Uforenlig med vårt ønske om å være frie mennesker i et fritt, demokratisk samfunn

0

Høringssvar – forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidemien.

Av Hege Solbakken.

Mitt svar er et rungende nei!
Dette forslaget må forkastes, det er ikke forenlig med vårt ønske om å være frie mennesker i et fritt, demokratisk samfunn.

En slik evig pandemi som det legges opp til her er helt uhørt i historien. Før Covid hørte vi alltid at et virus gjør seg ferdig i en befolkning etter en sesong, og så er det over. Hva er annerledes nå?

Først noen sitater som tegner det bildet mange av oss nå begynner å få øye på. Et bilde som ikke er i tråd med hva folk flest har trodd at regjeringen og vårt kjære Norge har stått for. Og dermed et bilde vi ikke har stemt på.

Christiania Figueres, tidligere klimasjef i FN sa i 2015

«Dette er høyst sannsynlig den vanskeligste oppgaven vi har begitt oss ut på, nemlig bevisst å omforme den økonomiske utviklingsmodellen for første gang i menneskehetens historie.» 

Tidligere statsminister Erna Solberg sa dette i Aftenposten

«Det norske samfunnet står overfor radikale endringer. Måten vi lever livene våre på, maten vi spiser, hvordan vi bor, hvordan vi jobber, hvordan vi reiser. Alt sammen skal endres.» 
Aftenposten, 7 februar 2021.

Hennes etterfølger, nåværende statsminister Jonas Garh Støre skrev i Aftenposten allerede 30 april, 2020 at:

«.. det vi visste ville komme, kommer fortere som følge av koronakrisen.» 

Støre går videre til å nevne «utfordringer og utviklingstrekk» innenfor arbeid (heving av kompetanse), klima (offentlig privat samarbeid/global governance for blant annet karbonfangst og sirkulær økonomi), digitalisering (introduksjon av hjemmekontor og undervisning via skjerm og livslang læring) og statsfinanser (staten må finne nye inntekter).

Merk at i midt i en helsekrise er det altså resultatet av krisen som er det vesentlige. Ser det ut som om politikerene konsentrerte seg kun om å redde liv? Bygget dere ut helsevesenet? Nei politikerene konsentrerte seg entusiastisk om de forandringene som var i emning (takket være koronatiltakene) knyttet til bærekraftig utvikling og grønn økonomi. Politikerene så hele bildet med en gang, mens vi så kun antydningene til det som skulle komme etter at pandemitiltakene hadde krasjet livet til veldig mange nordmenn. 

 I «Program for Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2022» som kom i november 2021 ser vi at politikerene endelig tar bladet fra munnen og vi kan lese hva som er absolutt hovedprioritet, og at dette skal gjøres via en «bærekraftig sirkulær økonomi».

«Norges formannskap i Nordisk ministerråd vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.»

Og til slutt:

«Vår felles nordiske ambisjon er å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal vi være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.»

Da er det ikke så vanskelig å skjønne at man kan ikke innføre denne nye økonomien og dette nye samfunnet uten å suspendere Grunnlov og menneskerettigheter. Og at verktøyene som brukes for smittevern: Overvåking, identifikasjon, sporing, datahøsting, isolering, koronasertifikat/digital ID, prediktiv analyse, osv. ér selve systemet. 

Fordi for bærekraftig utvikling/grønn økonomi, som handler om å styre og kontrollere alle ressurser på jorden, er det  «smittevernverktøyet» som gjør det mulig.

WHO pandemic treaty

Derfor skjønner vi at regjeringen kommer til å holde smittevernloven varm til WHO-traktaten kommer i stand, og da er vi i praksis underlagt FN og WHO i deres verdensregjering. Sjakk matt. 

Vi skjønner at dere tror dere ikke har noe valg, fordi avtaler binder Norge til FN og WHO, men alle som leser om den fjerde industrielle revolusjon, om bioteknologi, nanoteknologi og planene om å samkjøre mennesket og maskin, om å hacke mennesker og frata oss fri vilje (Harari), om genmanipuleringen som forandrer vår identitet (Klaus Schwab), om kunstig intelligens, om blokkjede og smarte kontrakter,  om humankapital og transhumanisme, forstår at dere er i ferd med å utrydde mennesket og alt naturlig liv på jorden. Dere løfter ikke en finger for å stoppe dette. Dét vil bli deres ettermæle.

Hararis tale til WEF, «Kommer fremtiden til å være menneskelig?» :

Kom dere ut av FN-hypnosen og berg naturlig liv slik at vi alle kan leve fritt i en verden  i takt med naturen og ikke i opposisjon til den, der vi dyrker det naturlige liv, ikke plyndrer den.
Slik bærekraft egentlig skulle vært.

Forrige artikkelFaktisk.no opptrer nå åpent som redskap for den militære etterretningstjenesten
Neste artikkelHvor kommer maktelitens tankegods fra?