Manipulasjon med vindkraftutbygging i Fauske

0

Per-Gunnar Skotåm: – Dette er et grotesk brudd på demokratiet

Per-Gunnar Skotåm i Rødt er klar på at alt er tapt i vindkraftsaken om formannskapet og kommunestyret sier ja til innstillingen fra kommunedirektør Ellen Beate Lundberg. Dette skriver Saltenposten.

Skotåm er ikke nådig i sine beskrivelser i saka som skal tas opp i formannskapet på Fauske kommende torsdag. I innstillingen fra kommunedirektøren er følgende formulert:

– Kommunestyret viser til anmodningen fra Blastr Green Steel AS, og er positiv til at det igangsettes arbeid med planprosesser og konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger i tråd med fremlagte planer for utbygging i Fauske og Sørfold kommuner.

Opp til NVE

– Det som er viktig å huske på i denne saken, er at det i utgangspunktet ikke er anledning til å bygge ut vindkraft i Norge, med ett unntak. Det er om kommunen selv anmoder om det. Hvis man sier ja til den innstillingen slik den nå er formulert, så går man ikke bare inn i en utredningsprosess, men man sier også at man skal begynne jobben med konsesjonssøknad samtidig, sier Skotåm.

Om så skjer, vil det være å betrakte som en anmodning om å starte prosessen med å etablere vindkraftanlegget, og da er det NVE som tar over behandlingen av saken.

– Da kan kommunen og konsekvensutredningen si hva den vil. Vi som kommune har ikke lenger noen rett til å bestemme over hva som skal skje i saken. Vi har ikke lenger noen form for innsigelsesrett overfor de som vil etablere anlegget, sier han videre. 

– At dette faktisk legges fram for politisk behandling på denne måten, er rett og slett hårreisende. Dette er et makkverk av en innstilling, for å si det pent.

Blir manipulert

– Med det forsøker man altså å manipulere de som tror de er med på å vedta et eventuelt ja til konsekvensutredning, til å si et ja som ikke kan reverseres til hele prosjektet.

Protest mot vindkraft i Sørfold og Fauske

I et opprop som er lagt ut til underskrift på nettet skriver Innbyggere i Salten og ulike brukere av naturområdene i og rundt tiltaksområdet til de planlagte vindkraftverkene i Sørfold og Fauske:

Nei til vindkraft i Sørfold og Fauske

Innbyggere i Salten og ulike brukere av naturområdene i og rundt tiltaksområdet til de planlagte vindkraftverkene i Sørfold og Fauske markerer med dette oppropet sitt krystallklare standpunkt: NEI TIL VINDKRAFT I SØRFOLD OG FAUSKE.

Vi krever av våre folkevalgte i Sørfold og Fauske kommuner at de sier et kontant NEI til de planlagte vindkraftverkene og et kontant NEI til at konsekvensutredningsarbeidet igangsettes.  

Vindkraft er IKKE en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere kraft på. Store arealer uberørt natur omgjøres til industriområder, landskapet endres totalt, biologisk mangfold går tapt, forurensningspotensialet er stort og avfallsmengden er enorm da omløpstiden til vindturbinene er svært kort. Andre brukerinteresser som blant annet reindrift, friluftsliv og reiseliv blir fortrengt og naturverdier vil for all tid være ødelagt og forringet for våre etterkommere.    

Forrige artikkelMennesker er ikke korrupte, men de blir korrupte fordi de lar seg korrumpere
Neste artikkelEUs sjølskading gjennom sanksjonene – unionen må nå jukse eller lide