Lærerstreiken og streikebryteri

0
Bodil Gullseth, 2. nestleder/streikesjef Foto: Skolenes landsforbund

Lærerstreiken ble trappet opp i går 31.8. Lektorlaget, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet har alle tatt ut nye lærere. Nå er nærmere 3200 ute i streik. SL melder at Rektorene driver streikebryteri for å begrense skadeomfanget av streiken.

Av Romy Rohmann

Lektorlaget har nå 33 medlemmer ute i streik, disse er i Ås, Viken, Bergen og Trondheim. Skolenes landsforbund har per i dag 43 medlemmer i streik. Deres uttak er ved skoler Vestland/Bergen. Utdanningsforbundet har med det siste uttaket over 3100 medlemmer ute i streik. De kommunene det gjelder, er Arendal, Bergen, Bodø, Gjøvik, Harstad, Haugesund, Indre Østfold, Lillestrøm, Modum, Molde, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal og Tromsø. Følgende Fylkeskommunene det gjelder, er Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken.

Vi har tidligere skrevet om lærerstreiken og bakgrunnen for den her på Steigan.no.

Forhandlingsansvaret for lærerne ble overført fra staten til KS i 2004.  Det var en tverrpolitisk enighet om å overføre forhandlingsansvaret da man mente at dette ville bidra til å styrke det kommunale selvstyret. Det fantes non kritiske røster til dette som allerede da så at i med kommunenes dårlige økonomi var det ikke sikkert lærerne ville nå fram med sine krav.

En av de viktigste argumentene til KS for denne omlegginga var at kommunene og fylkeskommunene allerede hadde arbeidsgiveransvaret for lærerne og tilsettingsansvaret, og at det derfor det var unaturlig at de ikke også hadde ansvaret for å forhandle lønns- og arbeidsvilkår med lærerorganisasjonene.

Nå er hverdagen i skolen slik at vel 1 av 6 lærerårsverk i grunnskolen utføres av ansatte uten lærerutdanning og lønn er en avgjørende faktor for både det å få folk til å velge utdanning som lærer, rekruttere og beholde lærere.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet har uttalt: «Lærernes lønn kom i årets lønnsoppgjør for sjette år på rad dårligere ut enn for andre i kommunesektoren det er naturlig å sammenlikne seg med. Lærerlønna sakker akter ut, og det gjør at det blir vanskeligere å rekruttere og beholde lærere – særlig de med lengst utdanning og lengst ansiennitet. Det er de som har kommet dårligst ut, og det er der vi kommer til å slite, særlig med å beholde folk».

Vi har fulgt opptrappinga av streiken siden oppstarten 20.juni i går var det 4. uttak, 2. uttak var mandag 22. august og mandag 29.august var det 3.uttak.

Skolenes Landsforbund går nå ut og mener at Rektorene driver med streikebryteri. Skolenes landsforbund har fått henvendelser fra medlemmer om at timer flyttes og samles slik at konsekvensene av streiken ikke skal bli så omfattende om mene at dette er streikebryteri.

«Skolenes landsforbund mener tiltak som tar sikte på å begrense virkningene av en streik i utgangspunktet er å betrakte som streikebryteri. Å flytte timer på en ikke-streikende lærers timeplan, er et slikt tiltak som har til formål å minimere virkningene av en pågående streik. Vi betrakter dette som streikebryteri,» skriver forbundet i et skriv til KS fredag 26. august.

Under ser du et utdrag fra nyhetsbrevet sendt medlemmene onsdag 24.august:

«Hva gjør du om du ikke er i streik, og rektor vil flytte på timene dine?

Dersom andre forbund på din skole er i streik, mens du ennå ikke er tatt ut, vil erfaringsmessig flere rektorer ønske å gjøre endringer på timeplanen slik at driften av skolen går lettere. Skolenes landsforbund mener dette er streikebryteri.

1. Rektor foreslår at du flytter på timer, slik at timeplanen blir bedre for deg og elevene dine:

Fortell rektor at Skolenes landsforbund mener at dette er streikebryteri, og at du bare må forholde deg til hva fagforeningen din mener om saken. Gjør det klart at Skolenes landsforbund ikke godtar flytting av timer under noen omstendigheter.

Varsle den lokale streikekomiteen for de(t) streikende forbund om ståa, slik at saken blir tatt inn i et avklaringsmøte mellom steikende og arbeidsgiver.

Dersom rektor fremdeles vil flytte på timene, må hen beordre deg skriftlig.

2. Dersom rektor beordrer deg skriftlig:

Da må du gjøre slik rektor gir beskjed om.

Ta kontakt med din tillitsvalgte, og send saken til streik@skolenes.no

Tips! For å unngå ubehagelige situasjoner knyttet til dette, kan det være lurt å understreke at dette er Skolenes landsforbund sin holdning som organisasjon, og at du er instruert i å gjøre det på denne måten. Slik kan du slippe å stå til ansvar som enkeltperson.»

Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet har snakket sammen om denne praksisen tidligere denne uka mandag ettermiddag, Lektorlaget har sagt seg enig med SL om at en slik praksis er å anse som streikebryteri mens Utdanningsforbundet foreløpig ikke har tatt stilling til denne problematikken.

Forbundene har foreløpig bare tatt ut lærere i videregående- og ungdomsskoler i streik, det spørs hvor lenge de kan begrense uttaket der dersom streiken fortsetter. Uttak i Barneskoler og Barnehager vil sjølsagt få større konsekvenser.

Nå er det også blitt brudd i forhandlingene mellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta fagforeningene, etter at partene ikke klarte å komme til enighet tirsdag 30.8. Dermed går PBL-oppgjøret til mekling.

Da spørs det vel om det ikke er så lenge før streiken rammer de yngste barna også. Men da må vel partene tilbake til forhandlingsbordet.

Forrige artikkelEn forskuttert nekrolog
Neste artikkelANALYSE: Når det gjelder menneskelige og militære ressurser, kan Ukraina vare i ytterligere 9 til 12 måneder