En tysk embargo mot russisk gass vil koste landet 5% nedgang i BNP

0

Det blir stadig klarere at USAs sanksjoner mot Russland i vel så stor grad er rettet mot deres angivelige allierte i Europa, ikke minst gjelder dette Tyskland.

Tyske Bundesbank sier at en full embargo mot russisk gass fra Tysklands side ville føre til en «skarp resesjon» og et tap på 5% av bruttonasjonalproduktet. Dette skriver Financial Times. Avisa skriver:

Et umiddelbar EU-forbud mot russisk gassimport vil redusere Tysklands bruttonasjonalprodukt med 5 prosent i år, har landets mektige sentralbank advart.

Bundesbank sa i sin siste månedlige bulletin, publisert på fredag, at en embargo vil utløse en økning i energiprisene og en av de djupeste resesjonene de siste tiårene.

Sentralbankens estimat for tapt produksjon beløper seg til €165 milliarder i 2022. Det er langt dystrere enn akademiske økonomers og vil sannsynligvis gjenopplive en heftig debatt om hvor rustet eurosonens økonomiske kraftsenter er til å klare seg uten russisk gass.

Tyske myndigheter har allerede tatt de første skritt i retning rasjonering av gass.

Et lammende slag mot tysk økonomi

Rosenthal, en av Tysklands eldste porselensprodusenter, skriver Financial Times i en annen artikkel, har sett mye forstyrrelse i sin 140-årige historie. Men ingenting har forberedt den på dette: trusselen om en avskjæring av naturgass som ville bringe produksjonen av dens benporselenplater, boller og vaser til en brå stopp.

«Vi kan ikke leve uten gass,» sier Mads Ryder, Rosenthals administrerende direktør. «Vi har ikke en alternativ energikilde.»

Krigen i Ukraina omorganiserer det globale energilandskapet. Sjokkert over ødeleggelsene som ble besøkt av ukrainske byer av russiske bomber, har EU innført svingende sanksjoner mot russiske hydrokarboner. Kull er forbudt; olje kan bli neste. Gass kan også stå på agendaen.

Men snakk om en fullskala embargo mot russisk energi sprer panikk i Tyskland, som frem til krigen mottok 55 prosent av sin importerte gass fra Russland. Frykten er at en plutselig gassstans kan lamme store deler av landets industri. Martin Brudermüller, administrerende direktør i kjemikaliekonsernet BASF, sier at det ville kaste tysk næringsliv inn i sin «verste krise siden andre verdenskrig».

Kommentar: Embargoen har klassekarakter

De rike vil klare seg fint, embargo eller ei, noen av dem vil bli enda rikere enn før ved å spekulere i de bransjene som vokser på grunn av krig og embargo. Men arbeiderklasse, småborgerskapet og de fattige vil se livsgrunnlaget sitt rasert.

Massearbeidsløsheten vil komme tilbake, sammen med sult og suppestasjoner.

Det sier litt om dagens europeiske venstreside at den er entusiastiske tilhengere av en sanksjonspolitikk som til de grader øker klasseforskjellene og utarmer de klassene de sier seg å representere.

Dette går ikke i det lange løp. Det kommer til å eksplodere.

Forrige artikkelDet at India distanserer seg frå USA når det gjeld Ukraina-krisa, har djupare implikasjonar
Neste artikkel«Tout sauf Macron!»