Lærerne slåss for framtida – regjeringa ødelegger skolen! 

0
Dette er frå streikemarkeringa i Bergen 22. august. Foto: UDF Bergen

Av Frode Bygdnes.

Lærerstreiken er en lovlig konflikt. Forhandlinger, lockout og streik er en del av vårt demokrati. Krav og kritikk i arbeidslivet om arbeidstid, lønn og reglement skal det kunne forhandles om. Blir en ikke enig, må en kunne aksjonere. Selvfølgelig er det partene som har ansvar for å finne løsninger, men det blir bare tragisk når arbeidsministeren sier det og så griper til tvungen lønnsnemnd. 

Enhver streik går ut over en tredjepart. Men det skal ikke kunne brukes mot de streikende. Nå trues streikeretten og da trues og arbeidsfreden og demokratiet vårt. Bruken av tvungen lønnsnemnd er den største trusselen mot den norske modellen i arbeidslivet. Regjeringa misbruker sin makt når de nå snakker om samfunnsmessige konsekvenser og nekter lærerne å streike. Den frie forhandlingsretten må arbeidsfolk forsvare.

Hensyn til elevene er ene og alene arbeidsgivernes ansvar. Lærerne tar hensyn til elevenes fremtid med å kreve kvalifiserte lærere med ei lønn som får unge til å søke seg til yrket. Det ansvaret løper Kommunenes Sentralforbund (KS) og regjeringa fra. Med tvungen lønnsnemnd, eller det som før ble kalt voldgift, legger regjeringa lokk på konflikten. Det er uforsvarlig, for det skaper demotiverte lærere. Færre vil velge læreryrket, og hele kunnskapsløftet og opplæring vil bli kraftig redusert. Slike overgrep vil ikke løse situasjonen på skolene. Lærerne har vært lønnstapere 6 år på rad. Det er politikerne som må løse konflikten med lønn. 

Å gi vår kommende generasjon opplæring er en av de viktigste oppgavene for ei regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan ikke skyve KS foran seg. De svikter sin oppgave i å styre landet. For penger har regjeringa, særlig i dagens situasjon med ekstreme inntekter på olje, gass og strøm. Og hva skal vi med et oljefond hvis kunnskapen her i landet råtner på rot?

Det bør ikke gå upåaktet at regjeringa nå igjen aksjonerer mot de streikende i stedet for å gå på KS. Enten får de bevilge mer penger til KS for å innfri kravene, eller så får de instruere KS om omdisponeringer. Læreryrket må oppgraderes for våre kommende generasjoner. Heller ikke vi har noen framtid om kunnskapen forvitrer i samfunnet. 

Frode Bygdnes

Forrige artikkelDen angloamerikanske aksen drar nytte av det økologiske terrorangrepet i Østersjøen
Neste artikkelHvor havner matvarene som eksporteres fra Ukraina?