Larry Fink i BlackRock: Krigen i Ukraina har satt en stopper for globaliseringa

0
Kilde: BlackRock

I sitt årlige brev til aksjonærene sier toppsjefen i finansgiganten BlackRock, Larry Fink:

Russlands invasjon i Ukraina har satt en stopper for den globaliseringa vi har opplevd de siste tre tiårene.

BlackRock kontrollerer direkte over 10.000 milliarder dollar i investeringer og indirekte ytterligere 20.000 milliarder til, via sitt Aladdin-system for andre investorer. De er uten sammenlikning den mektigste kapitalgruppa i dagens verden, så det er all grunn til å lytte til hva sjefen deres sier.

BlackRock slutter seg til krigen mot Russland

Larry Fink gjør det fullstendig klart at BlackRock vil bruke sine finansielle muskler i den økonomiske krigen mot Russland:

I samråd med våre aksjonærer har BlackRock også sluttet seg til den globale innsatsen for å isolere Russland fra finansmarkedene.

Fra integrering av Russland i globaliseringa til ekskludering

Her er Larry Finks framstilling:

Konsekvensene av denne krigen er ikke begrenset til Øst-Europa. De er lagt på toppen av en pandemi som allerede har hatt djupe effekter på politiske, økonomiske og sosiale trender. Effekten vil gi gjenklang i flere tiår fremover på måter vi ennå ikke kan forutsi.

På begynnelsen av 1990-tallet, da verden kom ut av den kalde krigen, ble Russland ønsket velkommen inn i det globale finanssystemet og gitt tilgang til globale kapitalmarkeder. Med tida ble Russland sammenkoblet med verden og djupt knyttet til Vest-Europa. Verden tjente på et globalt fredsutbytte og utvidelsen av globaliseringen. Dette var kraftige trender som akselererte internasjonal handel, utvidet globale kapitalmarkeder, økt økonomisk vekst og bidro til å dramatisk redusere fattigdommen i nasjoner rundt om i verden.

Det var i løpet av denne tida vi begynte, for 34 år siden, å bygge BlackRock. Vi så fremveksten av globalisering og vekst i kapitalmarkedene som skapte et behov for den typen teknologidrevet kapitalforvaltning som vi trodde vi kunne bringe til våre kunder. Vi trodde at verden ville komme nærmere hverandre. Og vi så det skje. Jeg er fortsatt en langsiktig tro på fordelene med globalisering og kraften til globale kapitalmarkeder. Tilgang til global kapital gjør det mulig for bedrifter å finansiere vekst, land å øke økonomisk utvikling, og flere mennesker kan oppleve økonomisk velvære.

Men den russiske invasjonen av Ukraina har satt en stopper for den globaliseringa vi har opplevd de siste tre tiårene. Vi hadde allerede sett frakobling mellom nasjoner, selskaper og til og med mennesker som ble anstrengt av to år med pandemien. Det har gjort at mange lokalsamfunn og mennesker føler seg isolerte og ser innover. Jeg tror dette har forverret polariseringa og ekstremistisk oppførsel vi ser i samfunnet i dag.

Invasjonen har fått nasjoner og regjeringer til å komme sammen for å kutte økonomiske og forretningsmessige bånd med Russland. Forente i deres standhaftige forpliktelse til å støtte det ukrainske folket, startet de en «økonomisk krig» mot Russland. Regjeringer over hele verden innførte nesten enstemmig sanksjoner, inkludert å ta det enestående skrittet å hindre den russiske sentralbanken fra å bruke sine harde valutareserver.

Kapitalmarkeder, finansinstitusjoner og selskaper har gått enda lenger utover statlige sanksjoner. Som jeg skrev i mitt brev til administrerende direktører tidligere i år, er tilgang til kapitalmarkedene et privilegium, ikke en rettighet. Og etter Russlands invasjon så vi hvordan den private sektoren raskt avsluttet langvarige forretnings- og investeringsforhold.

BlackRock har forpliktet oss til å gjøre vår del. Grunnet i vår tillitsplikt, gikk vi raskt inn for å suspendere kjøpet av russiske verdipapirer i våre aktive eller indeksporteføljer. I løpet av de siste ukene har jeg snakket med utallige interessenter, inkludert våre kunder og ansatte, som alle er ute etter å forstå hva som kan gjøres for å forhindre at kapital blir distribuert til Russland.

Full økonomisk krigserklæring

Dette er ikke noe mindre enn en full økonomisk krigserklæring fra verdens mektigste kapitalgruppe. Slik kan europeiske sosialister som støtter den økonomiske krigen mot Russland være trygge i forvisningen om at de har mektige allierte.

Men som M. K. Bhadrakumar peker på, er det ingen oppslutning om denne krigen fra land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Islamabad-erklæringen som ble utstedt onsdag etter det 45. møtet med femtisju utenriksministre i Organisation of Islamic Conference, nektet å godkjenne sanksjoner mot Russland. Ikke et eneste land på det afrikanske kontinentet og regionene i Vest-Asia, Sentral-Asia, Sør- og Sørøst-Asia har innført sanksjoner mot Russland. Kina og India er heller ikke med på den økonomiske krigen mot Russland, og er helt på linje med det den kinesiske utenriksministeren Wang Yi sa på det islamske toppmøtet:

«Kina støtter Russland og Ukraina i å fortsette fredssamtalene deres, og håper at samtalene vil føre til våpenhvile, avslutte kampene og skape fred. Humanitære katastrofer bør unngås, og spredning av den ukrainske krisa bør forhindres for ikke å påvirke og skade de legitime rettighetene og interessene til andre regioner og land.» 

Vi har altså en økonomisk verdenskrig der de fleste europeiske land samt anglo-amerikanerne og deres største kapitalgrupper fører krig mot Russland, mens flertallet av verden ønsker samarbeid og handel både med Ukraina og Russland.

Hvis man trodde dette handlet om Ukraina, bør man våkne opp nå. Dette er første del av den globale krigen mellom det gamle imperiet med tyngdepunkt i USA og den framvoksende multipolære verden med tyngdepunkt i Eurasia.

Les mer om BlackRock på steigan.no

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMer covid-19-dødsfallfiksfakseri fra helsemyndighetene?
Neste artikkelPolens doble agenda i Ukraina