Dommer i Uruguay gir minister ett døgns frist for å svare på spørsmål om vaksinene

0

Som vi meldte i går 6. juli krevde en administrativ domstol i Montevideo (hovedstaden i Uruguay) omfattende informasjon om Pfizers “Comirnaty” Covid-vaksine. Retten krevde at informasjonen måtte utleveres innen 48 timer, det vil si 6. juli 2022 klokka 14 sentraleuropeisk tid.

Les: Uruguay: Domstol krever at Pfizer beviser effektiviteten og sikkerheten til vaksinasjonen innen i dag

Hvordan gikk det?

Den spanske avisa El Païs skriver:

Dommer Alejandro Recarey stilte 18 nye spørsmål denne onsdagen til minister Daniel Salinas om vaksinasjonsplanen mot covid-19 i Uruguay. Ministeren må svare før torsdag 7. juli klokken 9 om morgenen lokal tid (klokka 14.00 sentraleuropeisk tid).

Dommeren ønsker å vite om det var «uavhengige studier av informasjonen gitt av produsentene deres, som bekrefter sikkerheten og effektiviteten» til anticovid-vaksinene, samt en detalj av kvalitetskontrollen som ble fulgt.

Recarey reiser også spørsmål om de «vitenskapelige kriteriene» for å velge hvilken vaksine som skal injiseres til mindreårige, og ber om data om infeksjoner i denne aldersgruppen etter vaksinasjon.

I tillegg fritok han barnelege Gustavo Giachetto, en av forskerne som er medlemmer av National Vaccination Advisory Commission, fra å vitne.

De 18 spørsmålene dommeren stilte til Salinas:

 1. Har den uruguayanske staten, utover eventuelle kontraktsmessige forbehold, utført uavhengige studier på informasjonen fra produsentene, for å verifisere sikkerheten og effektiviteten til vaksinestoffene som er i bruk i Uruguay? Ble det også brukt internasjonale uavhengige studier?
 2. På bakgrunn av forbeholdet om sammensetningen av vaksinestoffene, hvordan, om i det hele tatt, ble identitets- og kvalitetskontrollene for hvert parti importerte vaksiner utført, en etter en, etter hvert som de kom til vårt land? Hvis ja, detaljer -syntetisk- mengden analyse og metodikk.
 3. Var og er alle vaksinene som injiseres like? Baser om svaret ditt er bygd på en reell kunnskap om komponentene, eller ikke.
 4. Av hvilken grunn ble ulike typer og merker av vaksiner administrert til ulike grupper eller befolkningsgrupper (for eksempel aldersgrupper, politifolk, helsepersonell, mindreårige osv.)?
 5. Er det forskjellsvurderingskriterier angående effektivitet og sikkerhet for de forskjellige merkene (Pfizer, Sinovac eller Coronavac)?
 6. Hvilken vaksine injiseres i mindreårige, og hva er de beviste vitenskapelige kriteriene som fører til at den foretrekkes fremfor andre?
 7. Overvåket MSP de vaksinerte og en kontrollgruppe av ikke-vaksinerte individer for å bestemme infeksjons-, re-infeksjons- og dødsrater i begge gruppene, og innhentet statistisk gyldige og generaliserbare data? Hvis ja, hva var det, hvor kan det undersøkes, hvem gjorde det og hvordan?
 8. Det er allerede kjent at vaksiner, eller noen av dem, inneholder det såkalte «spikeproteinet». Er du klar over om inokulasjonen din har negative effekter – på kort, mellomlang og lang sikt – på strukturen til det naturlige immunsystemet til mennesker (generelt og spesielt hos barn)? Gir det risiko for autoimmunitet? Hvis du vet at det ikke er noen negative effekter, basert på hvilke studier? Hvis studier i denne forbindelse hadde blitt analysert av MSP (eller andre nasjonale helsemyndigheter), hva var disse spesifikt, hva var deres opprinnelse og hvem var forfatterne deres?
 9. Vet du om «piggproteinet» har noen grad av toksisitet i seg selv? Hvis du vet at det ikke er det, basert på hvilken informasjon?
 10. Er Covid-19, SarsCov-2, en sykdom som kan defineres som svært eller betydelig aggressiv for barn? Gir det i gjennomsnitt alvorlige effekter? Eller er det en overvekt av milde effekter i barnepopulasjonen? Hvis statistisk alvorlighetsgrad er bekreftet i de nevnte effektene, basert på hvilke studier er det gjort?
 11. Har sammenhengen mellom forekomsten av sykdommen og vaksinasjon blitt studert, på nasjonalt nivå, når det gjelder de som allerede er vaksinert? Det vil si smitte og utvikling av sykdommen i disse hypotesene.
 12. Vokste tilfellene av Covid-19 hos mindreårige – uansett alvorlighetsgrad – etter vaksinasjon, i forhold til de som var verifisert før (for samme aldersgruppe, selvfølgelig), i perioden som løp fra den første gyldigheten av helsekrisen i år 2020, og begynnelsen av inokulasjonene til mindreårige? I tilfelle det etter vaksinering av mindreårige ble rapportert en økning i tilfeller hos dem, er årsakene blitt studert? Hvordan?
 13. Øker vaksinasjonsprosessen under en epidemi variasjonen av mutasjoner i virusproteiner? Skader det på noen måte den naturlige reaksjonen til immunsystemet til de som er inokulert, spesielt mindreårige?
 14. Er det undersøkt om, for vaksinene levert i Uruguay, de vanlige treårige prøveprotokollene med kontrollgrupper er fulgt? Er du klar over at selskapet Pfizer, i forhold til vaksinen som leveres til mindreårige i Uruguay, har eliminert sine kontrollgrupper? Eller unngått på noen måte implementering og utvikling?
 15. Hvis svaret på det forrige spørsmålet viser at effekten av vaksiner ikke er analysert, med passende sikkerhetsprotokoller, kan det teknisk argumenteres for at vaksinasjon innebærer en risikofaktor, ja til og med en relativ risiko? Eller ikke (og i ditt tilfelle hvorfor)?
 16. Er du klar over at det finnes internasjonale rapporter, som f.eks. de av VAERS (eller andre), som rapporterer dødsfall eller alvorlige sekundære effekter -i alle aldre- knyttet til vaksinene som leveres i Uruguay? I så fall, har de blitt studert av den uruguayanske staten? På hvilket nivå, av hvem og med hvilke resultater?
 17. Har bevisene blitt studert i Uruguay for å konkludere med at vaksinasjon mot Covid-19 hos mindreårige gir flere fordeler enn risiko? Hvis ja, på hvilket nivå, av hvem og med hvilke resultater?
 18. Studerte den uruguayanske staten rapporten fra «Farmacology and Therapeutics Committee of the Uruguayan Society of Pediatrics», datert 9.XI.2021 (og signert av syv universitetsprofessorer), som pekte på risikoen ved vaksinasjon hos mindreårige 12 år gammel? I ditt tilfelle, hvilke vitenskapelig-tekniske årsaker ville ført til at MSP ble forkastet (i praksis)?

Det mest oppsiktsvekkende at ingen har gjort det før

Domstolens krav i Montevideo er oppsiktsvekkende. Men det aller mest oppsiktsvekkende er at ingen domstol har gjort det før. Her står helsa til milliarder av mennesker på spill, og så har produsenten ikke blitt avkrevd forpliktende svar på så grunnleggende spørsmål. Det er en skandale i skandalen.

Forrige artikkelStol på ekspertene!
Neste artikkelFHI-overlege: – En tabbe å stenge ned skolene