New Zealand: Stadig flere fullvaksinerte legges inn med Covid-19

0
Faksimile fra Lorphicweb.com

Den var 95% effektiv sa de på forhånd. Det var åpenbart en blank løgn.

I New Zealand er befolkningen nå vaksinerte mot pandemien.  Og de fleste som blir lagt inn på sykehus med Covid-19 er også fullvaksinert, ifølge offisielle data.

Fra Lorphic News.

Offisielle, men likevel hemmelige data, publiserte av New Zealands helsedepartement, har avslørt at det er den fullvaksinerte befolkningen som utgjør det store flertallet av de som blir lagt inn på sykehus med Covid 19.

Noen dager ser man to til tre ganger så mange vaksinerte står for alle innleggelsene  ved sykehusene,

Fra The Expose: Den 16. februar 2022 publiserte helsedepartementet i New Zeland en nyhetsrapport som inneholdt informasjon om sykehusinnleggelser på grunn av Covid-19, sammenliknet med statusen for vaksinasjoner.

Der bekrefter de at blant sykehusinnleggelsene i Northern Region var det 2 uvaksinerte, sammenlignet med 23 fullvaksinerte.

Så vi tok et tilbakeblikk på tidligere rapporter publisert av New Zealands helsedepartement for å få et bilde på hvordan det nå står til med den påståtte Covid-19-pandemien som feier over landet.

Oversikten nedenfor viser det totale innleggelsene på grunn av Covid-19 og med vaksinasjons-status hver dag mellom 25. januar og 16. februar 2022.

Som dere kan se så har det hver dag vært de fullvaksinerte som utgjorde flertallet av sykehusinnleggelsene. Etter den 16. februar ble det etter hvert verre for de fullvaksinert, men det bedret seg for de uvaksinerte.

Den 25. januar 2022 var det 6 fullvaksinerte personer innlagt med Covid-19. 5 av disse var fullvaksinerte, 1 – én – var uvaksinert.

Går vi til den 16. februar 2022 var 25 personer innlagt med Covid-19.  23 av disse var fullvaksinerte – to var uvaksinerte.

Grafen nedenfor viser i prosenter sykehusinnleggelser etter vaksinasjons-status i New Zealand mellom 25. januar 2022 og 16. februar 2022.

Seks ut av de 19 dagene utgjorde de fullvaksinerte 100 % av sykehusinnleggelsene. Dette til tross for at bortimot 79 % av New Zealands befolkning er regnet som fullvaksinert.

De to siste dagene av denne oversikten viser at 90 % av de som ble lagt inn med Covid-19 den 15. februar var fullvaksinert, dagen etter var dette tallet steget til 92 %.

New Zealands helsedepartement har nektet å publisere antallet døde av Covid-19 i forhold til vaksinasjonsstatus. Men vi mener at det er lett å finne ut fra de svært begrensede data de i all stillhet har publisert om sykehusinnleggelser. Det ser ut som om antallet fullt vaksinerte nå midt i pandemien ikke forhindrer sykehusinnleggelser.

Faktisk ser det ut som om det å være vaksinert gjør tingene verre.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no.

Originalens tittel: New Zealand’s Pandemic of the Fully Vaccinated | Up to 100% of Covid-19 Hospitalisations are among the Fully Vaccinated according to official data

Forrige artikkelSanksjoner og økonomisk krise: Oljeprisen over 130 dollar fatet
Neste artikkelBrenner globalistiske strukturer for å redde den globalistiske ‘liberale orden’
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.