Frank Zappa og trebeinet

0

Per Gynt og den norske folkesjelen

Av Hans Eirik Olav.

Hvor alle tenker likt, tenker ingen særlig mye

(Walter Lippmann)

Frank Zappa, Wikipedia

På 1960 tallet hadde Joe Pine et TV «talk show» i USA hvor han utfordret sine gjester på en svært provoserende måte. Enkelte mente Pine gjorde dette av bitterhet over å ha amputert det ene beinet sitt, mens andre mente at Pines provokasjoner var helt bevisst for å «sette tonen» i interjuvet med tanke på å få spontane og ærlige svar fra sine gjester.

I et av programmene sine hadde Pine invitert musikeren og rockestjernen Frank Zappa (Frank Zappa – Wikipedia). Den gang var langt hår ganske nytt hos menn, og umiddelbart etter at Zappa hadde inntatt plass i studio fant følgende ordveksling sted:

Pine: I guess your long hair makes you a girl.

Zappa: I guess your wooden leg makes you a table.

I sin bok «Influence – The Psychology of Persuation» forklarer Robert B. Cialdini, professor i psykologi (Robert Cialdini – Wikipedia) essensen i Pines og Zappas ordveksling:

Dialogen mellom Pine og Zappa illustrerer et grunnleggende tema: Svært ofte bruker vi ikke all relevant informasjon når vi tar en beslutning om noen eller noe; vi bruker i stedet bare en enkelt, svært representativ del av totalen. Og en isolert informasjon, selv om den vanligvis gir oss riktige råd, kan føre oss til åpenbart dumme konklusjoner; konklusjoner som, når de utfordres av andre smarte mennesker, får oss til å se dumme ut eller det som verre er.

…allikevel krever tempoet i moderne liv at vi ofte bruker denne snarveien.

Fordi teknologien utvikler seg mye raskere enn vi er i stand til, vil vi ofte finne oss selv i situasjoner som kan sammenliknes med de «lavere stående artene» – med et mentalt apparat som er uegnet til å håndtere det intrikate og rike ytre miljøet på en ordentlig og grundig måte.

Brutalt viser Cialdinis forskning at vi nærmest ubevisst «sklir inn i apekattens retorikk», eksemplifisert av «konformitetskravet» vi møter på sosiale medier.

Facebook, Twitter, Google og «tilværelsens uutholdelige letthet»

Tittelen, over, er hentet fra Milan Kunderas bok fra 1984 (Milan Kundera – Wikipedia) som ble filmatisert i 1988 av Philip Kaufman med Daniel Day Lewis, Juliette Binoche og den svenske skuespillerinnen Lena Olin i hovedrollene. Handlingen finner sted i Praha i 1968, under «den kalde krigen» mellom Øst og Vest. Boken og filmen beskriver et høyest erotisk kjærlighetsdrama, hvor «flukten fra virkeligheten» – det hensynsløse, kyniske, løgnaktige og «politisk korrekte» styresettet menneskene i «østblokken» måtte leve med under «Sovjetstaten», og hvor sensur og vold – ofte mord – overfor «annerledestenkende» var dagligdags.

Så, hva har dette med Facebook, Twitter, Google og andre sosiale medier å gjøre? Og hvor passer Pine og Zappas ordveksling inn?

For den delen av befolkningen som ikke lenger stoler på riksmedia/MSM, og er i besittelse av kritisk tenkning er sammenhengen åpenbar: Konsentrasjonen av mediemakt, påvirkningskraft (les: propaganda) og utstrakt sensur overfor annerledestenkende, som vi finner i de 5-6 største og dominerende medieselskapene i verden, inklusive ovennevnte sosiale medier – dvs premisselevandørene for de fleste lands mediekanaler – er mye verre nå enn under kommunismens og fascismens tidsalder.

Professor Cialdini forklarer oss hvorfor vi har «tillatt oss selv» å havne i denne dystopiske virkeligheten sammen «med de lavere stående artene»  og med et mentalt apparat som er uegnet til å håndtere det intrikate og rike ytre miljøet på en ordentlig og grundig måte

Fanget i «tilværelsens uutholdelige letthet»

Dr. Cialdinis tilnærming er forskningsbasert, dvs. empirisk, hvilket betyr at han ikke påstår at folk er dumme eller uintelligente, men at de ytre påvirkninger fra vårt miljø; den teknologiske utviklingens innflytelse gjennom sosiale medier, over tid virker fordummende på oss, derav begrepet «Apekattens retorikk».  Det er bare å lese i kommentarfeltene på sosiale medier for å forstå hvordan dette fungerer.

Som en følge av ovennevnte er vi – mer eller mindre – fanget i «tilværelsens uutholdelige letthet» – godt plassert i sofaen med en alternativ virkelighet som er både interessant og behagelig fordi den krever minimal egeninnsats. Uten at vi helt forstår det har vi blitt lett påvirkelige, hvilket fører til konformitet i stedet for selvstendig kritisk tenkning. Dette fører til nødvendigheten av konsensustenkning og forklarer hvorfor «annerledestenkende» raskt stemples som konspirasjonsteoretikere. I «apekattenes verden» er politisk korrekthet og konformitet «til gruppen» absolutte krav.

Dette er det som på fagspråket kalles «Group Think», som ofte fører til hendelser med potensielt store skadevirkninger. Et eksempel fra geopolitikken var «Cuba-krisen» i 1963, hvor «Group Think» kunne ført til en atomkrig mellom USA og Russland (tidligere Sovjetunionen).  

Er det likhetstegn til det som skjer i dag i Ukraina? Er NATO-sjef Stoltenbergs «sabelrasling» og advarsler om atomkrig reelt og i så fall lider NATOs, USAs og EUs respons av «Group Think» og «Apekattens retorikk»? Og, hva med nyhetsformidlerne? Går de også «i takt» med «apekattene», uten å vite det?

Hvem har skylden for tragedien i Ukraina?

Ovennevnte spørsmål er viktige fordi svarene fort «bestemmer over liv og død», ditt og mitt liv dersom Russland gjør alvor av å behandle Norges militære støtte til de vestligstyrte kuppmakerne fra 2014, herunder Azov-nazimilitsen, som en krigshandling mot Russland.

Det kan være på sin plass å ta frem tidligere advarsler om hvilke konsekvenser det kan få om NATO, USA, og EU fortsetter å bryte inngåtte avtaler helt tilbake til Berlin murens fall i 1989, hvilket er det de har gjort uavbrutt siste 33 år.

Her er Nigel Farages advarsel til EU-parlamentet fra 2014, 8 år før det Farage advarte oss mot det som finner sted i Ukraina akkurat nå :

Nigel Farage: Stop playing wargames with Putin – YouTube

Det er vanskelig å være uenig med Farages analyse og advarsel fra 2014, hvilket gjør NATOs, USAs og EUs fiendebilde av Russland til skamme. Det er NATO, USA og EU som gjennom utallige løftebrudd siste 8 år, som bærer skylden for den menneskelig tragedien som utspiller seg i Ukraina og som kan føre til tredje verdenskrig, om vi skal tro Stoltenberg.

I så fall er Jens Stoltenberg den farligste mannen for Norges og verdens befolkning noensinne.

Er NATOs, USAs og EUs vedvarende brudd på inngåtte avtaler med Russland; utplassering av militærstasjoner og biovåpenlaboratorier på grensen mellom Ukraina og Russland, samt Azov-militsens folkemord i Donbass regionen et utslag av «Group Think» eller ligger det noe mer mørkt og dystert bak alle disse provokasjonene mot Russland?

Du kan lese mer om ansvaret for hva som skjer i Ukraina her:

«MAD MAX» STOLTENBERG – by Hans Eirik Olav (substack.com)

Fascismens tidsalder

For å kunne si noe meningsfullt om den menneskelige tragedien som finner sted i Ukraina og hvem som bærer skylden, må vi ut av den komfortsonen Dr. Cialdini advarer oss mot. Vi må «ut av sofaen» og bort fra «gruppepresset» fra sosiale medier og MSM. Når NATO-sjef Stoltenberg med full støtte fra Google, Facebook Youtube og MSM forteller oss at «Putin er ond» og «vi er de gode», samtidig som de sensurer bort alle «annerledestenkende», da befinner vi oss fascismens tidsalder; en verden der ytringsfriheten ikke lenger eksisterer. Slik Cialdinis forskning viser lever vi da i en verden basert på «apekattens retorikk». Det er fordummende og svært farlig.

Hvor farlig eksemplifiseres godt av historien om Chris Hedges, en av USAs mest anerkjente politiske kommentatorer, som har blitt fullstendig utradert av YouTube:

I middelalderen brant de hekser på bålet. I 2022 brukes mer sofistikerte metoder. YouTube «brant» like så godt ned hele Chris Hedges arkiv (og det var stort) med noen enkle tastetrykk på en PC. Slik foregår «heksebrenning» i 2022, fascismens tidsalder.

Apekattens retorikk

«Apekattens retorikk» er nøyaktig den oppskriften globalisten og NATO-sjef Jens Stoltenberg, Klaus Schwab og de andre nazistene i World Economic Forum vil at vi skal forholde oss til, enten det gjelder klima, Covid eller Ukraina. Greier de å holde befolkning «godt plantet i sofaen» med Facebook og Twitter «i det ene øret» og MSM «fake news i det andre øret», da greier de å gjennomføre The Great Reset; Det totalitære overvåkningssamfunnet hvor absolutt alt du foretar deg blir kontrollert og justert, med Klaus Schwabs ord «et samfunn hvor du eier ingen ting (ikke en gang deg selv), men er lykkelig.

Så langt har nazistene i WEF og likesinnede organisasjoner hatt lett match med oss fordi vi – uten helt å være klar over det – oppfører oss som Cialdinis «programmerte apekatter». Som Justin Hayward i Moody Blues så treffende synger i «I know you’re out there somewhere»:

“The words that I remember
From my childhood still are true
That there’s none so blind
As those who will not see”

Om du lurer på hva slags mennesker det er som vil ta over verden og styre livene våre, søk på YouTube og hør hva Klaus Schwabs og WEFs fremste rådgiver og talsmann Yuval Noah Hariri har å si om deg, meg og menneskeheten.  Her er et lite utvalg:

«Vi er sannsynligvis en av de siste generasjonene av Homo sapiens, for i de kommende generasjonene vil vi lære å konstruere kropper, hjerner og sinn. Vi har nådd et punkt hvor vi ikke bare kan hacke datamaskiner, men også mennesker og andre organismer. For å hacke et menneske trenger du to ting: Mye datakraft og data, spesielt biometriske data

«Kontrollen av data kan gjøre det mulig for menneskelige eliter å gjøre noe enda mer radikalt enn bare å bygge digitale diktaturer. Ved å hacke organismer kan elitene få makten til å rekonstruere fremtiden til livet selv. For når du først kan hacke noe, kan du vanligvis også konstruere det.»

Med andre ord: Vi eier deg. Vi tar over. Men “du er lykkelig”

På Thrive Time Show uttalte WEFs Hariri seg om Covid 19, slik:

«COVID-19-pandemien var en ideell mulighet til å presse på The Great Reset – under dekke av reformer. Det sies ofte at du aldri skal la en god krise gå til spille. En krise er en mulighet til å gjøre «gode» reformer som folk i normale tider aldri vil gå med på. Men i en krise, skjønner du, har vi ingen sjanse – så la oss gjøre det.»

Klaus Schwab taler på The Chicago Council on Global Affairs. Skjermdump fra video.

Mentalt forstyrrede

Schwab og Hariri er åpenbart mentalt forstyrrede personer, men i Kunderas verden, gjennomsyret av «uutholdelige letthet», og professor Cialdinis forskning om den menneskelige svakheten av å ty til «apekattens retorikk», har Schwab og Hariri og mange av deres disipler – Børge Brende, Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre – for å nevne noen få, hatt noenlunde fritt spillerom til å «forgifte» befolkningen med sine mentalt forstyrrede ideer om det dystopiske og fascistiske samfunn. 

For mer om WEFs Yuval Noah Hariri og Klaus Schwab, se blant annet her:

NEW WORLD ORDER – by Hans Eirik Olav (substack.com)

KAMPEN FOR SANNHETEN – by Hans Eirik Olav (substack.com)

Om ytringsfrihetens yttergrense, her:

BOBBY FISCHER – by Hans Eirik Olav – Rebel Yell Publishing (substack.com)

Det politisk teater og sensur

Når vi forstår faren forbundet med å henfalle til «apekattens retorikk» blir det lettere å gjennomskue det falske Covid-19 frykt-narrativ som nazisten Klaus Schwab i WEF i samarbeide med WHO og våre myndigheter vil ha oss til å tro på. Da forstår vi bedre hvorfor folk flest «snubler over hverandre» for å ta en sprøyte som beviselig ikke virker (9 av 10 som får «Covid» er dobbelt og trippelvaksinerte), og som fører til alvorlig sykdom og død.

For en oppsummering av det folkemord som foregår i Norge og verden, som er i full gang med å bli avslørt, enn så lenge utenfor Norges grenser, se advokat Reiner Fuellmichs oppdatering på de bevis som er i ferd med å innhente våre helsemyndigheter og folkevalgte, her:

I flere tidligere nyhetsbrev dokumenterer jeg hvorfor Covid-19 narrative er en komplett løgn, blant annet her:

DEN KOLLEKTIVE SØVNEN – by Hans Eirik Olav (substack.com)

Det kollektive selvbedraget

Når vi etter hvert våkner opp fra det kollektive selvbedraget nazisten Schwab i WEF og andre vil ha oss med på, forstår vi forhåpentligvis hvor farlig det er når de største sosiale medieselskapene og MSM sensurer bort all informasjon og alle «annerledestenkende enn dem selv og våre folkevalgte opptrer som «ekkokammer» for de som står bak og «trekker i trådene», med nazisten Klaus Schwab i WEF som håndlangeren for en liten gruppe ekstremt rike og innflytelsesrike mennesker, eksempelvis Bilderbergere; som ønsker å skape en verden «i sitt forskrudde bilde»

Nå rives deres verden bokstavelig talt i filler. Store deler av verdens befolkning er i ferd med å våkne. Som et ledd i oppvåkning, fant Hunter Bidens laptop seg veien til den amerikanske kongressen hvor den er registrert og arkivert på normal måte med tanke på videre kongresshøringer, hvor Hunter må forklare seg om den utstrakte økonomiske, geopolitiske og militære korrupsjonen som han, hans far, Presidenten, tidligere president Obama og Clintons, Nancy Pelosi, John Kerry har holdt på med i årevis i Ukraina. Hunter er allerede under etterforskning av FBI, og det formodes at Hunters laptop også befinner seg hos spesial etterforsker John Durham.


Siste nytt ifm med Hunter Bidens PC, samt kontoutskrifter som kongressen i USA har fått tilgang til, bekrefter det jeg tidligere har skrevet om det gjennomkorrupte regime som styrer i Ukraina, med president Joe Biden, tidligere president Obama, Clintons, Bush, Pelosi og Kerry m.fl. som lederne i et kriminelt nettverk verden aldri har sett maken til. Videre, at etterretningstjenesten i USA og justismyndigheten er i ferd med å utstede tiltaler mot de involverte. Tiden vil vise om dette skjer, men informasjon har lekket ut om at demokratene, med Clintons, Obama og Pelosi i spissen, i kjent stil, vil «ofre president Biden» for å forsøke å redde seg selv når dokumentasjon om deres kriminelle virksomhet i Ukraina og andre steder avsløres.

Kanskje det er derfor Biden, med NATOs hjelp ønsker fullskala krig i Ukraina, kanskje fremprovosert med bruk av «kjemiske våpen» slik de gjorde i Syria og ga Assad skylden for, som de denne gang gir Putin skylden for?

Desperate folk gjør desperate ting.   


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Hans Eirik Olav.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelUnder lupen: Dagsrevyens Ukraina-dekning 2013/14 
Neste artikkelDen spanske regjeringa sår vind og høster storm – har lagt seg ut med sin viktigste energileverandør