Xi Jinping til Biden: – USA burde ha dialog med Russland

0

USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping holdt en videokonferanse natt til 19. mars 2022 kinesisk tid. Samtalen dreide seg om forholdet mellom USA og Kina, om Taiwan og om Russland og Ukraina. Her bruker vi transkripsjonen fra Kinas utenriksdepartement for enkelhets skyld. Her er presseinformasjonen fra Det hvite hus.

Joe Biden sa:

«For 50 år siden tok USA og Kina det viktige valget å utstede Shanghai-kommunikéet. Femti år senere har forholdet mellom USA og Kina igjen kommet til en kritisk tid. Hvordan dette forholdet utvikler seg vil forme verden i det 21. århundre. Biden gjentok at USA ikke søker en ny kald krig med Kina; USA har ikke som mål å endre Kinas system; revitaliseringen av USAs allianser er ikke rettet mot Kina; USA støtter ikke «Taiwan uavhengighet»; og den har ingen intensjon om å søke en konflikt med Kina. USA er klare til å ha ærlig dialog og tettere samarbeid med Kina, forbli forpliktet til ett-Kina-politikken og effektivt håndtere konkurranse og uenigheter for å sikre en jevn vekst i forholdet. President Biden uttrykte seg villig til å holde nær kontakt med president Xi for å definere retninga for forholdet mellom USA og Kina.»

Shanghai-kommunikéet var det diplomatiske gjennombruddet som kom gjennom samtalene mellom Mao Zedong og Richard Nixon der USA erklærte sin støtte til ett-Kina-politikken og de to landene ble enige om å samarbeide.

Xi: Kina og USA må respektere hverandre og unngå konfrontasjon.

Bidens uttalelser om ett-Kina-politikken og holdninga til Taiwan var viktige innrømmelser til Kinas posisjon, og Xi var ikke sein om å innkassere det poenget, samtidig som han understreket behovet for dialog og fredelig samarbeid:

«President Xi bemerket den nye store utviklingen i det internasjonale landskapet siden deres første virtuelle møte i november i fjor. Den rådende trenden med fred og utvikling står overfor alvorlige utfordringer. Verden er verken rolig eller stabil. Som faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd og verdens to ledende økonomier, må Kina og USA ikke bare lede sine relasjoner fremover på rett spor, men også påta seg sin del av internasjonalt ansvar og arbeide for fred og fred i verden.

President Xi understreket at han og president Biden deler synet om at Kina og USA må respektere hverandre, sameksistere i fred og unngå konfrontasjon, og at de to sidene bør øke kommunikasjonen og dialogen på alle nivåer og på alle felt. President Biden har nettopp gjentatt at USA ikke søker å få en ny kald krig med Kina, å endre Kinas system eller å revitalisere allianser mot Kina, og at USA ikke støtter «Taiwan uavhengighet» eller har til hensikt å søke en konflikt med Kina. Kina. «Jeg tar disse kommentarene veldig alvorlig,» sa president Xi. (Vår understreking, red.)

President Xi påpekte at forholdet mellom Kina og USA, i stedet for å komme seg ut av vanskeligheten som ble skapt av den forrige amerikanske administrasjonen, har møtt et økende antall utfordringer. Det som er verdt å merke seg spesielt er at noen mennesker i USA har sendt et feil signal til de kreftene som snakker om «Taiwans uavhengighet». Dette er veldig farlig. Feilbehandling av Taiwan-spørsmålet vil ha en forstyrrende innvirkning på de bilaterale båndene. Kina håper at USA vil gi behørig oppmerksomhet til dette problemet. Den direkte årsaken til den nåværende situasjonen i forholdet mellom Kina og USA er at noen personer på amerikansk side ikke har fulgt opp den viktige felles forståelsen de to presidentene har oppnådd og ikke har handlet på president Bidens positive uttalelser. USA har misoppfattet og feilberegnet Kinas strategiske intensjon.»

Om Ukraina og Russland

Vestlige medier har meldt at USA har truet Kina med «alvorlige konsekvenser» hvis Kina skulle støtte Russland med våpen eller med å slippe unna konsekvensene av sanksjonene.

USAs utenriksminister Antony Blinken sa på forhånd at Biden ville gjøre det klart under fredagens møte at Kina vil «bære ansvaret for alle handlinger det tar for å støtte Russlands aggresjon, og vi vil ikke nøle med å la Kina betale prisen».

Dette blir nevnt slik i det offisielle kommunikéet fra Det hvite hus:

President Biden beskrev vår innsats for å forhindre og deretter svare på invasjonen, inkludert ved å pålegge Russland kostnader. Han beskrev implikasjonene og konsekvensene hvis Kina gir materiell støtte til Russland når landet utfører brutale angrep mot ukrainske byer og sivile.

Versjonen fra Det hvite hus er svært knapp, men den kinesiske lyder slik:

«President Biden redegjorde for USAs posisjon, og uttrykte beredskap for kommunikasjon med Kina for å forhindre at situasjonen forverres.

President Xi påpekte at Kina ikke ønsket å se situasjonen i Ukraina utvikle seg slik den har gjort. Kina står for fred og er imot krig. Dette er integrert i Kinas historie og kultur. Kina trekker sine konklusjoner uavhengig basert på de faktiske forholdene i hver sak. Kina tar til orde for å opprettholde internasjonal lov og universelt anerkjente normer som styrer internasjonale relasjoner. Kina slutter seg til FN-pakten og fremmer visjonen om felles, omfattende, samarbeidende og bærekraftig sikkerhet. Dette er hovedprinsippene som underbygger Kinas tilnærming til Ukraina-krisa. Kina har fremmet et sekspunkts initiativ om den humanitære situasjonen i Ukraina, og er klar til å gi ytterligere humanitær bistand til Ukraina og andre berørte land. Alle sider må i fellesskap støtte Russland og Ukraina i å ha dialog og forhandlinger som vil gi resultater og føre til fred. USA og NATO bør også ha dialog med Russland for å ta opp kjernen av Ukraina-krisen og lette sikkerhetsbekymringene til både Russland og Ukraina.»

Invitasjon til avspenning og fred

Det er helt tydelig at Kina ikke har latt seg presse til noe brudd med Russland, slik de vestlige krigshaukene ønsket. Samtidig er det klart at Kina følger sin egen linje og ønsker å gjøre det de kan for å få avsluttet krigen og får til en kompromissløsning som partene kan leve med.

Kinesiske analytikere sier at USA ikke oppnådde det de hadde håpet med møtet. Li Haidong, som er professor fra Institute of International Relations under det kinesiske utenriksdepartementet sa:

USA prøver på den ene sida å søke Kinas hjelp med den forverrede Ukraina-krisa som de sjøl har skapt, men ikke har klart å håndtere; på den annen sida presser og truer de Kina, som er typisk amerikansk praksis, og det er uklokt og kontraproduktivt.

«Hvis USA nærer en illusjon om at Kina vil gi etter for deres press i Ukraina-krisa og forholdet mellom Kina og Russland, reflekterer det bare at USA har en for overfladisk forståelse av dagens komplekse internasjonale situasjoner og om hva som faktisk er rett og galt.»

Mange av USAs og Vestens sanksjoner mot Russland ble utført utelukkende via en langarmet jurisdiksjon uten tillatelse fra FN. Og en slik praksis med å utforme forholdet til andre land basert på deres nasjonale lover og tvinge tredjeland til å akseptere det, er utvilsomt i strid med folkerettens ånd og prinsippene i FN-pakten, sa kinesiske analytikere.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.