Helsedepartementets forslag om å opprettholde koronasertifikat må forkastes

0

Alle bør sende sende inn høringssvar.

Av Kari Angelique Jaquesson.

Helsedepartement vil forlenge de «midlertidige» bestemmelsene om «koronasertifikat». Det er avskyelig og uakseptabelt. Jeg har akkurat sendt inn mitt høringssvar, håper du også gjør det. Vi vet jo ikke om de bryr seg overhodet, men det har de plikt til. Det heter jo at stortingsrepresentanter skal representere folket. Du er folket, si din mening.

Det holder å skrive «Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette,» Du sender det her: https://svar.regjeringen.no/…/registrer.../H2900763/

Jeg skrev dette:

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.

Det som ble brukt som begrunnelse for det «midlertidige» – en påstått en almenfarlig sykdom – er uaktuell.Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En passerseddel som er det et slikt pass er er uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og menneskerettigheter.

Et slikt pass, har vært planlagt av EU siden minst 2018, med ønsket implementering i 2022. Det bør gjøres kjent for borgere hvilke avtaler norske myndigheter har inngått hva gjelder dette,»Koronapass» har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en «almenfarlig sykdom» og ble først lansert som noe som skulle gi «vaksinerte» adgang og nekte andre adgang.

Så viste det seg at disse preparatene ikke hadde noen effekt, dermed falt den begrunnelsen bort.Og da står regjeringen igjen med ingen begrunnelse overhodet.

Det finnes ingen begrunnelse, det finnes ingen hjemmel.

At departementet foreslår «en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.» bekrefter at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger og drive datahøsting.

Det er helt i tråd med vyene i Meld. St. 22 (2020–2021)»Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon»Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil fremover skape et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNytt coronapass – «fullvaksinerte» kan miste jobben, barn kan tvangsvaksineres
Neste artikkelDrivkrefter for krig i Ukraina