Fastlege i Bergen fraråder vaksinene – FHI reagerer hardt

0

Fastlegen i Bergen rår pasientane frå å ta koronavaksine. FHI reagerer, skriver Bergens Tidende. Artikkelen er bak betalingsmur, men vi tar med noen sitater fra det fastlege Axel Heienberg sier til avisa:

Viser til steigan.no, og Faktisk reagerer som vanlig som vaksineindustriens bolde ridder:

Fylkeslegen vurderer tilsyn

Og reaksjonene fra oven kom fort og hardt: Fylkeslegen vurderer tilsyn.

BT skriver: Fylkeslegen vurderer tilsyn med fastlegen som rår pasientane frå koronavaksine

Fylkeslegen planlegger tilsyn. Legen kommer til å få beskjed om å innrette seg eller miste legelisensen og inntekt. Norske leger har ikke ytringsfrihet. De kan heller ikke gjøre det de mener er det beste for sine pasienter. Her skal de injisere alt de får beskjed om å injisere og holde kjeft, ellers skal det statueres et eksempel til skrekk og gru for alle andre leger!

Legeetikk og Nürnbergkoden

Etter andre verdenskrig var det mange tyske leger og statstjenestemenn som påberopte seg at de «bare utførte ordre» da de for eksempel gjennomførte medisinske eksperimenter på pasienter.

Nürnbergdomstolen slo fast at dette ikke fritar den enkelte fra ansvar, og i Nürnbergkoden er det slått fast i klartekst at frivillig opplyst samtykke er en forutsetning for at mennesker skal kunne bes om å delta i medisinske eksperimenter.

  1. Menneskets frivillige samtykke er helt avgjørende. Dette betyr at den involverte skal ha rettslig handleevne til å gi samtykke; bør være slik plassert at de er i stand til å utøve fri valgfrihet, uten innblanding av noe element av makt, svindel, bedrag, tvang, overgrep eller annen skjult form for tvang eller tvang; og bør ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av elementene i emnet som er involvert til å gjøre ham i stand til å ta en forståelse og opplyst beslutning. Dette siste elementet krever at før forsøkspersonen aksepterer en bekreftende avgjørelse, må det gjøres kjent for ham eksperimentets art, varighet og formål; metoden og midlene som den skal utføres på; alle ulemper og farer som med rimelighet kan forventes; og virkningene på hans helse eller person som muligens kan komme fra hans deltakelse i eksperimentet. Plikten og ansvaret for å fastslå kvaliteten på samtykket hviler på hver enkelt som initierer, leder eller deltar i eksperimentet. Det er en personlig plikt og ansvar som ikke kan delegeres til en annen ustraffet.
  2. Eksperimentet skal være slik at det gir fruktbare resultater til samfunnets beste, uanskaffelige med andre metoder eller studiemidler, og ikke tilfeldig og unødvendig av natur.
  3. Eksperimentet bør være slik utformet og basert på resultatene av dyreforsøk og kunnskap om den naturlige historien til sykdommen eller andre problemer som studeres at de forventede resultatene vil rettferdiggjøre utførelse av eksperimentet.
  4. Eksperimentet bør utføres slik at all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade unngås.
  5. Ingen eksperimenter bør utføres der det er en a priori grunn til å tro at død eller invalidiserende skade vil oppstå; unntatt kanskje i de eksperimentene der forsøkslegene også fungerer som forsøkspersoner.
  6. Graden av risiko som skal tas bør aldri overstige den som bestemmes av den humanitære betydningen av problemet som skal løses av eksperimentet.
  7. Riktige forberedelser bør gjøres og tilstrekkelige fasiliteter tilbys for å beskytte forsøkspersonen mot selv fjerntliggende muligheter for skade, funksjonshemming eller død.
  8. Eksperimentet bør kun utføres av vitenskapelig kvalifiserte personer. Den høyeste grad av dyktighet og omsorg bør kreves gjennom alle stadier av eksperimentet av de som utfører eller deltar i eksperimentet.
  9. I løpet av eksperimentet bør den menneskelige personen stå fritt til å avslutte eksperimentet hvis han har nådd den fysiske eller mentale tilstanden hvor fortsettelse av eksperimentet synes å være umulig.
  10. I løpet av eksperimentet må den ansvarlige vitenskapsmannen være forberedt på å avslutte eksperimentet på ethvert stadium, hvis han har sannsynlig grunn til å tro, i utøvelse av den gode tro, overlegen dyktighet og forsiktig dømmekraft som kreves av ham at en fortsettelse av eksperimentet vil sannsynligvis føre til skade, funksjonshemming eller død for forsøkspersonen.

Det er helt opplagt at de eksperimentelle genterapiene, også kalt vaksiner, faller helt og fullt inn under intensjonen i Nürnbergkoden. For at samtykke skal være gyldig, må det være opplyst. Pasienten må være gjort kjent med «eksperimentets art, varighet og formål; metoden og midlene som den skal utføres på; alle ulemper og farer som med rimelighet kan forventes; og virkningene på hans helse eller person som muligens kan komme fra hans deltakelse i eksperimentet.»

Les: Norsk professor: – mRNA er eksperimentell genterapi

Et personlig og privat ansvar for den enkelte lege

Nürnbergkoden sier helt klart og tydelig at

Plikten og ansvaret for å fastslå kvaliteten på samtykket hviler på hver enkelt som initierer, leder eller deltar i eksperimentet. Det er en personlig plikt og ansvar som ikke kan delegeres til en annen ustraffet.

Det betyr at uansett hvor mye FHI instruerer og innfører tilsyn. kan de ikke frata legen, sjukepleieren eller apotekassistenten (som antakelig ikke er lovlig utøver etter Nürnbergkoden) det fulle private og personlige ansvaret for det eksperimentet vedkommende er med på å utføre. I en seinere rett vil disse personene kunne dømmes for eventuelle skader eller dødsfall.

Preben Aavitsland, overlege i FHI, sa om Pandremix-vaksinen som ble brukt mot svineinfluensa at:

– Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert og rådgiver Preben Aavitsland til NRK.

Som statsepidemiolog var han ansvarlig for Folkehelseinstituttets overvåking av smittsomme sykdommer da det nye viruset brøt ut i 2009.

1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, viser nye tall fra Legemiddelverket. En halv million barn tok Pandemrix-vaksinen. 385 barn mellom 0 og 19 år ble innrapport med bivirkninger. Nesten 42 prosent av dem er alvorlige.

Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid! Hva skal man da si om koronavaksinene? Tallet på alvorlige skader og dødfall ligger jo kvantespang over tallene fra Pandremix-skandalen.

I Legemiddelverkets bivirkningsrapport fra 14. juni (ny rapport skal foreligge 25. august) meldes det om 4439 alvorlige bivirkninger

Det er åtte ganger så mange som under «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Og så skal ikke en lege som er lojal mot den hippokratiske ed ha lov til å advare pasientene!

Finnes det politikere med mot?

Som vi har meldt tidligere har både byrådsleder Raymond Johansen og stortingsrepresentanet Mímir Kristjánsson innrømt at de har vært feige under den lange koronaperioden.

Les: Feige politikere og ensrettede medier la veien åpen for maktarrogante helsebyråkrater

Nå skal det et visst mot til at man innrømmer at man har vært feig. Så det skal de ha. Men for at sjølkritikken skal ha noen verdi, må man jo vise at man er i stand til å gjøre det bedre. Nå har dere sjansen!

Hic Rhodus, hic salta!

Forrige artikkelFeige politikere og ensrettede medier la veien åpen for maktarrogante helsebyråkrater
Neste artikkelKrigsdagbok del 19, 23. til 28. mai