17.000 leger og medisinske forskere: – Den medisinske unntakstilstanden må opphøre

0

Gjenopprett vitenskapelig integritet: En felleserklæring, som representerer 17 000 leger og medisinske forskere for å avslutte den nasjonale nødssituasjonen, gjenopprette vitenskapelig integritet og adressere forbrytelser mot menneskeheten. Declaration IV – Restore Scientific Integrity.

17 000 leger og medisinske forskere erklærer at den medisinske unntakstilstanden må oppheves , vitenskapelig integritet gjenopprettes og forbrytelser mot menneskeheten etterforskes.

Vi, leger og medisinske forskere i hele verden, forent gjennom vår lojalitet til den hippokratiske ed, erkjenner at den katastrofale COVID-19 folkehelsepolitikken som er pålagt leger og pasienter, er kulminasjonen av en korrupt medisinsk allianse av farmasøytisk industri, forsikring og helseinstitusjoner, sammen med finanstruster som kontrollerer dem. De har infiltrert vårt medisinske system på alle nivåer, og er beskyttet og støttet av en parallell allianse av store teknologiske selskaper, media, akademikere og offentlige etater som tjente på denne orkestrerte katastrofen.

Denne korrupte alliansen har kompromittert integriteten til våre mest prestisjefylte medisinske fellesskap som vi tilhører, og har skapt en illusjon av vitenskapelig konsensus ved å erstatte sannhet med propaganda. Denne alliansen fortsetter å fremme uvitenskapelige påstander ved å sensurere data, og skremme og sparke leger og forskere for ganske enkelt å publisere faktiske kliniske resultater eller behandle sine pasienter med utprøvd, livreddende medisin. Disse katastrofale avgjørelsene ble tatt på bekostning av de uskyldige, som er tvunget til å oppleve helseskade og død forårsaket av bevisst tilbakeholdelse av kritiske og tidssensitive behandlinger, eller som et resultat av tvangsinjeksjoner med genetisk terapi, som verken er trygge eller effektive.

Det medisinske miljøet har nektet pasienter den grunnleggende menneskerettigheten til å gi ekte informert samtykke til de eksperimentelle COVID-19-injeksjonene. Pasientene våre er også blokkert fra å innhente informasjonen som er nødvendig for å forstå risikoene og fordelene ved vaksiner, og deres alternativer, på grunn av utbredt sensur og propaganda som blir spredt av myndigheter, offentlige helsemyndigheter og media. Pasienter fortsetter å bli utsatt for lockdown som skader deres helse, karriere og barns utdanning, og skader sosiale og familiemessige bånd som er kritiske for det sivile samfunnet. Dette er ikke en tilfeldighet. I boka med tittelen «COVID-19: The Great Reset», har ledelsen i denne alliansen tydelig uttalt at de har til hensikt å utnytte COVID-19 som en «mulighet» for å tilbakestille hele vårt globale samfunn, kultur, politiske strukturer og økonomi.

Vi 17 000 leger og medisinske forskere i Global Covid Summit representerer et mye større, opplyst globalt medisinsk fellesskap som nekter å bli kompromittert, og er forent og villige til å risikere raseriet til den korrupte medisinske alliansen for å forsvare helsa til våre pasienter.

Oppdraget til det globale COVID-toppmøtet er å få slutt på denne orkestrerte krisa, som illegitimt har blitt pålagt verden, og å formelt erklære at handlingene til denne korrupte alliansen utgjør intet mindre enn forbrytelser mot menneskeheten .

Vi må gjenopprette folkets tillit til medisinen, som begynner med fri og åpen dialog mellom leger og medisinske forskere. Vi må gjenopprette medisinske rettigheter og pasientautonomi. Dette inkluderer det grunnleggende prinsippet om det hellige lege-pasientforholdet. Det sosiale behovet for dette er forsinket i flere tiår, og derfor er vi, verdens leger, tvunget til å ta grep.

Etter to år med vitenskapelig forskning, millioner av pasienter behandlet, hundrevis av kliniske studier utført og delt vitenskapelige data, har vi demonstrert og dokumentert suksessen vår med å forstå og bekjempe COVID-19. Når vi vurderer risikoen kontra fordelene ved store politiske beslutninger, har vårt globale COVID-toppmøte med 17.000 leger og medisinske forskere fra hele verden nådd konsensus om følgende grunnleggende prinsipper:

  1. Vi erklærer og dataene bekrefter at injeksjonene av eksperimentell genterapi med COVID-19 må avsluttes.
  2. Vi erklærer at leger ikke skal blokkeres fra å gi livreddende medisinsk behandling.
  3. Vi erklærer at den nasjonale unntakstilstanden, som letter korrupsjon og forlenger pandemien, bør avbrytes umiddelbart.
  4. Vi erklærer at medisinsk personvern aldri igjen skal krenkes, og alle restriksjoner på reise- og sosiale forhold må opphøre.
  5. Vi erklærer at masker ikke er og har aldri vært effektiv beskyttelse mot et luftbårent luftveisvirus i lokalmiljøet.
  6. Vi erklærer at det må etableres finansiering og forskning for vaksinasjonsskader, død og lidelse.
  7. Vi erklærer at ingen mulighet bør nektes, inkludert utdanning, karriere, militærtjeneste eller medisinsk behandling, på grunn av manglende vilje til å ta en injeksjon.
  8. Vi erklærer at brudd på den første endringen og medisinsk sensur fra regjerings-, teknologi- og mediebedrifter bør opphøre, og Bill of Rights opprettholdes.
  9. Vi erklærer at Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca og deres aktører har holdt tilbake og med vilje utelatt informasjon om sikkerhet og effektivitet fra pasienter og leger, og bør umiddelbart tiltales for svindel.
  10. Vi erklærer at offentlige og medisinske instanser må holdes ansvarlige.

Les mer om Global Covid Summit.

Forrige artikkelIndo-Stillehavsstrategien driver inn i illusjonenes hav
Neste artikkelTyske forskere: Tallet på vaksineskader kan være 40 ganger høyere enn antatt