Operasjon Gladio, NATOs hemmelige hærer

0
NATOs "Operation Gladio" ble lenge av mange ansett som en usann "konspirasjonsteori" til det viste seg at det var en sann konspirasjon.

Av Reidar Kaarbø.

Hva ville du sagt dersom det viste seg at alle land i Europa hadde en egen hemmelig hær bestående av høyreekstreme, med våpenlagre gjemt på forskjellige steder i landene, med målsetting å påvirke valg, hindre venstresiden å komme til makten og utføre drap, terrorhandlinger og sabotasjeaksjoner der de la skylden på venstresiden, for å å flytte sympati og stemmer over til høyresiden, ja som til og med organiserte statskupp?

Du ville kanskje sagt at det var grov udemokratisk innblanding, ukonstitusjonelt, kriminelt, forkastlig og fullstendig utenkelig?

Slik har land i Vest-Europa allerede hatt det. Denne hemmelige hæren var organisert av CIA og NATO i samarbeid med de hemmelige tjenestene og høyrekreftene i landene. Bare et fåtall av politikerne visste om hva som skjedde, hæren var ikke underlagt demokratisk kontroll.

Spennende bok om «gladiatorene»

Boken ”NATOs Secret Armies” av den sveitsiske historiker og fredsforsker Daniele Ganser gir oss hele denne spennende og hårreisende historien i detalj, også fra Norge.

Etter andre verdenskrig ble det bygget opp en egen hemmelig militær organisasjon av ”gladiatorer”, også kalt ”stay behind”-styrker. Hovedoppgaven var å drive sabotasje og kunne kommunisere med USA dersom landet ble invadert eller overtatt av russerne. I praksis ble dette også en kamp også mot en lovlig venstreside der alle skitne triks ble brukt.

Det var i Italia boblen sprakk

Bombeaksjoner i Italia la skylden på venstresiden og førte til arrestasjoner av flere hundre kommunister på 1970-tallet. Først i 1990 ble det avslørt at det var høyrekreftene som sto bak hendelsene, ledet av etterretningsoffiserer i en hemmelig hær. Gladio-skandalen rammet hele Europa. Fremdeles holdes dokumenter utenfor offentlighet både hos CIA og NATO, de vil ikke engang bekrefte eller avkrefte om slike dokumenter finnes.

Et avsluttet kapittel eller ikke?

Er Gladio som ble avslørt i 1990 lagt ned? Eller finnes det fortsatt et hemmelig nettverk underlagt USA med målsetting å sørge for at venstresiden blir ”temmet” og ikke kommer til makten? Som jobber for at stadig nye nasjoner blir medlem i NATO og bidrar til å bekjempe kommunismen (russerne?) verden over? Som forsøker å manipulere valg også i Norge?

Hvis det er tilfellet, skjer det ikke med væpnete soldater men ved bruk av nøkkelpersoner som håndterer data, media, manipulasjon av folkemeninger, drittpakker, falsk informasjon, falske hendeler, sensur, kriseinitiering, sanksjoner osv. Nye måter å krige på er viet et eget kapittel i boken ”20 år etter 11. september 2001” av undertegnede.

Trolig finnes fortsatt et hemmelig globalt nettverk med en definert strategi og målsetting, underlagt NATO og CIA, ledet og besatt av høyrekrefter, for å forhindre at demokratiene svinger til venstre eller at russerne får større innflytelse i verden. Det er i så fall udemokratisk, ukonstitusjonelt, kriminelt og totalt forkastelig.

Det åpner for å spekulere i hvilken rolle NATO og disse hemmelige høyrekreftene kan ha spilt i Ukraina, og det åpner for at vi kan ha nøkkelpersoner i Norge som deltar i et hemmelig nettverk der lojaliteten til NATO er større enn lojaliteten til Norge.


Denne artikkelen ble først publisert av Hva mener partiene?


Les også: Hemmelig avtale mellom den italienske staten og mafiaen på søttitallet

Finnes det konspirasjoner i virkelighetens verden?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.