Bondeopprøret og Småbrukarlaget

0
Ola Lie Berthling mottar Horva-prisen for #bondeopprør21 på vegne av seg sjøl og Hans Jørgen Boye, Sven Martin Håland, Arne Manger og Tor Jacob Solberg.

Vil Norges Bonde og Småbrukarlag være organisasjonen som driver bondeopprørets kampsaker videre?

Dette vil vi kanskje få svar på etter Norges Bonde og Småbrukarlags landsmøte i september, men uansett så lever opprøret videre og det trengs mer enn noen gang.  

Av Romy Rohmann

Den 20.august skrev jeg her på Steigan.no om Bondeopprøret som er i gang igjen etter ei lita pause.

«Bondeopprørerne» gikk ut på FB sida deres med sterk kritikk av Bondelagets arbeid etter Landbruksoppgjøret. I denne kritikken påpeker de at de ikke kan se at Bondelagets strategi vil føre fram. De påpeker også at de ikke verken har samvittighet eller økonomi til å fortsette som tause tilskuere, og at Norges Bondelags utsagn i etterkant av Landbruksoppgjøret «Det viktigste i år var å holde drifta i gang et år til» var helt feil og ikke i samsvar med vedtak og mandat som medlemmene ga forhandlingsutvalget.

Fem bønder tok initiativ til Bondeopprøret som startet opp i Norge i april 2021, Tor Jacob Solberg, Hans Jørgen Boye, Arne Manger, Ola Berthling Lie-Husby og Sven Martin Håland.  Fire av disse; Hans Jørgen Boye, Arne Manger, Ola Berthling Lie-Husby og Sven Martin Håland er nå i gang igjen.

Tor Jacob Solberg har nå trukket seg ut av bondeopprøret, han er foreslått som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) som har landsmøte i september.

Nationen har snakket med de fire gjenværende bondeopprørerne om dette, som ønsker Tor Jacob lykke til med kandidaturet og svarer videre:  

«At Tor Jacob trekker seg fra Bondeopprøret viser at han setter landbruket først, mener de gjenværende bondeopprørerne.

Tor Jacob har gjort en fantastisk jobb for å prøve å endre norsk jordbruk, og den jobben er vi sikker på han fortsetter med, som person, bonde og tillitsvalgt. Han tenker på landbruket som helhet først, og har en genuin omsorg og interesse for norsk jordbruk, uavhengig av størrelse, produksjon og landsdel.»

De fire sier videre til Nationen om Solbergs fratreden at det viser:

«At han er ryddig og at han evner å sette landbruket først. Det er full enighet og forståelse for at Tor Jacob nå må fokusere på nye oppgaver til jordbrukets beste. Det har vært en fryd og ære å jobbe så tett sammen med han i to år.»

https://www.nationen.no/landbruk/dette-mener-bondeopprorerne-om-at-solberg-trekker-seg/

På årets Landbruksmesse Horva 2022 i Sandnessjøen, med stor oppslutning fra hele Nord-Norge og Trøndelag, som ble avholdt 26. – 28. august blei det delt ut en pris, Horva-prisen 2022.

Det er en gjev pris, og i begrunnelsen sto det:

Årets vinner har bidratt til å løfte den landbrukspolitiske debatten nasjonalt. Vinneren har gjennom sine bidrag gjort at norsk landbrukspolitikk har vært debattert langt utover landbrukets egne rekker. Årets vinner er bondeopprør 2021, og prisen tildeles de fem initiativtakerne: Ola Lie Berthling, Hans Jørgen Boye, Sven Martin Håland, Arne Manger og Tor Jacob Solberg.

Styreleder for Horva, Trond Dimmeldal overrakte prisen til Ola Lie Berthling som tok imot på vegne av de fem bondeopprørerne.

Den 23.August arrangerte Gausdal Bonde- og Småbrukarlag et møte på Bødal Bygdahus, med rundt 60 deltakere, de hadde invitert lederkandidaten Tor Jacob Solberg. Temaet for møtet var; Bondeopprøret – er det over – eller er det nå det starter?

Her presenterer han seg og forteller hvorfor det trengs et fortsatt bondeopprør. Bondeopprørets opprop er det oppropet som har fått flest signeringer noen gang, 60 000 har skrevet under og av dem er det 300 av landets ordførere.

Innledninga til Tor Jacob Solberg er verdt å høre, det blei tatt opptak av hele innledninga hans, her er den.

Jeg ønsker Tor Jacob Solberg lykke til på Landsmøtet i NBS, jeg skal sjøl være der og gleder meg til videre samarbeid. Jeg tenker at dette vil gi NBS en ny giv, flere medlemmer og Norge er bedre landbrukspolitikk.

Forrige artikkelDen farligste vaksinen i historien 1 
Neste artikkelHvem er hvem i Ukrainas naziverden?