Full eksport tross vannmangel – fare for strømrasjonering

0

For fem uker siden hevet Statnett farenivået i hele Sør-Norge til gult nivå. Det betyr opptil 20 prosent risiko for strømrasjonering.

Årsak: De fryktet at Norge ikke ville ha nok strøm til vinteren, og at et Europa i energikrise ikke vil være i stand til å tilby eksport til Norge. Dette skriver Nettavisen, som fortsetter:

Etter at Statnett valgte å heve farenivået for hele Sør-Norge, var det en tydelig utvikling i strømeksporten: Den gikk rett i taket.

Tall fra Statnett viser følgende:

  • April: 111 GWh netto eksport
  • Mai: 563 GWh netto eksport
  • Juni (frem til 28.): 1880 GWh netto eksport (1,88 TWh)

Én GWh (gigawatt-time) tilsvarer 1 million kWh.

Det ble blant annet satt eksportrekord: Aldri før har det blitt sendt så mye strøm til Tyskland i løpet av én måned – og det før måneden faktisk er ferdig.

Eksporten til Danmark har ikke vært høyere siden september i fjor.

Mer enn 100 ganger dyrere i sør enn i nord

Denne eksporten driver også opp prisene på strøm i Sør-Norge.

Her er et øyeblikksbilde av hva den ekstreme kraftpolitikken betyr for vanlige forbrukere i Sør-Norge:

Regjeringen: – Forstår veldig godt at dette er noe som opptar folk

Nettavisen har spurt Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om hva som skal til for at han griper inn, og om han kan garantere at det ikke blir strømrasjonering til vinteren:

– Jeg forstår veldig godt at dette er noe som opptar folk.

Kommentar: Arbeiderpartiet lar markedskreftene og kraftspekulantene styre

LO-ledelsen knuste all kraftopposisjon på kongressen.

Gjennom flere voteringer avviste flertallet på LOs øverste organ forslag etter forslag om radikale endringer som Industriaksjonen har frontet:

  • Kraft-opprørernes forslag om å kutte i krafteksport når fyllingsgraden er lav, ble avvist. Flertallet var så klart at opptelling av stemmer ikke var nødvendig. Om lag 60 prosent av salen sa nei.
  • LO-kongressens flertall var heller ikke enig med de i fagbevegelsen som vil bryte med EUs energibyrå ACER og de omstridte energimarkedspakkene som følger av EØS-avtalen. Forslaget om at LO skal arbeide for å ta energipakkene og ACER ut av EØS-avtalen ble nedstemt med om lag to tredels flertall på LO-kongressen fredag.
  • Et forslag om at Statnett skal eie og drive samtlige strømkabler til utlandet, ble heller ikke vedtatt.

– Tapte alle slag

– Det er bare å innrømme at vi tapte alle slag knyttet til kraft. Ikke engang å regulere eksporten når fyllingsgraden er så lav som nå, ville LO-kongressen være med på, sier Boye Ullmann i Industriaksjonen.

Kraftoverføringa fortsetter som før, og med den strømpriskrisa

LO-kongressen vil ikke ta noe oppgjør med det liberaliserte kraftmarkedet som har ført til gigantprofitter til kraftselskapene og enorme strømregninger for vanlige folk, inkludert LOs egne medlemmer. I stedet vil LO gi almisser til de fattigste, slik regjeringa vil:

Inntil prisene er stabilisert mener LO det er viktig at strømstøtteordningen videreføres, og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger og at lange fastprisløsninger må videreutvikles.

Energiloven

Det som ligger til grunn for denne kraftpolitikken er Energiloven som ble vedtatt av Stortinget under Jan P. Syse i 1990 og satt i kraft under Gro Harlem Brundtland fra 1. januar 1991.

Loven innførte et fritt marked for handel med elektrisitet. Strømpolitikken gikk fra forvaltning til forretning, som NVE skriver på sine nettsider.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre later som om de høye strømprisene er en slags naturkatastrofer. Men i virkeligheten bærer Arbeiderpatiet sammen med Høyre hovedansvaret for dette regimet. Det eneste Stortinget hadde trengt å gjøre for å stanse denne elendigheten er å reversere dette vedtaket og gjeninnføre forvaltning av strømmen, slik det var før.

Men Arbeiderpartiet er ikke lenger et sosialdemokratisk parti, men et nyliberalt parti som tjener storkapitalen i Norge og i utlandet. Og Støre er en av de argeste forsvarere av nyliberalismen. Hvis folk ønsker å bli kvitt det nåværende strømregimet, må de bidra til å sende Arbeiderpartiet og Støre, samt Høyre, på skraphaugen.

Forrige artikkelForslag til handelsavtale på den ideologiske front
Neste artikkelOpprør mot det nyliberale regimet i Ecuador