to young children to be vaccinated – even if most of them had already been infected,” she said.

(Prof Christina Pagel, fra University College London, kritiserte imidlertid flyttingen. «JCVI selv anså det for å være en fordel for små barn å bli vaksinert – selv om de fleste av dem allerede hadde blitt smittet,» sa hun.)

Videre sa angivelig Pagel følgende:

Pagel said that at least one serious Covid wave was expected later this year, but that many children about to start school would now have to wait six years for vaccination, with likely relatively frequent infections in that time (vår utheving).

(Pagel sa at det var ventet minst én alvorlig Covid-bølge senere i år, men at mange barn som skal begynne på skolen nå vil måtte vente seks år på vaksinasjon, med trolig relativt hyppige infeksjoner på den tiden (vår utheving).)

Hun beklager seg over at (de “stakkars”) barna må vente opptil hele 6 år før de kan få den katastrofale vaksinen. I tillegg legger hun tydeligvis til grunn et premiss om at siden de ikke får vaksinen vil de relativt hyppig få infeksjoner – som om det ikke for lengst er krystallklart og bevist at Covid-vaksinen ikke stopper smitte og infeksjoner, og som om naturlig immunitet ikke eksisterer eller har noe verdi.


Denne artikkelen ble først publisert av Foreningen Lov og Helse. (Vi har oversatt sitatene til hjelp for lesere som foretrekker norsk tekst. Red.)

Forrige artikkelTenk om
Neste artikkelSocialdemokraterna i Sverige tapte kampen om arbeiderstemmene
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.