Stol på ekspertene!

0

Av Glenn Richard Bergstø.

Det er ikke bare de to siste år nyhetsbildet har vært preget av bruk av eksperter.  “Eksperter enige om..” “Ny studie viser..” “Universitet har funnet..” “Forsker sier..” Men det er spesielt de to siste år vi blir bedt om å “bare stole på ekspertene”.

For å få en bedre forståelse eller svare på vanskelige spørsmål henvender vi oss til eksperter. Eksperter er ofte avgjørende i akademiske spørsmål og rettslige saker. Media bruker ofte eksperter i tidsaktuelle eller kontroversielle temaer. Og eksperter blir brukt til å etablere troverdighet og en autoritet. 

Second opinion

For å holde ting rettferdig, og fordi vi vet at eksperter ikke representer absolutt sannhet, har det i lang tid vært forstått at alle sider kan bruke sine egne eksperter. I noen land er det vanlig å spørre leger om en “second opinion”. I rettssaker kan både forsvaret og aktoratet bruke hver sine eksperter med motstridende konklusjoner. Media som politisk lener høyre eller venstre bruker eksperter som underbygger deres politiske vinkling. Politikere og politiske partier bruker eksperter som sier at deres budsjett eller politikk er “best”. Før var det normalt med både debatter og rivalisering mellom ekspertene. Det er størst prestisje å være ekspert i akademia og vitenskap, men også der er det fult av sterke uenigheter og motstridene konklusjoner.

Flat jord

Selv om eksperter av forskjellige slag har en viktig rolle i samfunnet, virker det som vi mer og mer glemmer alle de ganger ekspertene tok feil. Som at ingen av FHI sine prognoser og spådommer om smitte og spreding var riktige. De var faktisk ikke i nærheten av realiteten. 

Hvis ekspertene hadde representert den absolutte sannhet ville jorden fremdeles vært flat.

Hvis ingen hadde utfordret ekspertene ville sigaretter fremdeles vært et helse produkt, DDT ville vært brukt som insektmiddel og leger hadde behandlet de fleste sykdommer med årelating. De fleste produkter ville innholdet bly, heroin ville blitt solgt som hostemedisin og mikrober ville vært en latterlig konspirasjonsteori. “For alle er jo enige om at det ikke finnes levende organismer som er mindre enn øyet kan se.”

Det er fordi vi i perioder ikke har hatt blind tillit til ekspertene og autoriteten har vi oppdaget nye ting, nye sannheter og utviklet oss.

Hvem?

Så når media og myndighetene sier at vi må bare stole på ekspertene, hvem er det de snakker om? Vi har alle typer eksperter, på alt mulig fra historie, til økonomi, til krig, til landbruk, til språk og tusen andre ting. Noen av dem har ekspertise, sterk utdannelse, lang erfaring, anerkjennelse og faglig respekt, men ikke alle. Noen ganger er journalister, med en laptop og google, både eksperter og faktasjekkere. Og noen ganger er ekspertene politikere, aktivister, forfattere eller folk som bare snakker mye om et emne. Det finnes f.eks ikke en skole for USA ekspertise, som omfatter alt relatert til USA, men media har ingen problemer med å finne “USA eksperter”.

Jeg er vitenskap

21. Juni 2021 sier Anthony Fauci : “de som kritiserer meg kritiserer vitenskap”.[1] 

I dag har vi to typer eksperter som representerer den absolutte sannhet: miljøeksperter og medisinske eksperter. Og de som kritiserer eller utfordrer disse to typer eksperter regnes som farlige. Uenighet blir klassifisert som desinformasjon og skal bekjempes. 

Denne absolutte sannhet blir stadig større ved hjelp av faktasjekkere i media og i sosialmedia. Nå finnes det absolutte sannheter om kriger, høye strømpriser, forbrytelser og  terrorhandlinger. Og de som ikke godtar denne absolutte sannhet er lettlurte, villedet, dumme og latterlige. I mange tilfeller er de farlige høyreekstreme rasister som ser for mye på youtube og tror på alle konspirasjonsteorier. Så farlige at PST er mer bekymret for antistatlig tankegods og folk som ikke liker høye strømpriser enn voldelige terrorister.

Ironisk nok så er det visst de som ikke “bare godtar denne sannhet” som ute av stand til å tenke selv.

Kvalifikasjoner eller enighet

Det spesielle ved dagens absolutte sannhet er at den ikke er basert på fakta, ekspertise, utdannelse eller erfaring, men enighet. Når en lege eller forsker sier noe som strider imot covid narrativet så blir de ofte konfrontert med sine manglende kvalifikasjoner. Deres synspunkter er ugyldige fordi de ikke har rette kvalifikasjoner, rett utdannelse eller rett erfaring. Men dette krav om kvalifikasjon går bare i en retning. En allmennlege som støtter tiltakene og bruken av mRNA sprøytene vet hva de snakker om, mens en allmennlege som ikke støtter dette vil møte motstand og bli diskvalifisert som ekspert på grunn av manglende kompetanse. En allmennlege kan anbefale mRNA sprøyten, men kan ikke advare om dens bivirkninger.[2][3] 

Hvis noen med rett ekspertise er kritiske så blir de angrepet som antivaksere, konspirasjonstullinger eller høyreekstreme. Så det er ikke kvalifikasjon som avgjør hvilke eksperter vi kan stole på, men en slags flertalls autoritet og enighet. Og hvem som betaler ekspertene er irrelevant.

Stol på ekspertene?

Det finnes titusenvis av leger, forskere, vitenskapsmenn og helsepersonell som mener tiltakene og mRNA sprøyten gjør mer skade enn godt. Og det står flere og flere frem i Norge. Dr. Robert Malone og Robert F. Kennedy Jr. står ikke alene, eller er de eneste som blir sensurert og svartelistet. Noen er mer kjente enn andre. Og svært mange av dem blir truet og straffet for å stå frem. Det er jo lettere å etablere en flertalls autoritet og enighet når uenighet ikke er tolerert. Det er noen eksperter som spesielt godt illustrerer hykleriet, manipulasjonen og dobbelstandarden rundt bruken av eksperter.

Dr. Satoshi Omura

I 2015 ble Dr. Satoshi Omura [4] blitt tildelt nobelpris i medisin for sitt arbeid som ledet til Ivermektin, en medisin som har hjulpet hundrevis av millioner mennesker.[5] Dr. Omura hadde erfaring, utdannelse, kompetanse, ekspertise og definitivt anerkjennelse og faglig respekt. På mange måter var han den definitive ekspert på Ivermektin. Men etter 2020 har Dr. Omura blitt sensurert og latterliggjort. Youtube sensurerte og slettet en video hvor han forklarer om nytten av Ivermektin. Youtube slettet den fordi den var misinformasjon.[6][7] I følge faktasjekkere så forstår ikke Dr. Omura vitenskapen bak Ivermektin eller hans egen nobelpris. Samtidig som norsk og internasjonal media kan, uten å bli faktasjekket, kalle Ivermektin for “hestemedisin”. Noe som objektivt er en falsk og villedende uttalelse. Her sier media de er mer eksperter enn selveste eksperten. Og denne løgnen får forsette selvom alle leger og veterinærer på jorden vet det er løgn. Ivermektin er faktisk på WHO’s liste over essensielle medisiner (for mennesker).[8]

Peter McCullough avlegger vitnemål om tidlig behandling av covid-19 for Senatet i Texas.

Dr Peter McCullough

Dr. Peter McCullough er en amerikansk lege som er trent i epidemilogi, han er sertifisert i indremedisin, kardiovaskulære sykdommer og klinisk lipidologi.[9] Han er den mest publiserte i sitt felt og har over 1000 publikasjoner og 600 sitater i National Library of Medicine. Han var grunnlegger og president for Cardiorenal Society of America.[10] Tidlig i 2020 la han alt på hyllen for å konsentrere seg om covid og ble ekspert på covid-19 sykdommer og tidlig behandling. Sammen med flere kollegaer utviklet han en tidlig multimedikament behandlings protokoll: “Patofysiologisk grunnlag og begrunnelse for tidlig poliklinisk behandling av SARS-CoV-2 (covid-19) Infeksjon”.[11]

Dr. McCullough har deltatt på flere høringer og gitt vitnesbyrd under ed.[12][13][14] I desember 2021 deltok han på verdens største podcast “Joe Rogan Experience”.[15] Der snakket Dr. McCullough om hvordan tidlig behandling av covid er nøkkelen til overlevelse. Fordi det reduserer betennelse og forhindrer trombose, og 50-85 % av covid dødsfallene kunne vært unngått. Han snakker om medikamenter som Ivermektin og Hydroksyklorokn in. Og han kommer med kritikk av covid håndteringen og mRNA sprøytene. Denne samtalen ble kraftig kritisert og latterliggjort. Original og kopier blir konsekvent slettet av youtube og facebook. Facebook har total sensur av linker til hans arbeid eller videoer. I tillegg til en massiv internett sensurkampanje har Dr. McCullough mistet jobben sin og Cardiorenal Society of America har blitt avviklet. Han har blitt fratatt professorater, mistet flere farmasøytiske stillinger, mistet stillinger i nasjonale helseinstitutter, blitt saksøkt og truet med nye søksmål. 

Dr. Geert Vanden Bossche

Før 2020 var Dr. Geert Vanden Bossche ansett som en vaksineekspert.[16] Han har en lang cv og lengre utdannelse. Han har erfaring og kompetanse. Han har doktorgrad i virologi [17] og har jobbet i flere vaksine selskaper, som GSK Biologicals, Novartis Vaccines og Solvay Biologicals. Han var senior program officer for Bill & Melinda Gates Foundations Global Health Discovery-team i Seattle. Han var senior ebola program manager for Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).[18] Og representerte GAVI i fora med andre partnere, som WHO, for å bygge planer for global pandemiberedskap. Etter å ha jobbet for GAVI, begynte Geert i det tyske senteret for infeksjonsforskning i Köln som leder av kontoret for vaksine utvikling! Han startet “Voices for Science and Solidarity” for å avsløre og dele de vitenskapelige sannhetene om de skadelige helsemessige og sosiale konsekvensene av de pågående massevaksinasjonskampanjene mot covid-19.[19] 

Dette er eksperten ingen vil snakke om, og flere av hans videoer har blitt sensurert og slettet.[20] Hans tidlige uttalelser om faren ved bruk av vaksiner og mRNA teknologi under en pandemi fikk ham svartelistet, latterliggjort og konstant funnet skyldig av faktasjekkerene. Legen som jobbet for Bill Gates og GAVI, og som utviklet vaksiner er nå plutselig blitt antivaks og konspirasjonsteorist.

Alle tre leger har blitt sensurert og uthengt for å si ting vi idag vet er sant.

Ivermektin og veldig veldig mye penger

Hvorfor disse leger ikke lengre er eksperter henger sammen med Ivermektin og annen tidlig behandling. Det er faktisk veldig enkelt;

I de fleste land er det viktigste kriterium for nødgodskjenningene av “vaksinene” og unntakstilstandene, med følgende unntakslover, at det ikke finnes effektiv og tilgjengelig behandling. Det er ingen “nød” hvis pandemien lett kan håndteres av tilgjengelig og effektiv behandling.[21] Og tiltak og inngrep må være forholdsmessige.[22][23][24] Men Ivermektin er både lett tilgjengelig, trygg, effektiv og billig. Ivermektin ville krevd nesten ingen tiltak og ingen inngrep. Dette alene gjør nødgodkjenningene og unntakstilstandene ulovlige og ugyldige. Som betyr mindre penger for legemiddelindustrien, mindre makt/kontroll og penger for politikere, og mindre penger for for alle som tjener på covid tiltakene. Det samme gjelder en rekke andre medikamenter og behandlinger, som D-vitamin og Hydroksyklorokin. 

Så i tillegg til astronomiske summer penger er dette grunnen til at vi ikke lengre kan stole på Dr. Geert Vanden Bossche, Dr. Peter Mccullough eller nobelprisvinner Dr. Satoshi Omura.

Norske kjettere

I Norge kan vi se lignende manipulasjon og dobbelstandard. Norsk media er like selektive med sin bruk av eksperter, og tolerer ikke de som er uenige med staten eller FHI. De velger bevisst å fremhever dystre smitte spådommer fra helsemyndighetene de vet er feil. Og bevisst ignorere når helsemyndighetene sier det er de vaksinerte som blir mest smittet og sprer mest smitte.[25] Det er mange eksperter i Norge som blir ignorert, truet, latterliggjort, uthengt og funnet skyldig av faktasjekkere. Dr. Kjetil Elvevold har doktorgrad i leverfysiologi og er tidligere forsker hos Biotec Pharmacon. Han var medgründer av, og var seniorforsker ved D´Liver som driver oppdragsforskning for legemiddelindustrien.[26] Og har siden 2015 forsket på lipide nanopartikler med mRNA, samme teknologi som blir brukt i covid-19 «vaksinene». Han har kommet med en rekke uttalelser som strider imot covid narrativet, og blitt “dømt” av både faktiskno og PfU.[27][28][29] Så en av de svært få i Norge som har 7 år forskning med mRNA teknologi er ikke ekspert. Hadde han vært enig i covid narrativet ville han garantert vært kvalifisert som ekspert.

Det er mange flere kjettere i Norge. Som Dr. Torkel Snellingen.[30][31] Og videoen som ble sensurert av Facebook og YouTube.[32] Eller Professor emeritus Jan Raa.[33] Eller Professor Eivind Hovig.[34][35][36] Eller Dr. Erling Hilmersen.[37] Eller Dr. Ludwig Aigner.[38]

Faktasjekk med utløpsdato

Det har skjedd mye siden 2020. Vi kan se resultater og statistikker. Det er nye studier og ny forsking. Hva som var farlig desinformasjon i 2020 er nå allment og tillat informasjon. En ble straffet, blokkert og sensurert hvis en sa at “vaksinen” ikke gav immunitet eller hindret smitte. Faktasjekkere og eksperter var enige i at «vaksinene» ville gi immunitet og hindre smitte helt til sannheten var umulig å ignorere. Tiltak som aldri har blitt prøvd før var faktasjekket som effektive og kritikk ble sensurert. Koronapass var en vill konspirasjonsteori helt frem til det ikke var det lengre. 

Siden 2020 er det de sensurerte ekspertene som har hatt mest rett. Og de som tidlig fulgte med sa i Mars 2020 at 14 dager lockdown vil bli til flere år, at de vil vaksinere spedbarn og gravide, at det vil bli flere enn 4 doser, at nødlovene for alltid vil bli forlenget, at de vill innføre vaksinepass og sosial kreditt, at sporingsapper vil bli misbrukt[39][40], at de rikere vil bli rekord rike[41], at dette dreiet seg om penger og agenda 2030[42], at det vil komme varemangel, at “vaksinen” er eksperimentell genterapi som ikke vill gi immunitet eller hindre smitte, at vaksineringen vil føre til større spreding og enda flere syke[43], at “vaksineringen” vil føre til overdødelighet[44], færre fødsler[45] og infertilitet[46][47]. Og alle dem som sa dette sa mars 2020 ble sensurert, blokkert, bannlyst og latterliggjort.

Hold kjeft hvis du vil beholde jobben din

I de siste dager har det norske folk fått et lite innblikk i hvordan en av de mest profilerte norske journalister opererer.[48] Sier du noe “feil” som får du torpedo journalister på nakken. “Hold kjeften din så kan du beholde jobben din og trene håndballlaget til ungen din». Spørsmålet er ikke om dette er unikt eller et engangstilfelle, men om media er upartiske formidlere av eksperter? Er de selv eksperter? Har de motiver eller en agenda? Svært mange av medisinske eksperter som snakker imot covid narrativet blir truet på denne måten. Og flere av dem har  faktisk mistet jobben sin.

Bill eller Monica?

Når media bruker eksperter som våpen er det viktig å se på medias metoder og  taktikker. 

I 1995 innledet verdens mektigste mann et utroskapsforhold med ei 21 år gammel turnuskandidat, og når han ble avslørt løy han om det. Media oppkalte denne skandalen etter den unge kvinnen, ikke den utro løgneren som brøt loven.

Siden 2006 har en journalist avslørt grusomme krigsforbrytelser, skandaler, korrupsjon og annen kriminalitet. Han har mistet all frihet og sittet i “fangenskap” siden 2012, mens krigsforbryterne har gått fri. Media har i praksis ignorert alt denne journalisten har avslørt og operert som pressekontor for de avslørte forbryterne.

I 2022 gir nevøen til JFK ut boken: “The real Anthony Fauci”.[49] Media nekter å anmelde boken. Media totalt ignorerer dens eksistens, at den er top selger med over 1 million solgte kopier på en måned og at den har blitt sensurert og boikottet av bokforhandlere og biblioteker.

23 juni 2022 vitner Faucis høyre hånd i senatet at uttalelsene om “vaksinens” trygghet og effektivitet var basert på håp, ikke fakta, og nærmest ugyldiggjør 2 år med faktasjekking.[50] Media later som dette ikke skjedde.

Siden 2021 har media gått med på å kalle mRNA sprøytene for vaksiner, selvom de ikke gir immunitet eller hindrer smitte.

Hvem bryr seg?

En befolkning som ser 45 timer tv i uken, drikker seg sanseløse hver helg og utrykker sin dyd gjennom facebook trender har utviklet en tro på at eksperter og faktasjekkere er som Oraklet i Defli. Videre at autoriteten har full kontroll og vil aldri direkte lyve. Så hvorfor bry seg? Hvorfor må vanlige borgere bry seg om menneskerettigheter? Er ikke det statens oppgave? Hvorfor må vi lese og etterforske? Er ikke det medias oppgave?

Hvorfor bry seg om hvem som betaler lønna til ekspertene, eller om de har skjulte motiver. Eller hvem faktasjekkerene egentlig er eller hvem som lønner dem?

“De sier det er for vårt eget beste, så da er vel det sant”

Glenn Richard Bergstø.

Menneskerettsforkjemper

Kilder

[1] https://nypost.com/2021/06/21/fauci-attacks-on-him-are-actually-criticizing-science/

[2] https://www.nrk.no/innlandet/fastlege-anja-zanjani-lover-a-ikke-skrive-vaksinekritisk-pa-facebook-1.15769957?fbclid=IwAR22IQl1nm2FlfCUsjYj8DZDtcah9hW_5iK_qx728GcDppMj-QXvwetUOkE 

[3] https://hemali.no/siste/oppsagt-som-fastlegevikar-fordi-han-informerte-om-bivirkninger-av-vaksinene/

[4] http://www.satoshi-omura.info 

[5] https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/omura/facts/ 

[6] https://www.youtube.com/watch?v=DbfNKW4BzjE 

[7] https://reclaimthenet.org/youtube-censors-dr-satoshi-omura-ivermectin/

[8] https://list.essentialmeds.org/medicines/58

[9] https://www.heartplace.com/dr-peter-a-mccullough

[10] https://cardiorenalsociety.org

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/

[12] https://rumble.com/v1acq3d-dr.-peter-mccullough-md-mph-jun-27-2022-texas-senate-hhs-testimony.html

[13] https://rumble.com/vpyzfh-peter-mccullough-md-testifies-to-texas-senate-hhs-committee.html

[14] https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html

[15] https://covidvaccinesideeffects.com/joe-rogan-interview-with-dr-peter-mccullough-video-full-episode/

[16] https://uploads-ssl.webflow.com/616004c52e87ed08692f5692/61f409508dc1069610242e5a_2022%20detailed%20CV-%20G.%20VANDEN%20BOSSCHE.pdf

[17] https://sml.snl.no/virologi

[18] https://www.gavi.org/our-alliance/about

[19] https://www.voiceforscienceandsolidarity.org

[20] https://www.youtube.com/watch?v=qP31cfD3YOY

[21] https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained

[22] https://www.advokatbladet.no/korona/mener-at-vaksiner-ikke-kan-vaere-avgjorende-for-a-motvirke-alvorlig-smitteutbrudd/172910

[23] https://www.inngrep.no/2021/12/21/hva-er-inngrep/

[24] https://www.inngrep.no/2021/12/28/hva-er-forholdsmessig-inngrep/

[25] https://rumble.com/v18ejyr-fhi-mrna-sprytene-ker-smitte-av-covid.html

[26] http://www.dliver.com/management

[27] https://hemali.no/siste/seniorforsker-elleve-ganger-flere-dodsfall-enn-etter-vaksinen-mot-svineinfluensa/

[28] https://hemali.no/siste/pressens-etiske-domstol-skal-behandle-forsker-elvevolds-klage-om-faktisk-no-i-morgen/

[29] https://presse.no/pfu-sak/055-22/

[30] https://hemali.no/siste/dr-snellingen-om-regjerningens-horingsnotat-vi-risikerer-mer-angrep-pa-frihet-og-ferdsel/

[31] https://steigan.no/2022/01/et-vaksinepass-ville-vaere-et-ekstremt-brudd-med-nurnbergkoden-og-menneskerettighetene/

[32] https://www.bitchute.com/video/eWJ97J9PmWj8/

[33] https://hemali.no/siste/land-med-hoy-vaksinasjonsgrad-er-hardest-rammet-av-covid-19/

[34] https://www.tv2.no/v/1628623/

[35] https://www.youtube.com/watch?v=Jmp0ETWcLV8

[36] https://hemali.no/siste/norsk-professor-eksperimentell-genterapi-og-mangelfull-forskning/

[37] https://www.thejourneyofzen.com/post/hvordan-virker-mrna-vaksinene-forskning-viser-nå-at-piggproteinet-skader?fbclid=IwAR2fcDGCvD5hZe8MZWDduUtLQ6Gv5EAVW_leXZv9-ggoXUYNifcSP7M87qM

[38] https://hemali.no/siste/lege-om-mrna-oppfyller-ikke-kriteriene-for-vaksine-og-gir-okt-smitte/

[39] https://www.bangkokpost.com/world/2335593/indonesia-will-use-covid-tracking-app-to-sell-cheap-cooking-oil

[40] https://www.reuters.com/world/china/china-bank-protest-stopped-by-health-codes-turning-red-depositors-say-2022-06-14/

[41] https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-creates-new-billionaire-every-30-hours-now-million-people-could-fall

[42] https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/ud/taler-og-innlegg/imes_taler/2020/mr_covid19/id2742041/

[43] https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/02/02/195822056/flere-ble-coronasmittet-i-januar-enn-i-hele-2020-og-2021-til-sammen

[44] https://www.globalresearch.ca/german-states-high-vaccination-rate-highest-excess-mortality/5762622

[45] https://sykepleien.no/2022/05/stor-nedgang-i-antall-fodsler

[46] https://swprs.org/wp-content/uploads/2022/06/Geburtenruckgang-CH-DE.pdf

[47] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1083443/Vaccine-surveillance-report-week-24.pdf

[48] https://www.nettavisen.no/nyheter/tv-kjendisen-antydet-at-eirik-var-homofob-og-islam-fiendtlig-na-beklager-tv-2-forsok-pa-karakterdrap/s/5-95-553388

[49] https://www.adlibris.com/no/bok/the-real-anthony-fauci-9781510766808

[50] https://rumble.com/v19lnvp-rep.-jim-jordan-our-government-has-been-guessing-hoping-or-lying-and-not-te.html

Forrige artikkelEUs økonomier er nede i knestående
Neste artikkelDommer i Uruguay gir minister ett døgns frist for å svare på spørsmål om vaksinene