Canadas fall, faren i USA

0

Av Naomi R. Wolf. Independent Institute.

Verden har vært smertefullt vitne til bilder av politivold fra Ottawa og et fremstøt på kanadisk tyranni (som jeg noen gang ville skrive disse ordene!) som har fart verden rundt.  Som vanlig hater jeg å være Cassandra; men sjakkbrettet fremfor oss er så altfor åpenbart. Den 12. februar 2022 advarte jeg, under en opptreden på Steve Bannons WarRoom, at nå må vi alle sammen forberede oss på en periode der de kreftene som nå tydelig søker å slavebinde planeten vår, og underlegge seg vår art – menneskeheten, kommer til å kringkaste scener av et samfunn i kaos, og av sjokkerende vold mot demonstranter.

Jeg forutså også at det ville bli matmangel og andre økonomiske skader og at skylden ville bli lagt på de protesterende lastebilsjåførene, og jeg advarte også om at folk burde skrive ut kontoutskrifter over bankontoer og enhver verdipost, siden det ville bli nettangrep på finansinstitusjoner og frysing av kontoer. Og selvsagt, alt dette fant sted i den påfølgende uken.

Jeg mottok nylig en vennlig melding på sosiale medier med takk for mine bulletiner om den nærmeste fremtiden, da det hjalp folk, forklarte skribenten, å avverge sjokk og desorientering. Jeg har ofte snakket om hvordan tyranner er avhengige av nettopp disse effektene av sjokk og desorientering for å «mørne» en befolkning som skal rammes, så jeg vil fortsette å varsle dere alle i nær fremtid, om enn så ubehagelig den oppgaven kan være.

Så i dette essayet ønsker jeg å forklare, spesielt for kanadiere, hva martial law – nasjonal krisetilstand egentlig er, og hvor farlig det er, siden mange ledere der, spesielt parlamentarikere, ser ut til å være i den forræderske «bakrus»-tilstanden som gjør at de innbiller seg at de fortsatt lever i den gamle verdenen, den som døde da Justin Trudeau erklærte martial law. Jeg ønsker også å advare hva som skjer historisk i dette øyeblikk i tilbakegangen til en tidligere demokratisk nasjon, og hva drapet på det kanadiske demokratiet – i det minste for nå – betyr for resten av verden.

Parlamentarikere i Canada ser ikke ut til å forstå at nå kan deres tidligere kollega, Justin Trudeau, arrestere ikke bare lastebilførere, hvis lovlige protest er erklært ulovlig, men også parlamentarikerne selv. Dette er dessverre, historisk sett, neste steg i denne typen drama. Det er et usedvanlig farlig tegn at parlamentet ikke sitter. Etter at det australske parlamentet ble suspendert, og de kom sammen igjen, hadde fullmakter deres blitt dramatisk redusert. Tyranner søker å normalisere innkallingen av parlamenter som «valgfritt» eller å suspendere normale parlamentariske prosesser lenge nok til å uthule et lovgivende organs rådgivende myndighet, og for å sikre at når og hvis et parlament (eller en kongress, for den saks skyld) møtes igjen, det vil bare være en seremoniell forsamling.

Canada-goons-550 CANADA HAS FALLEN: The once-free nation is now under UN occupation and globalist control, with no mechanism remaining for peaceful return to democracy Opinion [your]NEWS
Militære styrker i Ottawas gater. Maskerte ansikter. Ingen uniformssymboler. Tråkker på Canadas flagg. Hvem er de?

Parlamentarikere i Canada ser heller ikke ut til å forstå at «diktator» ikke lenger er retorisk. Et medlem av parlamentet ble hysjet ned da han ropte ut dette epitetet, men faktum er at begrepet på dette tidspunktet ikke er et skjellsord. Justin Trudeau ér per definisjon nå faktisk en diktator.

På dette stadiet i historien går du ikke tilbake til en tidligere tilstand av sivilsamfunnsorden uten arrestasjoner, selv om du forhåpentligvis kan gjøre det uten borgerkrig. Historisk sett, når en potensiell diktator har nådd dette punktet i suspensjonen av demokratiske prosesser og har søkt dette nivået av maktovertakelse, er det neste som kommer hans arrestasjoner av opposisjonens ledere på oppdiktede anklager. På dette tidspunktet er også ledere av arbeidere, frittalende medlemmer av presteskapet og uavhengige journalister og redaktører arrestert.

Se opp for ordet “incitement” -«oppvigleri»; det neste trinnet er et vedtak som gjør kritikk av det Trudeau gjør til en forbrytelse eller en voldshandling.

Også på dette stadiet i historien er det spørsmål om identiteten til sikkerhetsstyrkene. Hvem er disse skremmende gassmaskeutstyrte, uniformerte, ekstremt voldelige mennene representert som politi i Ottawas gater? For den saks skyld, hvem er de maskerte, uniformerte, svartkledde, ekstremt voldelige mennene representert som politi som banket demonstrantene i Paris for en uke siden?

Det er ikke enkelt å få politi og militære til å utøve vold mot sitt eget folk, sine egne naboer og samfunnsmedlemmer. En reell fare på dette tidspunktet i styrtingen av et demokrati (for det er det som skjedde i Canada den siste uken) er utplasseringen av militser som ikke er ansvarlige overfor folket, men overfor den nylig utstansede diktatoren. Dette skjedde i Italia da Mussolini ville ta kontrollen, i Tyskland da nasjonalsosialistene ville ha makten, og så videre. Husk at det er hærer av leiesoldater rundt om i verden, slik som de som drives av Xe, tidligere Blackwater; husk at den sørlige grensen til USA er vidåpen og mange observatører har rapportert om en massiv tilstrømning av unge voksne i militær alder som reiser alene. Med en åpen grense i Nord-Amerika kan en leiesoldathær strømme inn, ikke bare til Canada, dersom det tillates av grensevakter ledet av en potensiell diktator; de kan også strømme inn i strategiske punkter i USA.


Men parlamentarikere og provinsledere i Canada bør være klar over at de voldelige enhetene i Ottawas gater kan bli sluppet løs på dem, så vel som mot andre ulykksalige borgere som prøver å bruke Canadian Charter of Rights and Freedoms -landets charter om rettigheter og friheter. Det kanadiske charteret om rettigheter og friheter garanterer selvfølgelig ytringsfrihet, fredelig protest og forsamling. Charter of Rights and Freedoms garanterer også kanadiere retten til selve demokratiet, så det Justin Trudeau har gjort er rett ut ulovlig. Kanadiere, enhver kanadier, kan ifølge charteret, ta ham for retten for å ha ulovlig suspendert demokratiet deres.

Det er også den kriminelle siktelsen som står på spill. Justin Trudeau kan godt være skyldig i forræderi, som er definert i kanadisk lov som forberedelse til å føre krig mot Canada, som er det jeg personlig ser i livestreamene fra Ottawa; og forræderi i kanadisk lov er også definert på andre brede måter, inkludert dette:

«(a) bruker makt eller vold med det formål å styrte regjeringen i Canada eller i en provins»;

«Høyforræderi

46 (1) Alle begår høyforræderi som i Canada,

(a) dreper eller forsøker å drepe Hennes Majestet, eller påfører henne fysisk skade som fører til død eller ødeleggelse, lemlester eller sårer henne, eller fengsler eller holder henne tilbake;

(b) initierer krig mot Canada eller utfører en forberedende handling i den hensikt; eller

(c) bistår en fiende i krig med Canada, eller enhver væpnet styrke som kanadiske styrker er engasjert i fiendtligheter mot, uansett om det eksisterer en krigstilstand mellom Canada og landet hvis styrker tilhører eller ei.

Marginalnotat: Forræderi

2) Enhver begår forræderi som i Canada,

(a) bruker makt eller vold med det formål å styrte regjeringen i Canada eller en provins;

(b) uten lovlig myndighet, kommuniserer eller gjør tilgjengelig for en agent fra en annen stat enn Canada, militær eller vitenskapelig informasjon eller enhver skisse, plan, modell, artikkel, notat eller dokument av militær eller vitenskapelig karakter som han vet eller burde vite at kan brukes av denne staten til et formål som er skadelig for Canadas sikkerhet eller forsvar;

(c) konspirerer med en person om å begå høyforræderi eller å gjøre noe som er nevnt i paragraf (a);

(d) danner en intensjon om å gjøre noe som er høyforræderi eller som er nevnt i paragraf (a) og manifesterer denne intensjonen ved en åpen handling; eller

(e) konspirerer med en person om å gjøre noe nevnt i paragraf (b) eller danner en intensjon om å gjøre noe nevnt i paragraf (b) og manifesterer denne intensjonen ved en åpen handling.»

Det jeg må dele med oppriktig beklagelse er at på dette tidspunktet i historien er det en situasjon med enten «arrester eller bli arrestert.» Jeg fremmer det ikke, bare ganske enkelt beskriver et konsistent mønster i historien.

På dette tidspunktet i et power grab maktgrep arresterer enten parlamentarikere og patriotiske ledere av militæret på fredelig vis en leder som er ute av kontroll, som har forsøkt å styrte et demokrati, eller så må de være klar over at historien viser at deres egne arrestasjoner kan være nært forestående.

Jeg noterer meg også at vi sør for den kanadiske grensen er langt fra trygge. Det er alarmerende at vår egen president ikke har uttalt seg mot Justin Trudeaus militaristiske maktgrep, eller mot hans vold mot fredelige demonstranter som utøver sine lovlige, beskyttede ytrings- og forsamlingsfriheter. Det er enda mer alarmerende at Bidenadministrasjonen søker å forlenge vår egen nødstilstand.

COVID-19-nødtilstanden i USA ble erklært for nesten to år siden, ved starten av pandemien; nå som viruset er «endemisk», har unntakstilstanden blitt utvidet, stikk i strid med all vitenskap og fornuft.

Denne situasjonen – at USA opererer under nødsfullmakter – er den største underrapporterte story’en i dette århundret så langt. Nødlov betyr at president Biden har fullmakter han ikke har under ikke-nødlov; spesifikt gir COVID-19-nødmaktene, utvidet åtte ganger, HHS (The United States Department of Health and Human Service) Helsedepartementet fullmakter som det ikke hadde før. President Biden erklærte for et år siden:

«Fortsettelse av den nasjonale nødsituasjonen erklært ved Proc. nr. 9994

Melding fra USAs president, datert 24. februar 2021, 86 F.R. 11599:

[…] Av denne grunn må den nasjonale nødsituasjonen som ble erklært 13. mars 2020, og startet fra og med 1. mars 2020, fortsette å gjelde utover 1. mars 2021. Derfor, i samsvar med paragraf 202(d) i de nasjonale nødstilfellene Act (50 USC 1622(d)), fortsetter jeg den nasjonale nødsituasjonen som er erklært i proklamasjon 9994 angående COVID-19-pandemien. Denne kunngjøringen skal publiseres i det føderale registeret og sendes til kongressen.»

Og den nåværende erklæringen fra president Biden, fra og med denne siste uken, om at nødloven må forlenges, handler om en lov som har en åpen varighet.

Det denne erklæringen, som går runden i Kongressen, gjør, er å fortsette å bevilge milliarder av dollar til Helsedepartementet, hvorav milliarder i realiteten strømmer til valgkretser for å skape et massivt økonomisk insentiv for interessenter til å beholde dramatikken i pandemien, inkludert masketvang, press for vaksinepass, muligheten for å stenge virksomheter igjen, og til å holde gående for alltid all elendigheten de siste to årene. En unntakstilstand lar også presidenten oppdatere den neste nødmaktsloven i fremtiden, med den typen suspensjon av demokratiske prosesser som vi så lenger nord.

Vi er i en svært usikker situasjon i USA når det gjelder gjenoppretting av rettsstaten.

Beklager denne dystre bulletinen, men det er her vi er i verden. Det som skjer i Ottawa og i Paris er to til tre uker foran det som vil bli forsøkt mot oss i USA.

Washington States Board of Health – Helsestyre – forsøkte å vedta en forskrift for å opprette en interneringsleir for de som er utsatt for en smittsom sykdom; heftig innbyggerpress, inkludert fra lesere av nettstedet mitt DailyClout.io, fikk stanset den handlingen.

Så prøvde staten New York under nødslovgivning å vedta samme type regulering. De vil ikke gi seg med å komme mot oss.

Boards of Health er nøyaktig det som har fullmakt til å gjøre det som anses nødvendig av—Boards of Health, under COVID-19 Emergency Powers Act. De er vår trojanske hest. Hvis vi skal bringes i kne her i USA for øyeblikket, vil det være via disse intetsigende byråene og masterbyrået, HHS.

Vokt dere for fokuset som nå beveger seg mot «mental helse», ettersom det å gi helsestyrene makt med til å internere, med fokus på overvåking av mental helse, betyr at din og min dissidentkommentar kan føre til at vi blir viklet inn av disse hyper-bemyndigede og nå- lovløse enhetene i nær fremtid.

I alle retninger har WEF -World Economic Forum satt ut sine alumner og foredragsholdere i nasjonale lederroller, eller, som i Boston, i spissen for lokal ledelse; i alle retninger svinger de den totalitære pisken via «helse» eller i Canada, via «nødsituasjonen» over lovlige, fredelige protester.

Kun kollektiv ikke-ettergivenhet i folket, opposisjonens ledelse når det gjelder å ta for seg tyranner, og forhåpentligvis også folkets raske mestring av kunnskap om sin egen grunnlov, sitt eget rettighetscharter sine egne lovgivningsprosesser, kan redde oss alle.

Bildet av den store konflikten på 60-tallet var av en ung kvinne som plasserte en tusenfrydblomst i et rifleløp. Bildet av den store konflikten vår er bildet av haugevis av lastebilsjåfører på knærne, i snøen, i bønn, omringet av stående, uidentifiserbare bøller.

Vi har vært her før. Gud forbarme seg over oss; og når det gjelder oss menn og kvinner, må vi bare i tide huske at vi er frie mennesker.

Naomi R. Wolf er en bestselgende forfatter, spaltist og professor; hun er utdannet ved Yale University og tok en D.Phil. i engelsk språk og litteratur ved Oxford University hvor hun var Rhodes Scholar ved New College; og hun er medgründer og administrerende direktør for DailyClout.io


Denne artikkelen bla først publisert av Independent Institute under tittelen: The Fall of Canada, the Danger in the U.S.

Oversatt til norsk for steigan.no av Kari Angelique Jaquesson.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPå den gale siden
Neste artikkelSanksjoner kan ikke gjenerobre det som tapes i krig