Hvor kommer maktelitens tankegods fra?

0

Litt fra Grand Jury dag 6 og dag 2

Av Marie Rørvik.

For de som ikke vet det, så er Grand Jury en prosess etter initiativ fra den tyske advokaten Reiner Füllmich. Som støttespiller har han advokat Viviane Fisher. Grand Jury er en prosess der folket blir informert om en situasjon, slik at det er folket som skal avsi dommen. Det er en amerikansk modell, og Robert Kennedy jr. har vært en støtte for å få dette til. 26.2.22 hadde de sin 6. offentlige sending der vitner fra ulike land og ulike erfaringsbakgrunner har lagt fram sine forklaringer. Noen forteller om erfaringer med koronatiltak. Andre klargjør historisk bakgrunn for det vi nå opplever. Det er deres bidrag jeg vil si litt om her slik jeg har forstått det.

Patric M Wood er forfatter av bøkene «Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation”, “Technocracy: The Hard Road to World Order” og “Globalization and the Crucible of Global Banking”. Bare titlene kan gi oss anelser om det verste. Her er litt av hva han delte med oss 26. februar:

Wood siterte European Academy on Religion and Society: “Mens det meste av menneskeheten fremdeles er midt i koronakrisen, har de sterkt innflytelsesrike medlemmene til World Economic Forum en plan for hva som burde komme etterpå. Det kalles The Great Reset. Med den ser de for seg en sann futuristisk framtid for oss alle.»

Les om The Great Reset.

Om The Great Reset, sier Wood: Når folk hører om dette, tenker de fleste på økonomisk tilbakestilling og starten på et nytt økonomisk system. Han mener at transhumanismen er enda farligere. Grunnlegger av moderne transhumanismer er filosofen Max More. Målet er å forstå og vurdere mulighetene for å forbedre den menneskelige tilstanden og den menneskelige organismen, altså både sosialt og biologisk. De ser for seg at biologisk evolusjon skal overtas av avansert genetikk gjennom å implantere nye teknologier i oss.

Den teknologien Wood snakker om kalles NBIC. Den har blitt til ved at ulike fagfelt, som for 20–30 år siden hadde egne avdelinger, har slått seg sammen om å finne ut hvordan de kan manipulere evolusjonen ved hjelp av nevroner, bits, atomer og gener.

I 1992 i Rio de Janeiro hadde United Nations Conference on Economical Development for seg dette. Samtidig pågikk en naturmangfoldskonferanse der. Transhumanismen fikk stor oppmerksomhet, og har blitt en del av verdisynet til både WHO og WEF.

I dette tankegodset ser vi ikke spor av fenomenet bevissthet og sjel.

Neste vitne er historiker, forfatter og journalist Matthew Eric fra Canada. Han nevner Agenda 2030 med sitt Gård-til-bord-program. Det gir seg ut for å ville redde verden, men med i bildet er Monsanto og genmanipulering av planter og dyr.

Maurice Strong er en av de sentrale teknokratene som ble engasjert for å få ting gjort. Han var nøkkelaktør på møtet i Rio i 1992. Han er en av grunnleggerne i WEF, generalsekretær for de første FN-konferansene om miljø og befolkning i 1972, President for Rockefeller Foundation, har vært i ledelsen for verdensbanken og en periode visepresident for World Wildlife Found. I et intervju i 1990 kalte han seg en slags leiemorder.

Transhumanismen kommer fra eugenikk, som er vitenskapen om befolkningskontroll og selektiv avl for å skape en ny og overmenneskelig rase. De vil kontrollere evolusjonen. Befolkningskontroll er et gammelt tema. Francis Galton, Darwins fetter, sa: «Ved å bruke visse malthusianske begreper om befolkningsvekst, kan vi nå formulere dronningen av alle samfunnsvitenskaper.» I 1904 sa han at eugenikk må introduseres inn i den nasjonale samvittigheten som en ny religion: «Eugenikk, i samarbeid med naturens virkemåte, vil sikre at menneskeheten blir representert ved de sterkeste løperne.»

Allerede i 1799 hevda Malthus, opphavsmann til malthusianismen, at sosiale ingeniører kunne beskrive med matematiske formler hvor befolkningskrisene ville komme. På 1800-tallet introduserte Thomas Huxley tanker om å skape en enhetlig vitenskap rundt matematikk, om å påtvinge alt en matematisk ramme. Han ble kalt Darwins bulldog.

Jeg spør: Er det konsekvenser av den tenkningen vi ser i den påståtte klimakrisen? Var det annen informasjon, enn det som hadde med antall å gjøre, som strømmet mot oss i den såkalte pandemien?

Sir Julian Huxley er barnebarnet til Thomas Huxley. Han var med på å stifte UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. I 1954 skapte han transhumanismen. Den baserer seg på eugenikk. I 1946 skreiv han dette om UNESCOS formål og filosofi:

«For tiden er det mulig at den indirekte effekten av sivilisasjonen er dysgenetisk i stedet for eugenisk, og i alle fall er det sannsynlig at dødvekten av genetisk dumhet, fysisk svakhet, mental instabilitet og sykdomstilbøyelighet, som allerede eksisterer i menneskearten, vil vise seg å være en for stor byrde til å oppnå reell framgang…. Det vil være viktig for UNESCO å se at det eugeniske problemet blir undersøkt med den største omhu, og at offentligheten blir informert om saken som står på spill, slik at det som nå er utenkelig til slutt blir tenkelig.»

UNESCO ser for seg at fred og sikkerhet aldri kan realiseres gjennom utdanning, vitenskap og kultur. De ser en form for verdenspolitisk enhet som eneste mulighet.

Transhumanistene mente at krig var konsekvens av suverene nasjonalstater, fordi nasjonalstater drev med en darwinistisk kamp for å overleve, altså at deres natur er lik menneskets natur. Tradisjonen har sterk støtte fra økonomigiganter og banker som JP Morgan, Brown Brothers Harriman & Co. Alle har vært med på å fjerne statsledere de ikke liker.

Eugenic Society endra navn til Galton Foundation, som igjen er integrert i Bill & Melinda Gates Foundation.

Les: Developers of Oxford-AstraZeneca Vaccine Tied to UK Eugenics Movement

John Holdren har vært vitenskapsrådgiver for Obama. Han skreiv i 1977 en bok om økovitenskap, populasjon, ressurser og miljø, der det står: «Kanskje kan disse byråene, kombinert med FNs miljøvernbyrå og FNs befolkningsbyråer, til slutt utvikle seg til et planetarisk regime, liksom et internasjonalt superbyrå for befolkning, ressurser og miljø. Et slikt omfattende planetarisk regime vil kunne kontrollere utvikling, administrasjon, bevaring og fordeling av alle naturresurser, fornybare eller ikke fornybare, i det minste i den grad internasjonale implikasjoner finnes.»

En nær venn av Holdren, Eric Lander, har vært vitenskapsrådgiver for Biden.

Club of Rome er også med på dette. De vil spare naturen for menneskene ved hjelp av datamaskiner. Dersom vi har naturlig likevekt, kan alt forutsees, tror de.

Den malthusianske modellen er også implementert i NATO.

James Bush var vitne dag 2. Han har vært marineoffiser, og med mastergrad i epidemiologi har han bl.a. vært operasjonsleder for infeksjonssykdommer og biosikkerhet. I den forbindelsen deltok han på Dark Winter i Oklahoma i 2001. Regjeringen og private organisasjoner bak kurset danna forløperen for et biovåpensystem i USA.

Bush gir oss innblikk i øvelser, som har blitt holdt, for å møte framtidige pandemier; operasjonene Lockstep, Dark Winter og Event 201. Den siste i New York 18.10.2019.

Siden andre verdenskrig har CIA hatt et program kalt Operation Mockingbird. Det ble etablert for å utdanne journalister til å spre desinformasjon gjennom media. 400 CIA-agenter var aktive i USA, og det ble spredt til Europa for å drive psykologisk krigføring og propaganda. James Bush fortalte at han har en datter i forsvaret som kunne bekrefte at Mockingbird fremdeles er virksom.

Rockefeller Foundation går igjen i dette landskapet. På et kjapt googlesøk fant jeg denne teksten: «Vi er på randen av en global transformasjon. Alt vi trenger er den riktige hoved– krisen, og så vil nasjonene akseptere The New World Order. David Rockefeller.»

Vil vi det?

Les World Economic Forum: Human Enhancement

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.