Hva ville strømmen ha kosta med 50 øre pr. kWh maks-pris?

0
Foto: Shutterstock

Av Trond Andresen.

Regjeringa har nå økt «refusjonsordningen» fra 55% til «80% refusjon over 70 øre pr. kWh». Vi skal vise at dette på langt nær er godt nok.

En grundig slakt av utilstrekkeligheten i slike «pakker» fra regjeringa ble skrevet av Jan Petter Sissener i Nettavisen allerede 14/12, da den første pakka med «50% refusjon over 70 øre pr. kWh» kom:

Talla for leilighet og enebolig er basert på 120 øre pr. kWh, og var regjeringas eget eksempel da de presenterte ordninga før jul. Sisseners regning viser hvor lite strømkundene fikk via «50% refusjon over 70 øre pr. kWh»-pakka (den blei seinere forbedra ubetydelig til 55% – og nå altså til 80%). Her har jeg brukt Jan Petter Sisseners skjema for å regne ut hvor utilstrekkelig også den nye «80%-pakka» er. Jeg har bare endra 50% til 80%, alt annet uendra.

Se figur 1. Sisseners tall er svarte, mine nye (nederste del) er røde. Vi ser at «rabatten» fortsatt betyr lite, sjøl med «80% – regel». Og ordninga hjelper ikke bedriftene.

Figur 1

Så dette er også helt utilstrekkelig. La oss derfor regne ut hva det ville ha kosta med 50 øre pr. kWh for alle kilowattimene, og uansett hvem som kjøper dem. Jeg har jeg enda en gang brukt Jan Petter Sisseners skjema som utgangspunkt. (Jeg kunne godt ha satt prisen til – la oss si – 35 eller 40 øre, men det viser seg at til og med 50 øre forandrer bildet dramatisk i riktig retning.)

Se nedre del i figur 2: Sammenlignbare størrelser er plassert i rektangler med runde hjørner. Leiligheten i regjeringas eksempel fra desember ville betalt 1209 kr i stedet for 3041 kr, og eneboligen ville betalt 2965 kr i stedet for 7256 kr.

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Den verbale forklaringa på den store forskjellen er for det første at kWh-prisen ikke får lov å gå over 50 øre. For det andre at el-avgift og – viktigst – energidelen av nettleia også trekkes inn, noe regjeringas prosent«løsninger» later som om ikke betyr noe.

Og – NB – denne metoden med «omregningsfaktor» kan på akkurat samme måte anvendes for bedrifters strømregning. For gartnerier, verksteder, utesteder og større bedrifter. Den er enkel og er ikke bare for husholdninger.

Merk til slutt at påslag fra strømleverandørene er ignorert i denne artikkelen. Uansett løsning vil dette fordyre strømmen. Men dette er for enkelhets skyld utelatt her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.