Den brutale virkeligheten av det ‘spesielle forholdet’ mellom USA og Storbritannia

0
USAs president Franklin D. Roosevelt (t.v.) og Storbritannias statsminister Winston Churchill snakker sammen på Jalta-konferansen, der etterkrigstidas omorganisering av Europa ble forhandlet, februar 1945. (Foto: US Library of Congress)

Av Noam Chomsky – 21. juli 2022

Noam Chomsky

Britiske myndigheters stakkarslige underkastelse til Herren i Washington i saken om journalist Julian Assange er vondt å se på, men – dessverre – ikke vanskelig å forstå.

Røttene går tilbake til andre verdenskrig, da Storbritannia overlot verdensherredømmet til sin tidligere koloni. USA hadde lenge overgått Storbritannia som økonomisk makt og hadde fortrengt det fra «vår lille region her borte», slik krigsminister Henry Stimson beskrev den vestlige halvkule. Men landet var ennå ikke blitt en virkelig global makt.

På den tiden var britiske tjenestemenn godt klar over at Storbritannia var i ferd med å bli en «junior partner» til USA, nå underlagt deres vilje, noe som ofte ble grovt utnyttet.

Gitt deres egen omfattende erfaring med imperialistisk arroganse, brutalitet og hykleri, kunne britiske diplomater lett lese mellom linjene da deres amerikanske kolleger protesterte at USAs globale dominans er «en del av vår forpliktelse til verdens sikkerhet … det som var bra for oss var bra for verden», som Abe Fortas, en ledende skikkelse i New Deal-administrasjonen, sa det.

Det britiske utenrikskontoret, som analyserte denne tilsynelatende altruistiske bekymringen, konkluderte med at Washington faktisk ble styrt av «den økonomiske imperialismen til amerikanske forretningsinteresser» og «forsøkte å albue oss ut… under dekke av velvillig og godlynnet internasjonalisme».

Britiske tjenestemenn mente videre at deres amerikanske kolleger tror «at USA står for noe i verden – noe som verden har behov for, noe som verden kommer til å like, noe, i den endelige analysen, som verden kommer til å akseptere, enten den liker det eller ikke». Det som rettroende historikere kaller «wilsonsk idealisme».

Fra da av aksepterte Storbritannia det, enten de likte det eller ikke. Ting kunne ha gått en annen vei på forskjellige tider i moderne historie, nå nylig hvis ikke Jeremy Corbyn hadde blitt knust av en ondsinnet mediekampanje. Men dagens britiske myndigheter tar bare ordrer og Julian Assange er et av ofrene.

Intrikat overlevering

Mens Storbritannia hadde blitt «junior partner» i 1945, hadde overleveringsprosessen utspilt seg på en omfattende og intrikat måte.

En av grunnene til at den nå kjente andre endringen av den amerikanske grunnloven ba om «en godt regulert milits» var frykten for at «britene kommer». Det første utenrikspolitiske målet for den nye republikken, bortsett fra å rense det som ble det nasjonale territoriet, var å ta Cuba.

Den britiske marinen var i veien. Men, som den store strategen John Quincy Adams forklarte, ville britisk makt over tid avta, mens USAs makt ville øke, og Cuba ville da naturlig falle i amerikanske hender som følge av «politisk gravitasjon».

Dette skjedde i 1898 da USA grep inn for å forhindre Cubas frigjøring fra Spania og gjøre det om til en virtuell koloni. Dette kalles «frigjøringen av Cuba» i foretrukket doktrine.

«De to kriminelle statene samarbeidet også om å utnytte historiens mest ondskapsfulle system for slaveri»

Likevel var USA fortsatt en juniorpartner i historiens største narkohandelsoperasjon, som ble drevet av Storbritannia for å tvinge seg inn i Kina med gift og vold. De to kriminelle statene samarbeidet også om å utnytte historiens mest ondskapsfulle system for slaveri, i det amerikanske sør, for å berike seg selv.

Britisk rikdom hadde allerede hatt stor nytte av piratvirksomhet, karibisk slaveri og ødeleggelsen og ned-utviklingen av India etter å ha ranet landets høyteknologi.

President Woodrow Wilsons idealisme ble også illustrert ved å uhøytidelig sparke Storbritannia ut av Venezuela da dets rike oljeforekomster ble oppdaget. President Franklin D. Roosevelt gjorde det samme i Saudi-Arabia noen år senere.

Ny nasjonalisme

Da USA tok opp tradisjonen av imperialistisk vold i 1945, fortsatte mønsteret, omtrent som utenriksdepartementet forventet.

En av de første handlingene var å sikre at «vår lille region her borte» forsto den regelbaserte internasjonale ordenen som den nye hegemonen innførte.

Utenriksdepartementet var bekymret over fremveksten av den nye «nasjonalismen», som mente at «de første som drar nytte av utviklingen av et lands ressurser bør være folket i det landet», et utålelig brudd på reglene.

«Den britiske modellen ble fulgt andre steder av USA, og etterlot på samme måte et spor av ødeleggelse og elendighet.»

Et økonomisk charter ble pålagt av USA for regionen som hindret slike avvik fra sunn økonomi, siden den ble håndhevet med blodige midler, og ble en grusom pest fra Kennedy gjennom Reagan.

Den britiske modellen ble fulgt andre steder av USA, og etterlot på samme måte et spor av ødeleggelse og elendighet, som fortsetter frem til i dag. Alltid selvfølgelig med de beste intensjoner, og prydet av intellektuelle som berømmet den «edle fasen» av USAs politikk med dens «hellige glød» (New York Review, september 1997) mens den myrdet og ødela.

Dette fulgte igjen den britiske modellen, så vel som Frankrike, og andre store velgjørere av menneskeheten.

Trussel mot friheten

På 1600-tallet var Storbritannia banebrytende for en svært begrenset form for moderne demokrati. Det ble fulgt, et århundre senere, etter en bitter kamp, av etableringen av det første frie landet av frie menn: i Haiti, hvor det snart ble revet ned av imperialistisk makt og fikk aldri lov til å komme seg.

En annen begrenset demokratisk revolusjon fant sted i de tidligere britiske koloniene i Nord-Amerika. Denne ble imidlertid kvalt da Framers gjennomførte et kupp mot demokratiet: The Framers’ Coup, for å låne tittelen på Michael Klarmans studie av tilblivelsen av den amerikanske grunnloven, gullstandarden for studier.

Som et middel for å få den motstrebende befolkningen til å akseptere kuppet, ble ti endringer lagt til, Bill of Rights. Den første endringen hindret kongressen i å vedta noen lov som «forkorter ytringsfriheten eller pressefriheten». Selv om det er en svak beskyttelse, var det et stort skritt fremover etter dagens standarder.

Men de store skrittene mot etablering av robust beskyttelse for ytrings- og pressefriheten fant sted i det tjuende århundret: først i høyesterettsdissenser, så til slutt i dens avgjørelser på 1960-tallet i sammenheng med borgerrettighetsbevegelsen.

«De viktigste skrittene mot etablering av robust beskyttelse for ytrings- og pressefrihet fant sted i det tjuende århundret.»

New York Times v Sullivan -avgjørelsen fra 1964, som nå er truet av den ultrareaksjonære Roberts Court, begrenset muligheten for at offentlige tjenestemenn kan saksøke for ærekrenkelse.

Fem år senere, i Brandenburg v Ohio, slo domstolen fast at tale som forfekter ulovlig oppførsel er beskyttet under den første endringen med mindre talen sannsynligvis vil oppfordre til «forestående lovløs handling». Denne beskyttelsen er uten sidestykke etter hva jeg kjenner til, og er etter mitt syn hensiktsmessig.

Jus og praksis er selvsagt forskjellige saker. I Storbritannia er de skandaløse injurielovene et beryktet eksempel på alvorlige brudd på ytringsfriheten.

Det store gapet mellom lov og praksis illustreres av Assange-saken. Her har Storbritannia, ved å ta på seg sin vanlige rolle som «junior partner», brutalt støttet innsatsen til arvingene til Framers for å krenke pressefriheten radikalt. Medieresponsen har variert fra lunken til feig.

Presedensen er altfor klar. Hvis land som hevder, med en viss rett, å være i front når det kommer til forsvaret av friheten, får tillatelse til å knuse den når den blander seg inn i statsmakten og voldsutøvelse, får de begrensede frihetene som er vunnet av folkelig kamp et hardt tilbakeslag overalt.


Denne artikkelen ble publisert på DeclassifiedUK: The brutal reality of the US-UK ‘special relationship’

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.

Forrige artikkelDollar kontra yuan
Neste artikkelHør motstemmene fra Dolomittene!