Ukraina: Storbritannia truer Russland med et kjernefysisk «gjengjeldelsesangrep»

0

Den britiske regjeringen har åpent truet Russland med et kjernefysisk gjengjeldelsesangrep for russiske synder i Ukraina. Er politikerne i London fortsatt ved sine fulle fem? Den tyske kommentatoren Thomas Röper viser til at i Moskva blir denne typen trusler tatt dødsens alvorlig. Han viderebringer en oversettelse av ei sending på russisk TV som burde få folk i vest til å innse at dette ikke er noe ukyndige politikere bør få leke med.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Thomas Röper.

Den for tiden mest klønete, men ganske sikkert også farligste kvinnelige politikeren i (den vestlige) verden er den britiske utenriksministeren Liz Truss. I begynnelsen av mars kom hun med en erklæring som brakte verden mye nærmere en atomkrig da hun fikk seg til å si at NATO kunne bli involvert i konflikten i Ukraina. Da det ikke var noen i NATO som gikk ut imot dette, satte Russland sine atomvåpen i høy beredskap. Det var tydeligvis ingen som hadde fortalt denne damen at hennes erklæringer kunne blitt tatt alvorlig av «den andre siden» når hun uttaler seg som utenriksminister i atommakten Storbritannia, som også er NATO-medlem.

Liz Truss har allerede ved flere anledninger på en overbevisende måte demonstrert sin inkompetanse og framfor alt sine manglende allmennkunnskaper. Rett før sin reise til Moskva i begynnelsen av februar kom hun i en offentlig tale med så mye historisk tøv at hun selv fra det russiske utenriksdepartementet bare fikk hån til svar.

Og da hun så var kommet til Moskva, viste samtalene med utenriksminister Lavrov seg å være helt meningsløse da hun også bak lukkede dører bare gjentok de talepunktene som hun pleier å presentere for pressen, og så på toppen av det hele  – som en slags bonus – demonstrerte sin totalt manglende kunnskap om Ukrainas og det sørlige Russlands geografi, detaljene finner du her.

(Fra den artikkelen som det her er lenket til: «Deretter henvendte han (Lavrov) seg med dette spørsmålet selv til sin britiske kollega: Dere anerkjenner vel Russlands suverenitet over regionene Rostov og Voronezj, eller? 

Etter en kort pause erklærte den britiske utenriksministeren Liz Truss at hennes land aldri ville komme til å anerkjenne Russlands suverenitet over disse regionene. Deborah Bonnert, den britiske ambassadøren i Russland, ble nødt til å gripe inn, og hun forklarte Truss forsiktig at dette faktisk er russiske regioner.» O.a. )

Den gang lurte observatører på hvordan Lavrov skulle kunne snakke om krisen med en kvinne som ikke engang vet hvilke byer som ligger i hvilke land.

Nå har Liz Truss – denne gang sammen med sin sjef, den britiske statsministeren Boris Johnson, igjen nesten ført verden inn i en storkrig. Dette rapporterte det russiske fjernsynet om på søndag 27. april i sin ukentlige nyhetsrevy, og jeg har oversatt dette innslaget.

Før vi kommer til oversettelsen, vil jeg presentere litt bakgrunnsinformasjon som er viktig for forståelsen. I innslaget snakkes det om å gjøre et land om til «radioaktiv aske». Denne formuleringen er blitt et vanlig uttrykk i Russland, for allerede i 2014 var det fare for atomkrig, og da henvendte programlederen i dette programmet seg til USA og sa at de ikke måtte tro at de kunne vinne en atomkrig, for Russlands andreslagsevne ville være tilstrekkelig til å «forvandle USA til radioaktiv aske».

De vestlige mediene valgte å bare ta tak i dette uttrykket alene, og hevdet så at programlederen hadde truet med et kjernefysisk angrep på USA. At han tvert imot hadde snakket om et amerikansk kjernefysisk angrep på Russland og om Russlands reaksjon på det, nevnte ikke mediene i Vesten. Men da de vestlige mediene den gang reagerte så hysterisk, er uttrykket «radioaktiv aske» i Russland for mange også blitt til et synonym for desinformasjonen i de vestlige mediene.

Dette er noe som man altså bør kjenne til før man vurderer innslaget. Nå kommer vi til oversettelsen av innslaget i det russiske fjernsynet.

Oversettelsen begynner:

Bare én avfyring: Storbritannias spill med en atomkrig

Når det handler om Ukrainas skjebne, har Storbritannia en ganske spesiell rolle. Statsminister Boris Johnson og utenriksminister i øystaten, Liz Truss, overtaler Kiev og Zelensky personlig til ikke å inngå noen fredsavtale med Russland, men til å kjempe videre til tross for tapene, og lover hjelp og til og med et kjernefysisk angrep på Russland. Zelensky lytter oppmerksomt, tror på et under og holder dermed fast ved sin linje, som betyr selvmord for Ukraina.

England derimot bløffer og tenker overhodet ikke på prisen som Ukraina og den ukrainske befolkningen må betale når kamphandlingene fortsetter. For dem er det viktigere å utmatte Russland, og å framstille seg selv som den modige som snakker med og kommer med trusler mot Moskva. Uten noen kunnskap om realitetene har Liz Truss ordrett kommet med følgende erklæring: «Vi vil rykke lengre og raskere framover for å fordrive Russland fra hele Ukraina.»

For det første: Er dette en innrømmelse av at Storbritannia virkelig også er i krig med Russland i Ukraina? For det andre: Hva menes egentlig med å «rykke lengre og raskere framover»? Nå blir den ukrainske hærens hovedstyrker systematisk nedkjempet i Donbass. Det har aldri vært tvil om utfallet. Hvor hen går London, og sammen med hvem?

Likevel er det lett å se hvilken vei det er de har begitt seg ut på, framfor alt etter at statsminister Boris Johnsen har erklært at Storbritannia – i tilfelle Russland tar i bruk masseødeleggelsesvåpen i Ukraina – «forbeholder seg retten til selv å sette i verk gjengjeldelsestiltak» uten å konsultere NATO. La oss se nærmere på hva dette betyr. Det er kjent at Vesten planlegger provokasjoner i Ukraina og vil iscenesette et russisk angrep med kjemiske våpen og til og med taktiske atomvåpen. Det kommer de til å gjøre der. De har opparbeidet seg betydelig erfaring i å gjennomføre svindler av denne typen, så vel i Syria som nå også i Ukraina. Så Boris Johnson er altså villig til å følge opp et så ondskapsfullt spill med et kjernefysisk angrep på Russland? Det må jo være det han mener? Det høres ikke ut som noe annet enn en trussel om et angrep på Russland? Eller er de der faktisk ikke klar over hva de sier?

Etter den britiske utenriksministeren Liz Truss’ upassende uttalelse om at dette kan eskalere til en «Russland-NATO-konflikt» satte president Putin våre kjernefysiske avskrekkingsvåpen i en spesiell beredskap. Enkelt sagt: Vi er klare. Hva kommer etter Boris Johnsons ord om et «gjengjeldelsesangrep» på Russland?

Det ser ut til at man på De britiske øyer har en tendens til å komme med uoverveide uttalelser. Hvorfor truer man det kjempestore Russland når man befinner seg på en liten øy? Øya er så liten at ett eneste Sarmat-missil er nok til å senke den en gang for alle. Alt har allerede blitt beregnet. Og det er faktisk britene selv som har beregnet det. For at ikke noen skal klage over «radioaktiv aske», velger jeg her å sitere den engelske journalisten Will Stewart fra Daily Mail sin omtale av det russiske Sarmat-missilet, det kraftigste missilet i verden: «Det nye dødelige hypersoniske våpenet er i stand til å omgå det amerikanske missilforsvaret og å ødelegge et område på størrelse med Texas eller England.». Det er bare én avfyring, Boris. Og England er borte. For alltid. Hvorfor framprovosere det? (Anti-Spiegel: Det nye russiske Sarmat-missilet kan bære over 20 kjernefysiske stridshoder, derfor vil faktisk ett slikt missil være nok til å tilintetgjøre Storbritannia.)

Den andre muligheten består i å senke Storbritannia ned på havets dyp. En russisk undervanns robotdrone, Poseidon, nærmer seg i en dybde på én kilometer sitt mål med en fart på 200 kilometer i timen. Det er ikke mulig å stoppe denne undervannsdronen. Stridshodet har en sprengkraft på opptil 100 megatonn. Hvis denne termonukleære torpedoen skulle eksplodere utenfor den britiske kysten, ville det utløse en gigantisk bølge – en opptil 500 meter høy tsunami. Dette fjellet av vann ville også bringe med seg ekstreme stråledoser. Når det farer over De britiske øyer, vil det forvandle det som er igjen av dem til en radioaktiv ørken, som for alltid vil være ubrukelig. Hva er det for et slags perspektiv?

Putin advarte jo allerede den 24. februar:

«Nå et par viktige, svært viktige ord til dem som kunne være fristet til å blande seg inn i hendelsene utenfra. Hvem som enn forsøker å blande seg inn, for ikke å snakke om å utsette vårt land eller folk for fare, må være klar over at Russlands svar vil følge umiddelbart og ha konsekvenser som man aldri tidligere i historien har sett. Vi er forberedt på ethvert mulig hendelsesforløp. Alle nødvendige beslutninger i så henseende har blitt truffet. Jeg håper at det er oppfattet.»

Og så igjen – som en påminnelse – også i denne uken. Henvendte han seg da til britene? «La meg nok en gang understreke: Hvis noen har til hensikt å blande seg inn i hendelsene utenfra og å utgjøre en uakseptabel trussel av strategisk natur for Russland, må de være klar over at våre motangrep vil følge umiddelbart og lynraskt. Vi disponerer over alle midler til å kunne gjøre dette. Midler som ingen andre for øyeblikket kan skryte av. Og vi kommer ikke til å skryte, men til å ta disse midlene i bruk om det blir nødvendig. Og jeg håper at alle er klar over at vi allerede har truffet alle beslutninger i så henseende», sa den russiske presidenten.

Når vi snakker om beslutninger, da er det naturligvis det å sette våre kjernefysiske våpen i en spesiell beredskap. Det er det ene. For det andre: Det er sannsynligvis enda flere avgjørelser som ikke nevnes offentlig. Og for det tredje har vi presidentens dekret av den 2.juni 2020 om grunnlaget for Russlands politikk med kjernefysisk avskrekking. I det står det svart på hvitt når Russland vil ta i bruk atomvåpen: «Den russiske føderasjonen forbeholder seg retten til å ta i bruk atomvåpen som en reaksjon på at kjernefysiske våpen og andre masseødeleggelsesvåpen blir tatt i bruk mot føderasjonen selv og/eller dens allierte.» En slik utvikling ønsker vi ikke under noen omstendigheter. Altså bør heller ikke britene ønske det.

Og nok en viktig detalj. Russland har ikke til hensikt å ta i bruk atomvåpen i Ukraina. Sergej Lavrov har sagt det gjentatte ganger. Og det er ingen omstendigheter i Ukraina som ville kunne rettferdiggjøre det. Dette er ville planer som ikke har noen rot i virkeligheten, men som ble brakt til offentligheten av CIA-direktøren William Burns. Det var han som satte myten om en mulig russisk bruk av taktiske atomvåpen i omløp. Det ble da plukket opp av Zelensky, og Boris Johnson truet Russland med et angrep, angivelig «som gjengjeldelse». Alle bør roe seg ned. Dette temaet er for alvorlig til å spøke med.

Slutt på oversettelsen

Oversatt av Rune G. for Derimot.no.

Originalens tittel: Wegen der Ukraine: Großbritannien droht Russland mit atomaren „Vergeltungsschlag“

Forrige artikkelEn prototype for «oransjerevolusjon» i Ukraina
Neste artikkelMinnekrigen mot Russland på frigjøringsdagen