FHI mener koronapasset bør skrotes snarest

0

– EU-kommisjonen har bedt landene slutte med koronapass så snart situasjonen tillater det. Vi mener det bør skje snarest, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

Poenget er borte siden vaksinerte kan bli smittet og kan smitte videre, sier han.

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.

EU-kommisjonen foreslo i februar å forlenge det rettslige grunnlaget for EUs digitale koronasertifikat med ett år, frem til 30. juni 2023.

Folkehelseinstituttet (FHI) på sin side mener det er på tide å oppheve ordningen.

– EU-kommisjonen har bedt landene slutte med koronapass så snart situasjonen tillater det. Vi mener det bør skje snarest, sier overlege Preben Aavitsland.

– Vi ser ikke helt poenget med koronapasset for reiser i Europa nå, særlig fordi også vaksinerte blir smittet og kan smitte videre, fortsetter han.

Alle partier på Stortinget, inkludert Rødt, støtter bruk av europeisk koronapass

Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget har behandlet regjeringas forslag til forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat. Av innstillinga fra komiteen framgår det at samtlige partier, altså også Rødts medlem i komiteen, Seher Aydar, støtter regjeringas forslag.

innstillinga fra komiteen heter det:

Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat oppheves seks måneder etter ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også utover dette.

Regjeringas forslag innebærer ei tilslutning til EU-kommisjonens vedtak om å forlenge reglene for koronasertifikat fram til 30. juni 2023.

Komiteen tar ikke hensyn til kritikken fra det juridiske fagmiljøet

Komiteen har for eksempel ikke tatt hensyn til kritikken som har kommet fra det juridiske fagmiljøet, slik som:

– Legg forslaget om koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister

Jonas Gahr Støres regjering har gitt grønt lys for koronapass, i første omgang lokalt. Forslaget om et slikt pass ble fremmet av regjeringa Solberg, og det ble sablet ned i høringa i mai. – Vi oppfordrer herved våre folkevalgte til å legge forslaget om innenlands bruk av koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister i en artikkel i Advokatbladet.

Fagetaten FHI vil skrote koronapasset øyeblikkelig, politikerne følger EU

Dermed er vi kommet i den situasjonen at fagetaten FHI endelig er kommet på linje med den juridiske ekspertisen og vil skrote koronapasset, mens altså alle stortingspolitikerne dilter etter EU-kommisjonen.

Er det noe Rødt og SV vil ha på rullebladet sitt, da? Og har dette noen gang blitt drøftet med medlemmene i disse partiene? Har det vært noen demokratisk behandling av holdninga til smittevernstaten og dens kontrollsystemer, inkludert koronapass?

Koronapasset er overgangen til digitalt helsepass

WHO inngått kontrakt med det tyskbaserte Deutsche Telekom-datterselskapet T-Systems for å utvikle et globalt vaksinepasssystem, med planer om å koble hver person på planeten til en digital QR-kode-ID.

«Vaksinasjonssertifikater som er manipulasjonssikre og digitalt verifiserbare bygger tillit. WHO støtter derfor medlemslandene i å bygge nasjonale og regionale tillitsnettverk og verifiseringsteknologi,” forklarte Garret Mehl, leder av WHOs avdeling for digital helse og innovasjon.

Koronapasset er en midlertidig løsning på veien fram dit den globale helsemafiaen vil ha oss, nemlig QR-merket og kontrollerbare til minste detalj.

Bill Gates’ digitale pass er digitalt vaksinepass, identitetssystem og betalingssystem i ett

Koronapasset har aldri hindret noe virus i å spre seg. Det finnes ikke faglige medisinske grunner til å opprettholde ordninga. Det gjenspeiles i den klare uttalelsen fra Preben Aavitsland. Men Støre & co klamrer seg til det gjennom en midlertidig forskrift fordi de vat hva som er det framtidige målet, og det er dit de vil. SV og Rødt bare dilter etter.

Les også: Preben Aavitsland (FHI) advarer mot forskjellsbehandling av uvaksinerte

Forrige artikkelT-bane til 30 jålete milliarder meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!
Neste artikkelUkraina etter 90 dager med krig