Folkehelseinstituttet har endret ordningen for registrering av covid-19-assosierte dødsfall – hvorfor?

0
illustration of a wooden marionette with long nose; liar concept

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.  

Folkehelseinstituttet (FHI) har endret systemet for registrering av covid-19-assosierte dødsfall.

I nettpublikasjonen «Endring i registreringen av covid-19 assosierte dødsfall» fra FHI, https://www.fhi.no/nyheter/2022/endring-i-registreringen-av-covid-19-assosierte-dodsfall/, datert 16.3.2022, beskriver instituttet endringene slik

(sitat 1)

Definisjoner: 

Ny definisjon på et covid-19 assosiert dødsfall: 

  • Dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U072, U099, U109) er angitt på dødsattesten. 

Tidligere definisjon på et covid-19 assosiert dødsfall: 

  • Dødsfall hvor covid-19 (ICD-10 kode U071, U099, U109) er angitt på dødsattesten OG hvor den avdødde er registrert med en positiv SARS-CoV-2 prøve i MSIS.  

(sitat 1 slutt)

I samme publikasjon gjentar FHI med litt andre ord også det samme

(sitat 2)

Frem til uke 10/2022 har overvåkingen av covid-19 assosierte dødsfall kun inkludert dødsfall med en bekreftet SARS-CoV-2 prøve i MSIS-registeret. Overvåkingen endres nå til å også inkludere dødsfall uten en bekreftet positiv SARS-CoV-2 prøve i MSIS, med tilbakevirkende kraft fra starten av pandemien. 

(sitat 2 slutt)

Den nye ordningen innebærer med andre ord at det ikke finnes noen laboratoriebekreftelse om at avdøde har hatt en bekreftet positiv SARS-CoV-2-prøve. Og hvem er det som informerer myndighetene om at en person har dødd og angir dødsårsaken? Det gjør den personen, normalt en lege, som med dødsattesten overfor Dødsårsaksregisteret bekrefter at dødsårsaken er «covid-19-assosiert» gjennom å angi en eller flere av kodene fastsatt av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Jeg har lagd en graf som viser utviklingen av covid-19-assosierte dødsfall etter gammel og ny ordning – se medfølgende «Illustrasjon 1».

Og som man tydelig kan se av de to kurvene i denne illustrasjonen for ukene etter 4/2022, gir dette betydelig ulikheter; de dødsårsaksfastsettende legene som ikke har noen bekreftet positiv SARS-CoV-2-prøve, har satt covid-19 som dødsårsak i flere tilfeller enn der det finnes en slik prøve.

Jeg har også utarbeidet en tabell som viser dødstallene for gammel og ny ordning fra uke 1/2022. Se medfølgende «Illustrasjon 2». Især fra og med uke 4/2022 blir ulikhetene betydelige.

Så til spørsmålet jeg har stilt i overskriften «Hvorfor har helsemyndighetene endret ordningen for registrering av covid-19 assosierte dødsfall?»

Som de fleste nordmenn er jeg opplært til og har hatt gode grunner til å stole på myndighetene og tro på det de meddeler meg, og at de er sannferdige og vil meg og mine landsmenn og folk i sin alminnelighet det beste. Gradvis gjennom de siste årene har jeg blitt mer i tvil om holdningen min har vært riktig, og særlig gjelder dette i den drøye toårsperioden jeg har opplevd som ivrig og særs interessert observatør og deltaker i debatten omkring det jeg kaller «corona/covid-19».

Jeg la fort merke til at myndighetene i utgangspunktet egentlig ikke ga FOR LITE informasjon, men snarere tvertom ga FOR MYE; de syntes å ha vært godt forberedt på at det skulle komme en influensautvikling som først ble klassifisert som «epidemi», men som raskt og tilsynelatende godt planlagt avanserte til «pandemi» ut fra ganske nylig fastsatte og langt mindre hinderstengende definisjoner fra Verdens Helseorganisasjons side. I det hele tatt ble det vel mye å gjøre – selv for en 24/7-pensjonist med mye disponibel fritid – bare med å lese og forstå alt sammen som ble dosert.

Og det var alltid noe jeg ikke skjønte og lurte på. Optimistisk e-postet jeg høflige spørsmål til helsemyndighetene – især til FHI. Som regel fikk jeg ikke svar i det hele tatt og purret. Det ble da av og til besvart med at man på grunn av masse arbeid med covid-19 ikke hadde tid til å svare, eller at man kun svarte på henvendelser fra media, eller hvis etatene en gang eller to svarte, var det stort sett «god dag, mann – økseskaft»! Jeg prøvde meg med trusler om å bringe saken inn for klageorganer og å vise til grunnlovsbestemmelsene om myndigheters svarplikt. Det hele kokte bort, og jeg ga opp. Ett for meg viktig spørsmål den gangen var hvorfor FHI etter siste uke i 2020 ikke lenger opplyste om hvor mange covid-19 assosiert døde som også hadde andre underliggende sykdommer, noe de hadde holdt på med siden uke 15/2020. Svaret var at det ikke lenger hadde noen interesse for FHI (jeg husker ikke nøyaktig hvordan man ordla seg)! I ettertid har jeg jo tenkt at det kunne ha noe å gjøre med at vaksineringen mot covid-19 i Norge begynte 27.12.2020, og at det kanskje kunne være greit for myndighetene å ikke blottlegge fakta som kunne svekke den intense vaksineringskampanjen vi har opplevd?

Derfor er jeg i dag her jeg sitter og leser myndighetenes begrunnelse(r) for å endre telleordningen for covid-19-assosierte dødsfall, meget skeptisk til det man anfører. Ligger det en hund begravd ett eller annet sted? Har man en tildekket/skjult agenda?

Rent umiddelbart anser jeg jo det som ufornuftig av myndighetene om de nå har en ordning som ser ut til å øke antallet covid-19-assosierte døde. At noen dør av en smittesykdom som myndighetene synes å ha gjort alt i verden for å hindre, synes lite gunstig for meg. Men er kanskje planen mer langsiktig? Ønsker myndighetene å holde «pandemibløffen» vedlike for senere på nytt å kunne iverksette tvangstiltak mot oss? Ønsker de støtte til forslaget om forlengelse av lovverket om smittetiltak? «Covid-19-dødsfallene stiger!!!», gjaller det fra myndigheter og halehengende massemedier. «Nye tiltak, nye tiltak, nye tiltak, nye tiltak, nye tiltak … … … …».

Jeg husker at de første redegjørelser fra helsemyndighetene brukte betegnelsen «covid-19-dødsfall» uten noen presiseringer. En del våkne folk – undertegnede nevnt i all beskjedenhet – hevdet at det ikke fantes bevis for at covid-19 var eneste årsak, men at det i tillegg kunne være mange andre – «komorbitet» kalt på fagspråket – og myndighetene endret da også til beskrivelser som f.eks. «XX personer døde AV eller MED covid-19», eller «covid-19-ASSOSIERTE dødsfall».

Kommer man nå etter nyordningen vekk fra kravet om bekreftet positiv SARS-CoV-2-prøve for å registrere dødsfall som «covid-19-assosierte» og over til kun den dødsårsaksskrivende leges mer eller mindre anekdotiske og «syningbegrunnede» og i ettertid vanskelig etterprøvbare oppfatning om covid-19 har vært involvert, kan det sjongleres med dødsfallantallet etter enhvers forgodtbefinnende. At de nye tallenes faktagrunnlag er blitt endret, er jeg redd ikke blir lagt særlig merke til av folk flest og/eller at det glemmes etter kort tid.

Flere skjulte/tildekkede begrunnelser turde òg finnes sikkert, men jeg stopper her.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.