Arbeidstakere fikk jobben tilbake med støtte fra Norsk Hjelpefond 

0

Av Eirik Værnes.

Arbeidsgivere merker at de ikke har så mye å stille opp med når Norsk Hjelpefond møter opp sammen med arbeidstakere som har blitt avskjediget. De har ikke det rettslige grunnlaget til å si opp folk på bakgrunn av deres private helsevalg. Først og fremst gjelder dilemmaet for helsepersonell, men det oppstår også på andre typer arbeidsplasser. I tillegg har barn og unge som opplever press til testing og vaksinering behov for råd og støtte. Det er hektiske dager for den nyoppstartede organisasjonen Norsk Hjelpefond.

Styreleder Rune Hansen tok initiativ til å starte fondet i oktober i fjor. Etter det har han bistått i over 50 saker hvor arbeidstakere har hatt problemer med arbeidsgiver som følge av koronatiltak. Noen av dem har blitt sagt opp, men har fått jobben tilbake etter å ha engasjert Norsk Hjelpefond. Også barn og unge i vanskelige situasjoner får hjelp.

Press på skolen

Nedstengingen var spesielt belastende for de unge. Myndighetene begrenset deres mulighet til å delta på sosiale aktiviteter og skolene skiftet til både gult og rødt nivå, med smittevernrestriksjoner og konstant testing. Ikke bare har det vært utfordrende å ikke kunne være sosial i den tiden av livet det er aller viktigst for de fleste. Det har også vært psykisk belastende å ikke vite om man får gå på skole fra uke til uke, eller om eksamen vil gjennomført som vanlig. Ofte har tiltakene kommet med bare noen dagers varsel. Og mens smitten har sunket minimalt, så har ensomhet og depresjon økt blant de unge.

Da koronavaksinene ble godkjent for dem mellom 12 og 15 år i september i fjor, og vaksinene ble satt på skolen, opplevde mange barn et enormt press for å ta vaksinene. FHI skrev at vaksinene var frivillige og mente at de kommuniserte det godt ut til befolkningen. Men tidligere statsminister Erna Solberg mente det var en «borgerplikt» å la seg vaksinere. Elever følte seg tvunget til å ta koronavaksiner gjennom gruppepresset som oppsto, både fra andre elever, men også fra lærere. En «straff» for å ikke ta vaksinen kunne for eksempel være å ikke få bli med på klassetur eller andre aktiviteter med klassen.

Under nedstengingen har elever følt på mye frykt og dårlig samvittighet for at de kan være smittebærere og overføre viruset til eldre og sårbare. Dette har gjort at mange har testet seg hyppig. Positive tester blant elever førte til både karantene og krav om testing for dem som var nærkontakter. I en periode pågikk det ukentlig testing. Elevene fikk med seg tester hjem fra skolen. Testing ble i likhet med vaksinen fremstilt som et krav, når det i virkeligheten var frivillig. Mange har nok godtatt den inngripende testingen på grunn av frykten for å kunne smitte videre, og det har vært tøft å si nei.

Rask vekst for fondet

«Jeg har to jobber nå. Min vanlige på dagtid, og Norsk Hjelpefond på kvelden når jeg kommer hjem. Alt skjer på frivillig basis,» sier Rune Hansen, som er gammel fagforeningsmann. Han opplever at mange arbeidsgivere snur når Norsk Hjelpefond blir engasjert og stiller opp på møter sammen med arbeidere. De fleste av dem som har kontaktet ham arbeider i helsesektoren.

Mange helsearbeidere har gjennom nedstengingen opplevd urimelige krav, utfrysing på arbeidsplassen og tvang i form av trusler med avskjedigelse om man ikke vaksineres. Vaksinerte helsearbeidere har sluppet å teste seg, mens de uvaksinerte må teste seg to ganger i uken. Noen steder er de nødt til å gjøre det mens en overordnet ser på. Det er lokale tolkninger av de nasjonale føringene som har gjort at tiltaket er mer inngripende enkelte steder. Noen uvaksinerte blir nødt til å gå med maske mens de vaksinerte slipper. Uvaksinerte har opplevd å ikke få sitte på samme sted som sine kolleger. Dyktige sykepleiere har blitt plassert til å rydde, istedenfor å gjøre jobben sin. Både nekting av test og vaksine har ført til at helsepersonell har blitt sagt opp.

Foreningen fikk på kort tid over 1000 medlemmer. De har nå fylkeslag i sju fylker. Det var opprinnelig tenkt at fokuset bare skulle være på barn og unge som trengte hjelp i en utfordrende hverdag, men mange arbeidere har også tatt kontakt. I styret sitter Line Karlsen, administrator for Facebook-gruppen «Vi foreldre som sier nei til testing og medisinske eksperiment på barna våre», advokat Barbro Paulsen og siviløkonom og forfatter Hans Eirik Olav.

Fagforbundet har sviktet i saker hvor medlemmer har opplevd brudd på sine rettigheter. Men NHF stiller opp for å tilby råd og støtte til dem som trenger det.  

Eirik Værnes


NHF skriver dette om sin forening:

«Velkommen til Norsk Hjelpefond. Vi er en frivillig organisasjon stiftet 14.10.2021.

Fondet ble stiftet som en direkte konsekvens av koronahåndteringen. Stadig flere barn og unge med deres familier opplever vanskelige situasjoner knyttet til tiltak og nedstenging, og det er liten koordinert innsats for å hjelpe til. Vårt mål er å yte økonomisk bistand til foreninger og virksomheter, og henvise våre medlemmer til riktig instans, slik at de får den hjelpen de har behov for. Fondet har tilknytning til fagkompetanse både innen juss og medisin.

Fondet er nystiftet og har lite ressurser. Vi ønsker derfor kontakt med mennesker som vil bidra til å opprette fylkeslag eller på andre måter være behjelpelige i vårt arbeid.

Kontingenten er satt til 100 kr, og øvrige donasjoner registreres som gave til fondet.

Våre medlemmers kontingent og gaver er vårt eksistensgrunnlag. Det er derfor viktig for oss å drive fondet på en transparent måte. Ved å registrere oss som en frivillig organisasjon vil det være full åpenhet om fondets økonomiske disposisjoner.

Henvendelser til NHF skjer via kontaktinformasjon på nettsiden https://norskhjelpefond.no/. Styreleder Rune Hansen og styremedlem Line Karlsen kan kontaktes via personlig melding.

Bli medlem i en ekte solidaritetsorganisasjon i dag!

Informasjon om innmelding:

kontingenten betales til kontonummer 2610.29.45688 eller VIPPS 724082.

Husk å oppgi fullt navn og kontaktinformasjon ved innmelding.»

Har du mistet arbeid som følge av tiltak? Eller opplever du press i forbindelse med vaksinasjon eller testing på skole eller arbeidsplass? Norsk Hjelpefond er der for deg. Med tilknytning til leger og advokater kan de henvise deg til fagfolk som hjelper deg videre. 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.