Du tror det ikke før du har hørt det på NRK nyheter

0

Endringer i doseringsanbefalingen for det «populære» legemiddelet Paracetamol.

Mandag 1. august 2022 kom nyheten bla på NRK om at Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet Paracetamol. Nå kan man ta det inntil fire ganger i døgnet, istedenfor tre.

Av Romy Rohmann

Regner med at det var flere med meg som blei litt overrasket over denne nyheten i dag. Det var ikke lenge siden vi har lest om dette legemiddelet og det var ikke bare positive nyheter.

Nå har altså Statens legemiddelverk som er et direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som har i oppgave å sikre at alle legemidler som brukes i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning. Gjennom EØS er også Statens legemiddelverk tilsluttet Det europeiske legemiddelbyrå. 

Seinest 5.7 2022 kunne vi lese i Dagens Medisin at Paracetamol kunne ha innvirkning på effekten av immunterapi i kreftpasienter.

Den franske forskergruppa som har stått bak studien, skriver at acetaminofen (et annet navn på paracetamol) med stor sannsynlighet har en innvirkning på effekten av immunterapi  og at det bør utvises forsiktighet i bruken av paracetamol for pasienter som behandles med såkalte sjekkpunkthemmere.

Overlege Oddbjørn Straume ved Haukeland universitetssjukehus uttalte i forbindelse med disse funnene:

«Jeg ble litt overrasket og skremt, sier overlege Oddbjørn Straume ved Haukeland universitetssjukehus om funnene. Paracet er noe vi bruker mye av i kreftbehandling. Dette må vi ta innover oss og vi må tenke nøye over hva vi skal gjøre videre.»

Disse resultatene ble langt fram på kreftkongressen ASCO 2022 i Chicago i starten av måneden og blir referert i en artikkel innsendt til Annals of Oncology.  

Dagens medisin skriver videre: « Artikkelen er ikke publisert, men lagt ut i «pre-proof»-versjon. Det betyr at artikkelen er fagfellevurdert og akseptert til publisering.

Funnene har så langt kun blitt omtalt på noen engelskspråklige nettsteder for medisinske nyheter, nettstedet Medskape og Healio.»

Ikke så lenge før, den 31.3 2022  leste vi i Dagbladet om Danske forskere som «Slår sæd-alarm om Paracet».

Her vises det til en pressemelding fra Danske Rigshospitalet som varsler om urovekkende funn, og Forskningsleder David Møbjerg Kristensen ber menn bør tenke seg godt om og bruke Paracetamol med måte, da store mengder påvirker sædcellene.

Studien som har blitt publisert i et medisinsk tidsskrift Human Reproduction viser at store mengder Paracetamol svekker sædcellene.

«Forskerne understreker at det ikke er selve paracetamol som er problemet.

I kroppen blir paracetamol gjort om til såkalte metabolitter, som ifølge Store norske leksikon er stoffskifteprodukter «som oppstår når organismen omdanner et stoff gjennom en serie av biokjemiske reaksjoner.

Det er ifølge forskerne metabolittene som forstyrrer sædcellenes normale funksjon.»

Den 8.februar 2022 skrev Torstein Helleve, Kommunikasjonsrådgiver ved UiO i følgende på forskning.no: For mykje paracetamol hemmar hjerne­­utvikling.

De utsatte levende celler med bla Paracetamol og fant at cellene fikk færre og kortere nervefibre, dette vil gjøre at nervesystemet ikke vil utvikle seg normalt.  Her ble det anbefalt at bruk av Paracetamol bør diskuteres med lege.

Denne undersøkelsen støtter altså opp om noe som kom som en NRK-nyhet den 28. september. 2021 med denne overskriften:

90 eksperter står sammen: Advarer gravide mot bruk av paracetamol

I oppslaget kan vi lese at forskning kan tyde på at Paracetamol påvirker barnets utvikling i livmoren. Forskerne kommer med råd som refereres.

«Bekymrede forskere fra en rekke land oppfordrer nå kvinner til å være forsiktig med inntak av Paracetamol når de er gravide.

I en ny rapport står det blant annet at gravide kun bør bruke det smertestillende middelet i samråd med lege.»  

David Møbjerg Kristensen, førsteamanuensis ved universitetssykehuset i København, som jeg skrev om rett over har også forsket på dette, han sier i ei pressemelding: 

«Forskning som er gjort på tvers av ulike land, viser en mulig sammenheng mellom et høyt inntak av paracetamol og skader på ufødte barn. Det er snakk om ulike utfordringer.

Det kan være misdannelser av kjønnsorgan, nevrologiske skader, ADHD og hyperaktivitet.»

Den gangen altså i september 2021 uttalte Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

«Disse funnene er med på å underbygge det vi allerede anbefaler i Norge: Lavest mulig bruk, på kortest mulig tid.»

Men det var i september, nå har de blitt så mye klokere i Statens legemiddelverk. (ironivarsel)

Forrige artikkelKrigsdagbok del 16, 4. til 10. mai 2022
Neste artikkelDollar kontra yuan