Siste dager med legelisens – Jeg er en trussel mot myndighetene, sier Peter Dvergsdal

0
Lege Peter Dvergsdal. Foto: hemali

Av Julia Schreiner Benito, hemali.

Fortsatt behandler jeg flere med korona hver dag. Jeg tror at myndighetene anser det som en trussel at jeg i samarbeid med tusenvis av nordmenn har fått til god, tidlig behandling mot covid-19. Ifølge myndighetene var det umulig. Vi har også etablert forebyggende behandling både med vitamin D og medikamenter, sier Dvergsdal. 

Direktoratet og tilsynet skal være adskilt, men det er kun på papiret. I praksis er det et samrøre, og det er trist.

Legen fyller 80 år 28. juli, og skulle gjerne fortsatt i sitt virke. Vanligvis er det en rutinesak å få forlenget autorisasjon etter fylte 80 år. Helsetilsynet vil det annerledes. Etter sin bursdag kan Dvergsdal kun gi medisinske råd fordi Helsetilsynet ikke anbefaler Helsedirektoratet å innvilge søknaden hans om forlenget lisens.

– Samrøre mellom tilsyn og direktorat

Helsetilsynet har et spekter av reaksjoner mot leger de mener ikke følger retningslinjene. Tilbakekallelse av autorisasjon er den strengeste.
Dvergsdal mener at saken hans er avtalt spill mellom Helsetilsynet og Helsedirektoratet.
– Direktoratet og tilsynet skal være adskilt, men det er kun på papiret. I praksis er det et samrøre, og det er trist. Med korona har makthaverne tatt full makt. Lojalitet mot Helsetilsynet, staten og rettsvesenet minner meg om Kina. Også hovedstrømsmediene er lojale, det er første gang i norgeshistorien at vi ser slik lojalitet. Det er synd på det norske folk, og det er trist å leve i en stat som har blitt så uærlig.


Dvergsdal om statens feilbehandling av covid-19: – En kriminell handling.


– Ikke føringer, svarer tilsynet


Helsetilsynet svarer på anklagen om samrøre til Dvergsdals advokat i en e-post som Hemali har sett:
«Helsetilsynet har ikke lagt noen føringer for hvordan Helsedirektoratet behandler søknaden om lisens. Vi har informert Helsedirektoratet om at vi har en tilsynssak under behandling og hva den gjelder, og det er dermed opp til Helsedirektoratet å vurdere hvilke konsekvenser denne informasjonen eventuelt får for deres behandling av søknaden.»
Helsedirektoratets godkjenningskontor hevder at det ikke kan behandle Dvergsdals søknad så lenge det er en tilsynssak. Midlertidig godkjenning er neppe mulig før behandling i Helsetilsynet, tidligst september.

Jeg har 100 ganger bedre resultat enn staten i å behandle covid-19. Kun én av de 7000 pasientene jeg har behandlet har dødd.

– Makthavere og kontrollorganer i helsevesenet utgjør en fare for liv og helse.
– Det er sterke ord.
– Tallene beviser det. Jeg har 100 ganger bedre resultat enn staten i å behandle covid-19. Meg bekjent har kun én av de 7000 pasientene jeg har behandlet dødd. Ingen har meldt om andre bivirkninger enn litt kvalme, som også kan komme av virus. Vaksinasjon har ti ganger høyere dødelighet enn min behandling. Jeg er den i Europa med størst datamateriale på tidlig behandling av korona, det har vakt internasjonal interesse. (Hemali har sett e-postutvekslingen som bekrefter dette.)

Forskningsprosjekt må avsluttes

– Vi kunne stått foran et stort forskningsprosjekt nå. Men uten lisens kan det likevel ikke gjennomføres fordi jeg ikke kan kontakte pasientene mine uten å være lege. Jeg tror at Helsedirektoratet vil stoppe forskningen fordi de ikke ønsker at det kommer fram at jeg har mange ganger bedre resultater enn staten i å behandle korona.

Dvergsdal mener at Karl Evang var den siste visjonære helsedirektøren.
– Evang var en «folkets mann». Dessuten var han et geni i kunnskap og i det sosiale. Etter ham har vi sett personer som forventer underkastelse når de kommer i maktposisjon. Evang lyttet og endret mening om han mente at det var nyttig. Han forlangte samarbeid, men ikke underkastelse og lojalitet.
– Hva skal du bruke tiden din til nå som du ikke lenger skal jobbe som lege?
– Tja. Jeg er jo veldig lat. Men jeg skal vel svømme litt.

I en tidligere e-post til Helsetilsynet skriver Dvergsdal: Jeg kommer alltid til å være stolt av det jeg har gjort, uansett reaksjoner. Jeg synes at dette er det største jeg har gjort gjennom mitt 80 årige liv. Om det blir straffetiltak, bekrefter jo det noe jeg har visst nesten et helt liv. At svært mange i maktposisjon tenker mest på maktposisjonen.


Kort fortalt

 • I 2013 så Dvergsdal at det antivirale medikamentet favipiravir virker godt mot koronavirus.
 • Forsøk fra 2020 på flere tusen friske mennesker viste at bivirkningene av favipiravir var som med placebo.
 • Siden 2016 har Dvergsdal satset på favipiravir som bredspektret, antiviralt middel til pasienter.
 • Sommeren 2020 la Statens legemiddelverk til rette for at leger kunne skrive ut favipiravir, men verken leger eller pasienter viste interesse.
 • Sensommeren 2021 «eksploderte» nyheten om at det fantes medisin mot korona. Interessen kom ikke fra leger, men mest fra uvaksinerte i befolkningen.
 • Gjennom vinteren 2021 måtte Dvergsdal utvide staben på legekontoret på Fornebu, de jobbet natt og dag, det kom tusenvis av henvendelser.
 • Når favipiravir har vært vanskelig å få tak i, har Dvergsdal brukt hydroksyklorokin. I lave doser ble dette i 2003 dokumentert å virke bremsende på alle virus.
  Ivermectin i relativt lave doser ble dokumentert å virke forebyggende mot covid-19 våren 2021, og etter hvert som tidlig behandling.
  Begge ble et alternativ for Dvergsdal når favipiravir ikke var å oppdrive.
 • Det overrasket Dvergsdal at ikke flere av hans covid-19-pasienter døde. Ham bekjent er kun én død, det utgjør ca. 0,02 prosent.
  På samme tidspunkt i Norge – før vaksinene – lød tilsvarende tall fra offentlig helsevesen 2 prosent. Forskjellen er altså 100.
 • Statens legemiddelverk har godkjent Dvergsdals 7000 søknader om registreringsfritak for favipiravir. Ingen av disse 7000 pasientene har klaget.
 • Det foreligger ingen kjente tilfeller av skade- eller bivirkninger av betydning hos de 7000 pasientene som har fått rekvirert legemidler fra Dvergsdal.
   

Helsetilsynets begrunnelse for tilsynssak mot Dvergsdal

 • Bakgrunnen for tilsynets sak mot Dvergsdal, var 15 bekymringsmeldinger fra helsepersonell, ingen av dem kom fra pasienter.
 • Helsetilsynets vurdering er helsepersonelloven § 57 første ledd, jf. helsepersonelloven § 4 og § 40, jf. pasientjournalforskriften.
 • Helsetilsynet mener at Dvergsdals praksis ved rekvirering av legemidler for forebygging og behandling av covid-19 innebærer at han er uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt» og «uforsvarlig virksomhet».

Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelUSA – CIA har nazifisert Ukraina siden 1953
Neste artikkelUkrainas kornavtale er en feel-good-begivenhet – men veien til fred er lang og kronglete