Russland og det Stor-Eurasiske Partnerskapet

0

Behovet for å sensurere meningsmotstandere med tomme anklager om å spre «konspirasjonsteorier» og «propaganda» antyder at vi ikke engang er forberedt på en diskusjon om konsekvensene av eurasisk integrering, skriver professor Glenn Diesen i denne kommentaren som Dagbladet refuserte.

Dagbladet skrev en artikkel om Diesen for en måned siden, og han har ikke fått tilsvar. Først ble han lovet tilsvar, men deretter begrenset de det til 100 ord. Men så lenge vi har steigan.no er det ikke mulig å hindre det frie ordskiftet helt. Diesen tar opp et av de store globale spørsmålene i dagens verden. Hovedstrømsmediene er tydeligvis ikke modne for denne diskusjonen, men stanse den kan de ikke.

Vi gjengir artikkelen med Glenn Diesens velvillige godkjenning.

Red.


Av Glenn Diesen, professor ved Universitetet i Sørøst Norge.

Glenn Diesen.

Dagbladet fikk NRK til å unnskylde seg for å ha intervjuet meg om krigen i Ukraina. I Dagbladet ble det kritisert at «Diesen får snakke fritt om ting som kan minne om konspiratoriske ideologier. Blant annet Eurasia-ideologien». Dette er ikke første gangen Dagbladet har forsøkt å kansellere meg ved å angripe person istedenfor å presentere et motargument. Dagbladet nektet meg mer enn 100 ord i et tilsvar, som ikke er nok for å svare på slike stygge anklager. Jeg vil derfor takke Steigan for å publisere mitt tilsvar til Dagbladet.

Den økonomiske makten flytter seg i rekordfart fra Vesten til Østen, med Kina i spissen av denne utviklingen. Russland har veddet stort på denne utviklingen med sin geoøkonomiske strategi: «det Stor-Eurasiske Initiativet». Den russiske økonomien skal integreres med Asia for å redusere avhengigheten av Vesten. Dette er en viktig del av historien om hvordan verdensøkonomien omorganiseres.

Jeg har publisert flere bøker om Russlands geoøkonomiske strategi for Stor-Eurasia, og jeg jobbet i Moskva for rådgiveren til Putin ved et universitetsinstitutt som forsker nesten eksklusivt på det Stor-Eurasiske Partnerskapet. Jeg har blitt invitert av mange ambassadører, politiske partier, universiteter og en sentralbank for å snakke om min forskning om dette russiske prosjektet. Men i Dagbladet er det ikke nødvendig å presentere ett eneste argument for å anklage meg for å spre en konspiratorisk Eurasia-ideologi.

Hva nøyaktig er konspiratorisk? Våre sanksjoner skulle i løpet av et par dager knuse den russiske valutaen, finanssystemet og økonomien, men istedenfor er den russiske valutaen sterkere enn den var før krigen, finanssystemet er stabilt, og økonomien forventes å vokse igjen etter en omorganisering forsyningskjeder. Det finnes knapt noen land utenfor NATO som er villig til å bli med på sanksjonene mot Russland – altså den store majoriteten av verdens befolkning. Istedenfor ser vi nå at Europeiske økonomier går mot full krise.

Hvordan skjedde dette? Moskvas pro-vestlige Stor-Europa prosjekt dominerte i 30 år, som var basert på Gorbatsjovs konsept om et «felles europeisk hjem». Drømmen å erstatte blokkpolitikken med et inklusivt Europe begynte å forfalle da Vesten avbrøt avtalene om en pan-europeiske sikkerhetsarkitektur og istedenfor begynte å skape et Europa uten Russland ved å ekspandere NATO. I februar 2014 måtte selv de største tilhengerne til Stor-Europa prosjektet erkjenne at de europeiske delelinjene fra den kalde krigen vil ikke bli opphevet, og at et felles Europa var en utopisk drøm. Alternativet var ikke isolasjon. For første gang på flere århundrer er det en ikke-vestlig makt, Kina, som blir den ledende makten. Stor-Europa ble derfor byttet ut med Stor-Eurasia.

I rekordfart har Russland kuttet sin avhengighet av vestlige industrier, teknologier, transportkorridorer, banker, valutaer og betalingssystemer. Rubelen er linket opp til gull og naturressurser, og Russland nekter å akseptere dollar og euro for sin gass – en praksis som snart vil bli overført til andre industrier.

Russlands Stor-Eurasiske Partnerskap koordineres med Kinas silkeveiprosjekt der hundrevis av milliarder blir satset. Russlands digitale kjemper samarbeider nå i hovedsak med kinesiske firmaer, maritime transportkorridorer gjennom Arktis blir integrert i Kinas konsept av en Polarsilkevei, og den felles utviklingen av nye finansielle instrumenter skal immunisere mot vestlige sanksjoner.

Kina, India, Pakistan, Iran, Kasakhstan, Sør-Korea og andre nasjoner i på det store kontinentet har alle sine egne konsepter for eurasisk integrasjon. Russland utvikler nye økonomiske korridorer fra øst til vest, men også fra nord til sør gjennom Iran og India.

Hva skjer med Europa? Den billige russiske gassen, oljen og andre naturressurser som var helt nødvendig for at europeisk industrier skulle være konkurransedyktige går nå til Asia, og det store russiske markedet går til Asia. Den politiske konsekvensen er at alt Vesten hadde av økonomisk innflytelse over Russland forsvinner i et utrolig tempo. Dette byr på store problemer for Europa og vi er ikke forberedt. Behovet for å sensurere meningsmotstandere med tomme anklager om å spre «konspirasjonsteorier» og «propaganda» antyder at vi ikke engang er forberedt på en diskusjon om konsekvensene av eurasisk integrering.

Forrige artikkelEU erklærer fossilt drivstoff og kjernekraft for «grøne» energikjelder
Neste artikkelÅsiktstaket sänks i Norge