Dystopisk tegneserie

0
Bildet av 'Hvite dresser' og Camilla Stoltenberg er tatt av Odd Erik Helgesen

Av Eirik Værnes.

Tegneserien «The New Normal» forklarer begrepene i World Economic Forums dystopiske planer. Aksjonsgrupper i Norge bruker kunst for å nå frem med sitt budskap. De skaper bevissthet rundt tidens kaotiske politiske landskap med kreative virkemidler.

Overflod av informasjon

Når man gjennom to år har oppsøkt informasjon både gjennom alternative medier, riksmediene og myndighetenes egne nettsider for å finne svar på spørsmålene rundt nedstenging, vaksinasjon og koronasertifikat, er det lett å glemme at andre ikke verdsetter informasjonen på samme måte, og helst bare vil slippe unna de kompliserte temaene som fører til enda flere vanskelige spørsmål. For de fleste har korona blitt et fjernt minne, og restriksjonene og deres følger, har blitt glemt eller kanskje fortrengt. Det er en overflod av informasjon i nyhetsmediene og på nettet generelt. Hvis man seiler på overflaten av dette havet av informasjon kan enkelthendelsene dukke opp som små isfjell, tilsynelatende uavhengige av hverandre, men under overflaten deler av et større fjell som vi ikke kan se. 

Derfor er det grunn til å være takknemlig når noen skaper forståelse i et kaotisk landskap, og gjør det usynlige synlig. Kunst er en god måte å ta det kompliserte og tunge stoffet fra høringsnotater og nyhetsopplesere og gjøre det lett å fatte for flere ved å aktivere fantasien. Når lyd, bilder og følelser tas i bruk for å fortelle om politiske temaer aktiviseres den høyre hjernehalvdelen som er knyttet til det kreative, emosjonelle og intuisjonen. Og ikke bare den venstre som konsentrerer seg om logikk, tallforståelse, fornuft. Vi trenger bilder for å bli følelsesmessig berørt. Og før vi er det er scenarioene om total kontroll fra myndighetenes side vanskelige å se for seg.

Kunstneriske tiltak

I en tegneserie på 18 sider (den er gratis og kan leses og lastes ned som PDF her) forteller Eve om farene ved World Economic Forums utopiske drøm om et samfunn hvor mennesker ikke skal eie noe, og allikevel være lykkelige. Gjennom teknologi skal vi frigjøres fra vår forferdelige menneskelige tilstand hvor vi opplever sult, fattigdom, depresjon. Frigjøringen vil bestå av at du gir fra deg all rett til å bestemme over deg selv, og at hverdagen blir full av smarte løsninger. I svart/hvitt blir begrepene til den teknokratiske bevegelsen forklart og vi får et bilde av hvordan den utopiske drømmen kan komme til å se ut for vanlige folk. Ved å ta i bruk tegneserieformatet for å fortelle denne historien, vil informasjonen nå ut til andre målgrupper enn de som finner nytelse i å konsumere store mengder tekst. Tegneserien «The New Normal» er laget av Eve og basert på materiale fra Alison McDowell. 

WRENCH IN THE GEARS:

Aksjonsgruppa ‘Hvite dresser’ har i en lang stund skapt forvirring i bybildet. Med sine hvite drakter og plakater med budskap som «Fangeleir for uvaksinerte», «<3 Pfizer», «<3 Tvangsfrihet» og «Helse i hver sprøyte» har de forårsaket mental kortslutning hos bergensere og Oslo-innbyggere på tur i sentrum. Et av ofrene var Camilla Stoltenberg. Hun ble utsatt for stuntet da hun var på vei til Aftenpostens evaluering av håndteringen av pandemien på Frogner Kino, og ble sittende rådvill i flere minutter i sin drosje før hun kom ut og møtte aksjonsgruppa med et anstrengt smil.

‘Aksjon for frihet’ setter fokus på apekoppene med apedrakter og musikk.

Digitalt fengsel

Kan du se for deg noe som bedre kan legge grunnlag for et totalitært samfunn enn et digitalt pass hvor alle dine bevegelser registreres? Et pass du bærer med deg overalt, som plukker opp tusenvis av små data om deg hele tiden, som inneholder din helsetilstand, og som også kan brukes som et betalingssystem. Det er fortsatt en dystopisk fantasi, men det kan bli virkelighetens mareritt.

Koronasertifikatet er fortsatt aktuelt. Regjeringen la i april 2021 frem en langsiktig strategi for å normalisere hverdagen. Der står det blant annet at «God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med covid-19 framover. …Vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge smitteverntiltak, både nasjonalt og ved innreise til Norge. Regjeringen arbeider derfor med sikte på å forlenge de midlertidige reglene i smittevernloven om koronasertifikat.» 

Muligheten for å ta i bruk koronasertifikatet ble som kjent forlenget til sommeren 2023. Verdens helseorganisasjon har jobbet med å innføre et digitalt vaksinepass siden 2015.

Koronasertifikatet åpner opp mange muligheter for å innføre et digitalt kredittsystem som er i tråd med løsningene World Economic Forum ser for seg. Et sertifikat som lagrer informasjon om deg, sporer dine bevegelser, dine vaner og din helsetilstand, og som også kan bli knyttet opp mot betalingstjenester, faller inn i et system hvor mennesker har liten frihet og må tilpasse seg samfunnets til enhver tid skiftende regler og retningslinjer. Men det kommer ikke til å stoppe med bare et sertifikat.

Vi har nå et vindu av tid som vi må bruke fornuftig. I krisesituasjoner slutter de fleste av oss å tenke klart, og vil være mer mottakelige for løsningene som legges frem, selv om de ikke nødvendigvis er de beste. Nå som det intense fokuset på smittetall er borte, er det mer tid for refleksjon. Hvis man i en vanlig situasjon skulle bli presentert for ideen om å innføre streng digital kontroll som ikke hindrer smitte, for å få bukt med en sykdom som har en dødsprosent på 0,002% for dem under 39 år ville nok de fleste takket nei. Problemet er bare at temaene knyttet til sertifikatet og det sosiale kredittsystemet er så fjernt for de fleste at de ikke ofrer det en kritisk tanke. Informasjon om det må ut, selv om det skjer i små drypp.

Løsninger

Eve har noen forslag for å stanse utviklingen av dette digitale fangenskapet:

*Følg sannheten, selv om den skulle stå i motsetning til din tro

*Pass opp for moralsk relativisme, å mene at noe som er galt kan være rett under enkelte omstendigheter

*Snakk med mennesker i lokalmiljøet

*Bruk kontanter

*Begrens eller slutt å bruke smart-teknologi, og ikke tillat bruken av den på eller i kroppen din

*Lær å forsvare deg, fysisk, spirituelt og juridisk

La oss bruke kunsten som inspirasjon til å motvirke disse totalitære tendensene. Planene er ikke forkastet, bare forsinket.


Forrige artikkelNorsk skole: Er det dette det vi tilbyr norske elever og kaller for utdanning?
Neste artikkelPortraying Putin
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.