De fleste ‘faktasjekkere’ Facebook bruker i Ukraina er direkte finansiert av Washington

0

Av Alan MacLeod

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er Alan-Macleod.png

De fleste faktasjekkingsorganisasjonene Facebook har samarbeidet med for å overvåke og regulere informasjon om Ukraina er direkte finansiert av den amerikanske regjeringen, enten gjennom den amerikanske ambassaden eller via den beryktede National Endowment for Democracy (NED).

I lys av Russlands invasjon av Ukraina har en informasjonskrig like bitter som bakkekampene brutt ut, og Meta (Facebooks offisielle navn) kunngjorde at de hadde inngått samarbeid med ni organisasjoner for å hjelpe det med å sortere fakta fra fiksjon for ukrainske, russiske og andre østeuropeiske brukere. Disse ni organisasjonene er: StopFake, VoxCheck, Fact Check Georgia, Demagog, Myth Detector, Lead Stories, Patikrinta 15min, Re:Baltica og Delfi.

«For å redusere spredningen av feilinformasjon og gi mer pålitelig informasjon til brukerne, samarbeider vi med uavhengige tredjeparts faktasjekkere globalt», skrev Silicon Valley-giganten og la til: «Facebooks uavhengige tredjeparts faktasjekkere er alle sertifisert av International Fact-Checking Network (IFCN). IFCN, et datterselskap av journalistikkforskningsorganisasjonen Poynter Institute, er dedikert til å bringe sammen faktasjekkere over hele verden».

Problemet med dette? Minst fem av de ni organisasjonene er direkte lønnet av USAs regjering, en stor part i konflikten. Poynter Institute er også finansiert av NED. Videre har mange av de andre faktasjekkingsorganisasjonene også dype forbindelser med andre NATO-makter, inkludert direkte finansiering.

StopFake

Den kanskje mest kjente og beryktede av de ni gruppene er StopFake. StopFake ble etablert i 2014 og er finansiert av NATOs Atlantic Council, det britiske utenriks- og samveldekontoret, den britiske ambassaden i Ukraina og det tsjekkiske utenriksdepartementet. Den har også mottatt penger fra USA via National Endowment for Democracy, selv om det faktum er langt fra annonsert av noen av partene.

En potensiell årsak til dette ble henvist til i en artikkel fra 2016 som ble utgitt på nytt av StopFake selv. Som artikkelen bemerker, «når motstandere ønsker å fornærme prosjektet til StopFake.org, påkaller de umiddelbart giverstøtten fra National Endowment for Democracy som bevis på innblanding fra den amerikanske regjering og CIA».

I kjølvannet av den russiske invasjonen, trakk NED alle offentlige registre over deres Ukraina-prosjekter fra internett. Ikke desto mindre bekrefter ufullstendige arkiverte kopier av disse postene et økonomisk forhold mellom gruppene.

StopFake ble eksplisitt satt opp som en partisanorganisasjon. Som en lysende rapport om dem fra International Journalists’ Network bemerker, er flertallet av StopFakes faktasjekker historier fra russiske medier, og motivasjonen for opprettelsen var «Russlands okkupasjon av Krim i 2014 og en kampanje for å fremstille Ukraina som en fasciststat hvor antisemittisme, rasisme, homofobi og fremmedfrykt blomstret».

Selv om det faktisk er feil å stemple Ukraina som en fascistisk stat, har landet helt klart en av de sterkeste høyreekstreme bevegelsene hvor som helst i Europa. Og dessverre er StopFake selv langt fra en upartisk tilskuer i den oppgangen. Flere etablerte vestlige medier, inkludert The New York Times, har rapportert om StopFakes bånd til hvit makt eller nazistiske grupper. Da den lokale journalisten Ekaterina Sergatskova avslørte disse koblingene, tvang drapstrusler fra høyreekstreme personer henne til å flykte hjemmefra.

Ifølge flere, ser faktisk en av StopFakes primære funksjoner ut til å være fremming av ytre høyre. En lang avsløring av Lev Golinkin i The Nation katalogiserte det den kalte StopFakes historikk av «aggressiv hvitvasking av to ukrainske nynazistiske grupper med lang historie av vold, inkludert krigsforbrytelser».

StopFakes mest kjente tidligere programleder er Nina Jankowicz. Jankowicz var en kort periode leder av president Bidens nyopprettede styringsråd for desinformasjon før protester i befolkningen fikk henne til å trekke seg. Kalt «sannhetsministeriet» genererte både styret og Jankowicz sterk motstand. Likevel var det få som nevnte det faktum at Jankowicz selv hadde foran kamera entusiastisk fremhevet dydene til flere fascistiske paramilitære mens hun var på StopFake.

Les: Fra britiske trollfarmer til skjulte psyops: Den urovekkende bakgrunnen til Nina Jankowicz

I et TV-segment fra 2017 om Aidar-, Dnipro-1- og Azov-bataljonene presenterte Jankowicz gruppene som heroiske frivillige som forsvarer Ukraina fra «ytterligere russisk separatistinngrep». Som hun sa:

«Frivillighetsbevegelsen i Ukraina strekker seg langt utover militærtjeneste. Frivillige grupper er aktive for å støtte Ukrainas militære med mat, klær, medisiner og rehibilitering etter kamp, i tillegg til å jobbe aktivt med de nesten to millioner interne flyktningene som er fordrevet av krigen i Ukraina.»

Dette står i sterk kontrast til flere rapporter fra menneskerettighetsgrupper som Amnesty International, som hevder at Aidar-bataljonen er skyldig i en rekke overgrep, «inkludert bortføringer, ulovlig internering, mishandling, tyveri, utpressing og mulige henrettelser». Amnesty anklager også Aidar og Dnipro-1 for å «bruke sulting av sivile som en metode for krigføring».

Azov er i mellomtiden den mest beryktede organisasjonen av partiet. Gruppens insignier er direkte tatt fra 2nd Waffen-SS Panzer Division, en enhet som er ansvarlig for å utføre noen av de verste forbrytelsene under Hitlers holocaust. Azov-bataljonen dypper også kulene sine i grisefett før kamp som en kalkulert hatkriminalitet, og forsøker med det å hindre jødiske eller muslimske fiender fra et bedre etterliv. Andriy Biletsky, gruppens grunnlegger, sa i 2010 at han mener Ukrainas oppdrag er å «lede de hvite rasene i verden i et siste korstog… mot semittledede Untermenschen» – hvilket var det samme ordet Hitler brukte for å beskrive jøder, polakker, ukrainere og andre folk han utpekte for utryddelse.

Andriy Biletsky

I februar kunngjorde Facebook at de endret sine regler om hatytringer for å tillate ros og promotering av Azov-bataljonen. Var dette på StopFakes anbefaling? MintPress ba Meta/Facebook om kommentar til deres faktasjekkpartners bånd til ekstreme høyregrupper og om StopFake hadde påvirket deres beslutning om å tillate pro-nazistisk innhold på plattformen deres, men fikk ikke svar.

Som Golinkin bemerket i sin artikkel for The Nation, har StopFake også forsvart C14, en annen fascistisk paramilitær, og beskriver den bare som en «samfunnsorganisasjon», og siterer C14s egen fornektelse av sine pogromer mot romfolk som «bevis» på dens uskyld. Denne betegnelsen står i sterk kontrast med selv det amerikanske utenriksdepartementet, som klassifiserer C14 som en «nasjonalistisk hatgruppe». «14» i navnet refererer til de «14 ord» i slagordet til hvit makt.

StopFake har kommet med en rekke kontroversielle påstander, inkludert at økningen i antisemittisme i Ukraina er «falskt» – og går så langt som å merke veletablerte utgivere som NBC News og Al-Jazeera som spredere av falske nyheter om Azov-bataljonens rolle i dette. I en artikkel med tittelen «Russia as Evil: False Historical Parallels. Some peculiarities of Russian Political Culture», insisterte faktasjekkeren også på at Hitlers konsentrasjonsleirer ble formet etter modell fra russiske konsentrasjonsleirer som ble opprettet av Vladimir Lenin. I virkeligheten var den tyske regjeringen banebrytende i bruken av konsentrasjonsleire under deres folkemord på Herero- og Namaqua-folket mellom 1904 og 1908 i Namibia. Britene og spanjolene var også tidlig ute.

I tillegg har StopFake nære forbindelser med The Kyiv Post, en ukrainsk utgiver som er direkte finansiert og trent av National Endowment for Democracy. Siden 2016 har The Kyiv Post publisert 191 StopFake-rapporter.

The Kyiv Independent: Kyiv Independent Deep Dive: The West’s In-Kind Answer to Putin’s Propaganda

Hvem er NED?

Hvorfor det å motta midler fra National Endowment for Democracy umiddelbart bør vekke mistanken til enhver organisasjon, er fordi NED eksplisitt ble etablert av Reagan-administrasjonen som en frontgruppe for Central Intelligence Agency.

Selv om det er finansiert av Washington og bemannet av statlige tjenestemenn, er det teknisk sett et privat selskap og derfor ikke underlagt de samme juridiske forskriftene og offentlige kontrollene som statlige institusjoner.

CIA har brukt NED til å utføre mange av sine mer kontroversielle operasjoner. De siste årene har den trent og gitt penger til lederne av demonstrantene i Hong Kong for å holde opprøret i live, fremmet en landsomfattende demonstrasjonskampanje på Cuba og hjulpet forsøk på å styrte regjeringen i Venezuela. Kanskje mest relevant for denne historien var NED også involvert i kuppet i 2014 som fjernet den ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj fra makten. Regimendring er kort sagt en av dens primære funksjoner.

NED gjør dette ved å etablere, finansiere, støtte og trene alle slags politiske, økonomiske og sosiale grupper i mållandene. I følge sin årsrapport for 2019 er Ukraina NEDs «topprioritet». Byrået har (offisielt) brukt over 22 millioner dollar i Ukraina siden 2014.

I sine mer ærlige øyeblikk er NED-ledere eksplisitte om organisasjonens rolle. «Det ville være forferdelig for demokratiske grupper rundt om i verden å bli sett på som subsidiert av CIA,» sa Carl Gershman, NED-president fra 1984 til 2021, og forklarte hvorfor organisasjonen hans ble opprettet. NED-medgründer Allen Weinstein var enig: «Mye av det vi gjør i dag ble gjort skjult for 25 år siden av CIA», sa han til The Washington Post.

MPN: Documents Reveal US Gov’t Spent $22M Promoting Anti-Russia Narrative in Ukraine and Abroad

VoxCheck

VoxCheck mottar betydelig økonomisk bistand fra amerikanske myndigheter gjennom både NED og den amerikanske ambassaden. Det er også finansiert av den nederlandske og tyske regjeringen. Ufullstendige oppføringer fra NED viser at VoxCheck mottar betydelige årlige tilskudd og har akseptert rundt $250 000 totalt.

Den slags penger går ekstremt langt i Ukraina, som er klart den fattigste nasjonen i Europa. Landets BNI per innbygger på 3 500 dollar per år er godt under til og med Russland som er på 10 700 dollar. Ett $15 000 NED- stipend gitt til en ukrainsk mediestiftelse, var for eksempel nok til å betale for over 100 artikler.

Til tross for finansieringen, fremstiller vestlige medier VoxCheck ekstremt positivt. Washington Post, for eksempel, beskriver dem som «en liten gruppe uavhengige faktasjekkere». I vanlig språkbruk er ordet «uavhengig» vanligvis forbeholdt enhver mediegruppe som ikke eies eller finansieres av staten (som om det er den eneste typen avhengighet). Men selv når det kommer til dette ekstremt lave kravet feiler VoxCheck.

I artikkelen beskriver Washington Post VoxChecks faktasjekkingsprosess, som i stor grad består i «bruk av troverdige nyhetskilder – for eksempel en BBC-artikkel», og deretter stemple russiske påstander som falske i forhold til disse. Med andre ord anses det offisielle statlige talerøret til den britiske regjeringen – en som var medvirkende til å fremme løgnene som førte til invasjonene av Irak og Libya – som hellig.

Det som kommer frem i Washington Posts entusiastiske avsløring er at VoxCheck-ansatte har få pretensjoner om å være nøytrale og ser på seg selv som digitale fotsoldater i et korstog mot Russland. Som en ansatt sa, er oppdraget å «hindre noen fra å falle for russisk løgn og manipulasjon». En av de ansatte sa opp jobben sin for å være frivillig for den ukrainske hæren. Andre VoxCheck-ansatte avslørte at de følte seg skyldige for å ikke gjøre det selv og bare bidra praktisk til kampen.

Selvfølgelig har Russland løyet konstant under denne krigen; hele invasjonen var basert på en løgn. Gjennom vinteren gjentok russiske tjenestemenn konsekvent at de ikke hadde til hensikt å invadere Ukraina. Russiske medier hevdet i mellomtiden at president Zelenskij hadde flyktet fra landet i kjølvannet av invasjonen. Men i krig lyver alle sider. Og når en faktasjekkoperasjon konstant kun kritiserer den ene siden og forblir stort sett stille om den andre, har den helt klart tatt en side i konflikten og opptrer derfor på en partisk måte. Folk som er interessert i å tenke kritisk, bør granske påstander fra alle sider.

Fact Check Georgia

Fact Check Georgia beskriver seg selv som «et uavhengig og partipolitisk nettsted som tilbyr lesere undersøkt, verifisert og evidensbasert informasjon». Likevel er det finansiert av en lang liste av tvilsomme organisasjoner, inkludert NED og den amerikanske ambassaden, German Marshall Fund, den nederlandske regjeringen og European Endowment for Democracy, en europeisk regjeringsfinansiert ‘privat’ organisasjon etter modell av NED.

Fact Check Georgias uavhengighet blir satt i tvil av det faktum at nederst på hver nettside viser den emblemene til både NED og den amerikanske ambassaden i Georgia. Dette er ledsaget av ansvarsfraskrivelsen: «Synspunktene og meningene som uttrykkes på denne nettsiden tilhører Factcheck.ge og er ikke synspunktene og meningene til støtteorganisasjoner» – en setning som ikke ville være nødvendig å legge ved hvis en organisasjon var virkelig uavhengig.

I tillegg har noen av de ansatte bemerkelsesverdig bakgrunn. Den første personen som er oppført på Fact Check Georgias «vårt lag» -seksjon, var tidligere viseforsvarsministeren for Georgia – et land som kjempet en krig mot Russland i 2008.

Myth Detector

Et annet Georgia-basert selskap, Myth Detector, ble finansiert av den amerikanske ambassaden med 42 000 euro i regnskapsåret 2021. Den tyske statskringkasteren Deutsche Welle bidro med 41 000 euro. En annen gruppe som også donerte €41 000 i fjor var i følge Myth Detectors økonomiske rapport, en gruppe kalt «Zinc». Dette er muligens Zinc Network, et skyggefullt etterretningsfirma som utfører informasjonskrigføringsoperasjoner på vegne av britiske og amerikanske myndigheter.

Demagog

Ikke bare finansierer den amerikanske ambassaden i Polen Demagog, den gjennomfører også opplæring i hvordan man skal tenke. Demagogs nettsted bemerker at ambassaden etablerte et «faktasjekkingsakademi» for «hvordan man skal håndtere falsk informasjon». «Takket være [ambassaden]-samarbeidet», bemerkes det, «ble undervisning holdt for elever og lærere om falske nyheter, pålitelige informasjonskilder og faktasjekking».

Ved siden av den amerikanske regjeringen mottar Demagog også penger fra polske myndigheter, EU og organisasjoner fra det europeiske økonomiske området.

Til sammen er disse fem organisasjonenes virksomhet alle direkte finansiert av Washington. Imidlertid har mange av de andre faktasjekkingsgruppene Facebook betaler for å tjene som innholdspoliti på plattformen deres, tilsvarende nære forbindelser til vestlige statsmakter. Faktisk er den eneste av de ni som fremstår relativt fri fra direkte statlig samarbeid, selvfinansiert utgiver Lead Stories.

Patikrinta 15min

Den litauiske utgiveren Patikrinta 15min insisterer på at de er en uavhengig, partipolitisk nøytral gruppe. Som deres ‘Om’-seksjon sier: «Sponsorer av Patikrinta 15min kan ikke være politiske partier, politikere, statlige organisasjoner eller selskaper og organisasjoner knyttet til politikere». De godtar imidlertid finansiering fra Poynter Institute, journalistgruppen som eier den amerikanske faktasjekkingsorganisasjonen Politifact. Siden 2016 har Poynter Institute søkt etter og mottatt minst syv tilskudd fra National Endowment for Democracy, til sammen godt over en halv million dollar.

Spesielt er noen av disse tilskuddene helt klart en måte å overføre penger til østeuropeiske faktasjekkingsgrupper på. Som et sammendrag av NED-bevilgninger for $78 000 viser, er målet med pengene å «fremme bruken av faktasjekkingsnettsteder som et effektivt ansvarlighetsverktøy i Sentral- og Øst-Europa, og å styrke det globale faktasjekkersamfunnet». NED fortsetter med å si at Poynter vil bringe over 70 journalister til et treningsmøte og etterpå fortsette å «trene» «lære», «støtte» og hjelpe dem og deres organisasjoner med «kapasitetsbygging».

Et av mange tilskudd som er gitt til det angivelig nøytrale Pynter Institute av NED.

En kyniker kan konkludere med at NED rett og slett prøvde å hvitvaske pengene sine gjennom Poynter. MintPress ba Patikrinta 15min om å bekrefte eller avkrefte om de var en av de østeuropeiske gruppene nevnt i NED-arkivene, men har ikke mottatt noe svar.

Som andre grupper, avslører Patikrinta 15min sin egentlige partiskhet ofte. Dette kan sees i overskrifter som «Russisk kynisme kjenner ingen grenser» og det faktum at de ofte forsvarer nazistiske grupper som Azov-bataljonen.

I likhet med StopFake har Patikrinta 15min hevdet at Azovs bruk av Waffen SS-symbolet er tilfeldig. Den presenterte også Azov som en apolitisk organisasjon og har brukt sitater fra Azov-grunnlegger Andriy Biletsky – muligens verdens mest beryktede levende nynazist – som «bevis» på at anklagene mot den er russisk desinformasjon.

Re: Baltica

Selv om det ikke er bevis for at Re:Baltica har et økonomisk forhold til USAs regjering, kommer brorparten av finansieringen fortsatt fra Vesten. Som de bemerker på nettstedet deres, kommer rundt to tredjedeler av finansieringen deres «fra institusjoner basert i EU/NATO-land». De lister også «Kongeriket Nederland» som en av deres «venner» – dvs. givere.

Re:Baltica får generøse bidrag fra vestlige regjeringer og stiftelser som blant annet George Soros’ Open Society Foundation

Delfi

Delfi er en stor nettportal i Øst-Europa og Baltikum. Selskapet opplyser ikke om det mottar utenlandsk finansiering. Det har imidlertid unektelig et nært forhold til NED. I 2015 intervjuet Delfi Christopher Walker, en senior NED-sjef om den beste måten de kunne motvirke russisk propaganda på. To år senere talte NED-president Gershman til det litauiske parlamentet og avslørte at organisasjonen hans hadde:

«Arbeidet med Litauen for å motarbeide russiske forsøk på å undergrave og ødelegge demokratiet i Litauen, i Europa og i Russland selv. Vi har støttet arbeidet til det Litauen-baserte Delfi og East European Studies Centre med å overvåke, dokumentere og bekjempe russisk desinformasjon i Litauen og de baltiske statene.»

Senere samme år slo Delfi seg sammen med NED for å holde det første Vilnius Young Leaders Meeting, hvor håndplukkede unge aktivister ble invitert til å henge med journalister og agenter fra hele Europa og USA, i håp om å bygge opp en vest-vennlig kraft i sivilsamfunnet.

A chart showing the leadership structure of the EXPOSE network published as part of the Integrity Initiative Leak 7

Se artikler om Integrity Initiative

Delfi, Re:Baltica og StopFake ble alle identifisert som foreslåtte medlemmer av et ‘mot’-propagandanettverk i håp om å bli etablert av EXPOSE Network. EXPOSE var angivelig et hemmelig britisk regjeringsfinansiert initiativ som ville ha samlet journalister og statlige operatører i en allianse for å forme den offentlige diskursen på en måte som var mer gunstig for prioriteringene til vestlige regjeringer.

Som EXPOSE skrev, «Det finnes en mulighet til å oppgradere sivilsamfunnsorganisasjoner rundt om i Europa, forbedre deres eksisterende aktiviteter og frigjøre potensialet deres» til å være den neste generasjonen av aktivister i kampen mot Kremls desinformasjon.

«Koordinering av aktivitetene deres», skrev EXPOSE, «representerer en unik mulighet» for den britiske regjeringen i deres kamp mot Russland. Dessverre, beklaget de, hadde StopFakes «monomane fiksering» på Russland skadet dets troverdighet.

Bemerkelsesverdig nok skrev EXPOSE også at «En annen barriere for å bekjempe desinformasjon er det faktum at visse Kreml-støttede narrativer er faktisk sanne» – en innrømmelse som understreker at for mange regjeringer og medier begynner «desinformasjon» raskt å bare bety «informasjon vi er uenige i».

Navnene på personene som er oppført som potensielle ansatte i dette nettverket er en ‘hvem er hvem’ av statstilknyttede operatører, inkludert Zinc Network, flere individer fra det NED-finansierte nettstedet for undersøkende journalistikk Bellingcat, samt Ben Nimmo, en tidligere NATO-talsmann som nå er leder for Facebooks global intelligence.

Facebooks cyberkrig

Nimmo er imidlertid bare en av mange tidligere statsagenter som nå jobber i de høyere lag av Facebook. I forrige måned publiserte MintPress en studie som avslørte at Silicon Valley-giganten har ansatt dusinvis av eks-CIA-personell til innflytelsesrike stillinger i selskapet, spesielt innen sikkerhet, innholdsmoderering og tillit og sikkerhet.

Gitt hvor innflytelsesrik Facebook er som en medie- og kommunikasjonsgigant, utgjør denne typen forhold et nasjonalt sikkerhetsproblem for alle andre land i verden. Og dette er heller ikke en hypotetisk trussel. I november ledet Nimmo et team som effektivt forsøkte å styre det nicaraguanske valget bort fra det regjerende sandinistpartiet og mot den USA-støttede kandidaten. I dagene frem til valget slettet Facebook hundrevis av kontoer og sider med pro-Sandinista medier.

Denne aksjonen understreker det faktum at Facebook ikke er et internasjonalt selskap som bare eksisterer i skyen, men en amerikansk virksomhet bundet av amerikanske lover. Og i økende grad beveger den seg nærmere den amerikanske staten selv.

Les: Meet the Ex-CIA Agents Deciding Facebook’s Content Policy

Hvem skal vokte vokterne?

Falske nyheter florerer på nettet, og vi som samfunn er helt uforberedt på å motarbeide det. En studie utført av Stanford University fant at det store flertallet av mennesker – selv de digitalt kunnskapsrike ungdommene – ikke var i stand til å skille faktarapportering fra åpenbare usannheter på nettet. Mange vil falle for russisk propaganda. Russiske medier pumper faktisk ut villedende informasjon konstant. Men det gjør også NATO-landene. Og hvis faktasjekkerne som har meldt seg frivillig til å sortere sannhet fra fiksjon for oss nådeløst angriper Russland, men er stille om sin egen sides spinn, vil mange flere falle for vestlig propaganda.

Det underliggende synet til mange av disse faktasjekkingsgruppene er at ‘bare Russland lyver’. Dette er posisjonen til en partipolitisk organisasjon, en som bryr seg lite om sannhet og mer om å påtvinge kontroll over kommunikasjonsmidlene. Og alt dette er sagt gjort for å holde oss trygge.

Hvem er det som faktasjekker faktasjekkerne? Dessverre er det opp til små, uavhengige medier å gjøre det. MintPress har imidlertid møtt konstant motstand for å gjøre det, blitt blokkert fra å kommunisere med våre 400 000+ Facebook-følgere, undertrykt algoritmisk av Silicon Valley-gigantene, og blitt fjernet fra finansielle transaksjonstjenester som PayPal.

Løsningen er å undervise og utvikle kritisk mediekunnskap. Alle medier har skjevheter og agendaer. Det er opp til den enkelte å lære seg disse og hele tiden granske og vurdere alt de leser. Regjeringene ønsker imidlertid ikke at befolkningen deres skal tenke kritisk; de vil at budskapet deres skal være dominerende, en grunn til at NED i det stille har finansiert så mange faktasjekkende organisasjoner til å gjøre sitt arbeid for seg.

Les også: Søkemotor for nasjonal sikkerhet: Googles rangeringer er fylt med CIA-agenter


Denne artikkelen ble først publisert av MintPress: MOST OF THE “FACT-CHECKING” ORGANIZATIONS FACEBOOK USES IN UKRAINE ARE DIRECTLY FUNDED BY WASHINGTON

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.


Alan MacLeod er Senior Staff Writer for MintPress News. Etter å ha fullført sin doktorgrad i 2017 ga han ut to bøker: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting og Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, samt en rekke av akademiske artikler. Han har også bidratt til FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine og Common Dreams.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.