Motvind Norge om Høyesterettsavgjørelse: – Må få konsekvenser

0
Vindkraftvandalene i virksomhet på Øyfjellet. Foto: MOTVIND Norge

Det varsles omkamp om Øyfjellet vindpark etter at konsesjon på Fosen ble kjent ugyldig.

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge sier til Europower Energi:

– Dommen viser at det vi har sagt i årevis; det er bygd altfor fort og altfor mye. Nå kommer konsekvensene. Det har vært en fortvilet kamp der vi har klagd på vedtak og tapt og anket. Nå er det avgjort i selveste Høyesterett, sier han til Europower.

Salen reagerer sterkt på at veien til denne avgjørelsen har vært så lang og tatt så lang tid.

– Det er utrolig problematisk at det må gå så langt. Mye natur og beiteland er ødelagt underveis. Det er jo veldig spesielt at de fortsetter med utbygging selv når de får varsler. Hvorfor i all verden kjører de på da, spør han frustrert.

– Hva skal dere gjøre nå?

– Nå ringer jeg rundt og gratulerer. Men dette må få konsekvenser. Når avgjørelsen spiller på reindriftssamenes rettigheter, gjelder dette også for andre anlegg. Det må få konsekvenser for Øyfjellet, nevner han.

Samtidig presenterer Motvind kartet over «det nye Norge», og det er skremmende:

Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy skriver:


Bildet av Nye Norge er et skremmende bilde! Vi presenterer her Nye Norge, med en samlet oversikt over vindkraftanlegg som er bygd, under bygging, gitt konsesjon, under behandling, under utredning i «fase 0», samt anlegg som er avsluttet og avslått. Anlegg som er avsluttet venter på nettilknytning, dvs. nye høyspentlinjer.

Bildet viser den samlede belastning som vindkraftregimet påfører omgivelser, natur og kultur, og at Norge endres dramatisk. Og – det er ikke bare natur, landskap, beitenæringer og lokalsamfunn som rammes; hele samfunnet med makt, selskaper og finansiering endres – og ikke minst, strømprisene. For det er vi, du og jeg, som betaler dette skadeverket.


Det er dette bildet
de etablerte partiene har skapt og fortsatt tilbyr oss.

Forrige artikkelNew Zealands statsminister: Vi ønsker å dele samfunnet i to ulike klasser
Neste artikkelHvem blir den neste? Intervju med Rune Ottosen om Assangesaken