Mer covid-19-dødsfallfiksfakseri fra helsemyndighetene?

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Når man først griper fatt i et tema, får man lett tak i nye tråder som, når de nøstes inn, leder til interessante funn og tanker. Det synes umiddelbart positivt, men kan jo lett bli for mye for lesere hvis en skribent gjentar og gjentar mye av det samme. Jeg frykter alltid noe slikt, men tar sjansen på nok en omtale av temaet.

22.3.2022 fikk jeg Folkehelseinstituttet (FHI) sin vanlige nettside «Statistikk om koronavirus og covid-19», https://www.fhi.no/…/dags–og-ukerapporter-om…/…, opp på skjermen i en litt – nesten umerkelig – nyredigert utgave i forhold til tidligere. FHI hadde ikke oppdatert selve utgivelsesdatoen til 22.3.2022, men beholdt 21.3.2022. Likevel kan man se av ulike grafer/tabeller i publikasjonen at mange av disse er oppdatert til 22.3.2022. Denne lille «slendrian» har egentlig pågått i lang tid, og fordi jeg er mistenksom overfor alt helsemyndighetene gjør i covid-19-sammenheng, lurer jeg på hvorfor det mangler oppdateringsdato for selve nettsiden.

Nåja, det er ikke det sentrale for meg i dag. Blant nyredigeringene er det nemlig kommet en fersk graf/tabell inn i den siste publikasjonen. Den heter «Covid-19 assosierte dødsfall meldt til Folkehelseinstituttet etter uke for dødsfall». En sådan har jeg savnet og etterlyst siden covid-19-dødsfallene begynte i mars 2020 uten å få ønsket oppfylt. Før har jeg måttet gå inn på VGs nettsider «CORONA­VIRUSET», https://www.vg.no/spesial/corona/, og for hver uke lese av tallene i grafen der og manuelt overføre dem til min egenproduserte Excel-tabell. Det har vært veldig tungvint, især fordi VG kan ha endret/justert tallene for én eller flere tidligere uker.

Tabellen så 22.3.2022 ut som medfølgende «Illustrasjon A», som jeg av Facebook-redigeringshensyn har måttet dele opp i fire (1, 2, 3, 4).

Samlet dødstall fra og med uke 11/2020 til og med uke 10/2022 er 2187 personer. Det stemmer ikke med den tabellen FHI presenterte dagen før, altså 21.3.2022. Da var dødstallet for samme periode 2169 personer – 18 færre.

Det er ikke alltid lett å følge og forstå alle FHI sine opplysninger. Jeg har gitt opp å spørre instituttet om svar/info som kan virke negativt for etaten – den svarer sjelden eller aldri. Og inntil videre har jeg litt andre saker å tenke på. Blant annet tenker jeg på at det er FHI som siden 2014 (og også tilbakevirkende omfattende 2013) har hatt ansvaret for det såkalte «Dødsårsaksregisteret». Før 2014 hadde Statistisk Sentralbyrå (SSB)dette ansvaret. Hvorfor FHI overtok, vet jeg ikke, og jeg har så langt ikke forsket nok på saken til å ha noen idé eller hypotese, for ikke å snakke om holdbare bevis. Den eneste ulmende drivkraften i meg for eventuelt senere å se nærmere på årsaken(e), er at jeg generelt etter hvert mer og mer mistror FHI og våre myndigheter når det gjelder deres informasjon om covid-19-relaterte forhold.

La meg imidlertid kort skjerpe min egen – og kanskje din – appetitt for å se nærmere på saken ved å nevne at det sist oppdaterte dødsårsaksregisteret gjelder 2020. Der står det at det dette året var 411 dødsfall rubrisert under dødsårsaken «Covid-19» – se det rødinnrammede i mitt vedlagte utsnitt av registeret, «Illustrasjon B», som i sin helhet finnes på http://statistikkbank.fhi.no/dar/.

Men tallet stemmer etter min mening ikke når vi ser på tallene FHI har servert oss i den foran nevnte grafen/tabellen «Covid-19 assosierte dødsfall meldt til Folkehelseinstituttet etter uke for dødsfall». Der er covid-19-dødstallet 477 til og med uke 53. Og jeg iler straks til med å si at jeg er klar over at uke 53 i 2020 gikk fra og med 28.12.2020 til og med 3.1.2021. Jeg vet bare at uke 53 ifølge FHIs nyeste telling samlet hadde 30 covid-19-dødfall, men ikke hvor mange det var i tredagersperioden 1.-3.1.2021. Derfor for å være på den sikre siden, regner jeg ikke med uke 53 i det hele tatt og får da 447 covid-19-døde. Det er likevel 36 flere enn de 411 som FHI nevner i dødsårsaksregisteret. For ordens skyld nevner jeg at heller ikke VG har 411 som covid-19-døde i 2020. Men det er egentlig ikke relevant fordi avisen ikke har noe ansvar overfor myndighetene til å gi korrekte tall. Det har imidlertid FHI som er et offentlig organ som var premissleverandør til og medansvarlige sammen med dem som bestemte blant annet hvilke forferdelige og for mange økonomisk ruinerende og psykisk ødeleggende tvangstiltak som ble presset ned over hodene på folk!

Den etaten og eventuelt dens ansatte sammen med en rekke andre etater og ansatte bør etter min mening etterforskes med tanke på eventuelle lovbruddsanksjoner!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelBiden: – Sanksjonene kommer til å føre til matmangel
Neste artikkelLarry Fink i BlackRock: Krigen i Ukraina har satt en stopper for globaliseringa