USAs forsvarsminister: – Målet er å gjøre Ukraina til ei hengemyr for Russland

0
Secretary of Defense Lloyd J. Austin III delivers remarks to Department of Defense personnel, with President Joe. Biden and Vice President Kamala Harris, the Pentagon, Washington, D.C., Feb. 10, 2021. (DoD photo by Lisa Ferdinando) CC 2.0

Mens mange i Norge lever under den illusjonen at de støtter Ukrainas «forsvarskrig mot Russland» levner ikke USAs toppledelse noen tvil om at de ser på dette som sin egen krig mot Russland der Ukraina brukes som slagmark for å skade Russland maksimalt.

Dette kom fram da USAs forsvarsminister Lloyd Austin svarte på spørsmål fra pressa 25. april 2022. Der sa han ifølge Washington Post:

«Vi ønsker å se Russland svekket i den grad det ikke kan gjøre den typen ting som det har gjort ved å invadere Ukraina.»

John Burroughs, som er senioranalytiker i Lawyers Committee on Nuclear Policy i New York skriver i Common Dreams: US Secretary of Defense Admits the Real Strategic Goal in Ukraine: Quagmire for Russia

Det kan ikke sies for sterkt: Den amerikanske regjeringa må ikke la seg lede av noen forestilling om at en hengemyr i Ukraina ville tappe russiske ressurser, redusere russisk innflytelse og makt globalt, og muligens føre til regimeskifte. USA bør i stedet gjøre alt som står i deres makt for å hjelpe til med å få krigen til å avsluttes raskt for å begrense lidelse; å eliminere risikoen for at konflikten vil utvide seg og eskalere, muligens til atomkrig; og å begrense de negative globale økonomiske og matsikkerhetsmessige konsekvensene.

En bredere grunn for målrettet innsats for å avslutte krigen er behovet for å arbeide for å gjenopprette et forhold til Russland som muliggjør samarbeid om atomvåpenkontroll og nedrustning, klimabeskyttelse, folkehelse og andre viktige saker av global interesse.

I en fersk artikkel, End the War, Stop the War Crimes, skisserer Lawyers Committee on Nuclear Policy en tilnærming for å avslutte krigen. Kort oppsummert bør Russland og Ukraina raskt bli enige om en våpenhvile for å muliggjøre forhandlinger om et oppgjør.

Forhandlingene bør da ta sikte på å avslutte krigen umiddelbart og å løse de overordnede tvistene om styringen av Donbas-regionen og statusen til Krim. En langsiktig konsultasjonsmekanisme kan settes på plass for å løse tidkrevende eller tilbakevendende problemer og bidra til å opprettholde fred og menneskelig sikkerhet. Ukraina ser ut til å være villig til å avstå enhver mulighet for å bli med i NATO, så lenge en form for garantert nøytralitet kan etableres, men søker å bli med i EU. Det overordnede målet bør være å bevare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet i samsvar med FN-pakten.

I tillegg til enhver rolle de kan spille, bak kulissene eller ikke, i å få til en våpenhvile og forhandle om et oppgjør, må USA og andre stater være klare til å oppheve krigsrelaterte sanksjoner og til å akseptere og støtte en eller annen form for nøytralitet for Ukraina skulle Ukraina velge det.

Russlands krig mot Ukraina forårsaker allerede forferdelige lidelser og ødeleggelser. Det leker med ild – til og med kjernefysisk ild – for å la krigen fortsette i det uendelige og potensielt utvide seg og eskalere, i det minste delvis med sikte på å svekke Russland. Den rette kursen er å gi det å avslutte krigen på akseptable, om ikke perfekte, vilkår høyeste prioritet.

Krigen opptrappes ytterligere – Tyskland sender tyngre våpen

Tyskland beveger seg på spørsmålet om å levere tunge våpen til Ukraina. Ifølge opplysninger fra Süddeutsche Zeitung er kanselliet nå klare til å levere stridsvogner til krigssonen. Nærmere bestemt dreier det seg om 50 luftvernvåpentanker – luftvernstridsvogner – av typen Gepard, som Bundeswehr allerede har pensjonert. Industrien har imidlertid fortsatt restlagre. Forbundsforsvarsminister Christine Lambrecht (SPD) tar sikte på å forplikte seg til dette på et møte på invitasjon fra USA ved Ramstein Air Force Base.

Tirsdag, kort før møtet, sa forsvarsdepartementet: «Tyskland hjelper Ukraina – med våpen, ammunisjon, penger, utstyr og humanitære varer». Russlands angrep er også et angrep «på all vår frihet, demokrati og våre verdier». Gepard-tanksene er basert på chassiset til Leopard 1-hovedstridsvognen og er utstyrt med to 35 mm kanoner og radar. I tillegg til luftmål kan du også engasjere bakkemål.

Ha ingen illusjoner: Dette er allerede en krig mellom NATO og Russland. For hver eneste dag den fortsetter rykke vi nærmere et punkt der storkrigen blir uunngåelig, og der det kjernefysiske ragnarok bare er et tastetrykk unna.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKritisk mangel på metaller til det «grønne skiftet»
Neste artikkelRødt: «Seier seg nøgd med Steigan-prosessen»