Investor vurderer å trekke seg

0
Kilde: Motvind

Vindturbinbygginga på Øyfjellet er tydeligvis ikke noe å ha i porteføljen!

Av Romy Rohmann

I etterkant av dommen i Høyesterett som slo fast at vindkraftutbygginga på Fosen-halvøya i Trøndelag er en trussel mot den samiske retten til kulturutøvelse, har Storebrand vurdert å trekke seg ut av sine investeringer i Eolus Vind på Øyfjellet.  Eolus Vind skriver om seg selv at de prosjektere, oppfører og forvalter investeringer innen fornybar elproduksjon.

Høyesterettsdommen konkluderer med at vindkraftanleggene på Storheia og Roan i Trøndelag er bygd i strid med urfolks rettigheter, og at konsesjonen dermed er ugyldig.

I dommen legger Høyesterett vekt på at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse. Og vindkraftutbyggingen ødelegger dermed samenes muligheter for å ha reindrift i områdene.

Dommen kan få følger for svært mange vindkraftprosjekter i Norge. Mange trekker paralleller til spesielt anlegget på Øyfjellet, som har helt vesentlige likhetstrekk. Øyfjellanlegget og Fosenanlegget konkurrerer jo om å være det største vindkraftinngrepet i reindriftsområder.

Storebrand har per i dag 16,5 millioner norske kroner investert i Eolus Vind på Øyfjellet.

De sier at denne dommen har fått betydning for hvordan de vurderer utbygginga på Øyfjellet.  «En rettferdig overgang til en karbonnøytral økonomi vil kreve investeringer i fornybar energi, men slike investeringer må også respektere urfolks og andre sårbare gruppers rettigheter», skriver Jan Erik Saugestad, direktøren for Storebrands kapitalforvaltning, i rapporten.

Motvind skriver på sine sider:

«Mens Storebrand tar et steg i riktig retning, viser Olje- og energidepartementet liten vilje til handling. Det er alvorlig, med tanke på at man kanskje står over det største tillitsbruddet og samerettslige oppgjøret i samisk-norsk historie siden Alta-saken. Om knapt et år skal Jillen Njaarke møte Eolus Vind i Helgeland Tingrett, og spørsmålet om konsesjonens gyldighet kan versere i rettssystemet i flere år framover – slik som i Fosen-saken.»

Vindkraftutbygginga i reindriftsområder i Norge har fått internasjonal oppmerksomhet og The Guardian skrev om dette den 18. januar 2021. I artikkelen «Sámi reindeer herders file lawsuit against Norway windfarm» skriver de om hvordan norske myndigheters «grønne skifte» truer «territorial and cultural rights», territoriale og kulturelle rettigheter

Vi trenger i utgangspunktet ikke utbygging av vindkraftverk i Norge. Vi er og har vært mer enn selvforsynt med strøm i over ti år. Strømprissjokket vi opplever nå skyldes derfor ikke mangel på strøm, men at Statnett har bygd kabler til høyprisområdene Tyskland og England. Vindkraftverk vil ikke gi oss lavere strømpriser, de vil bare gi oss en rasert natur.

Vi må ut av EUs energiunion, men dette vil vi ikke snakke om i Norge da dette utfordrer EØS-avtalen.


Motvind Norge om Høyesterettsavgjørelse: – Må få konsekvenser

Stans byråkratene – de ofrer vår eldgamle reinsdyrstamme for egen nattesøvn!

Absurd debatt om Øyfjellet!

Forrige artikkel30–40.000 kroner mer for strømmen?
Neste artikkelIndia går forbi Storbritannia og blir verdens femte største økonomi