Hva synes du om «ICD-10 KODE U071, U072, U099 OG U109»?

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

«Ha’kke peiling», sier du?

Da kan jeg trøste deg med at det hadde heller ikke jeg før jeg for et par dager siden leste nettpublikasjonen «Endring i registreringen av covid-19 assosierte dødsfall» fra FHI, datert 16.3.2022. Der kunne jeg lese om instituttets endringer av systemet for registrering av covid-19-assosierte dødsfall.
Den GAMLE FREMGANGSMÅTEN var at et ‘covid-19 assosiert dødsfall’ skulle være «Dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U099, U109) OG hvor den avdøde er registrert med en positiv SARS-CoV-2 prøve i MSIS er angitt på dødsattesten».
Den NYE FREMGANGSMÅTEN er at ‘covid-19 assosiert dødsfall’ skal være «Dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U072, U099, U109) er angitt på dødsattesten».

Her bør man holde tungen rett i munnen!

Etter en del strev fant jeg en tabell over de fire nevnte kodene, her markert i gult:

Listen inneholder totalt 19630 ulike dødsfallkoder!

Som ikke-medisiner er jeg varsom med å mene noe om hvilke tilstander som kan subsumeres under de fire gulmarkerte tilstandene. All den tid det nå etter den nye fremgangsmåten er slik at den som melder dødsfallet – normalt en lege – etter hva jeg forstår, oppfyller sin lovbestemte plikt når han/hun kun bruker kode U072, synes det for meg slik at det ikke behøver være noen som helst grunn i det hele tatt til å merke av flere koder. Hadde det vært en eller flere grunner, ville vedkommende melder ha brukt koden(e) U089 og/eller U099.

Som sagt, innrømmer jeg min profesjonelle uvitenhet, og enhver innsigelse fra noen som vet bedre, vil jeg selvsagt forholde meg til.

Jeg har ellers lagt merke til at de covid-19 assosierte dødsfalltallene nå per 10.4.2022 (uke 14) er blitt økt for perioden uke 1 t.o.m. uke 10 i 2022. Den nye opptellingsmåten gir 62,4 prosent flere covid-19 assosierte dødsfall enn den gamle opptellingsmåten. Prosenttallet 62,4 er nå for samme periode økt til 72,3!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelFuellmich teamer opp med toppadvokater og tar corona-bedraget for retten i USA
Neste artikkel«Den er så dialektisk fin at den nesten ikke kan tenkes – endelig kan det føres krig uten at freden krenkes!»