Hva har vært kommandolinjene i det globale koronakuppet?

0
Mediene førte an i fryktkampanjen

Verken danske eller norske myndigheter vil ut med hvem som ga dem beskjed om å sette de demokratiske rettighetene og flere av menneskerettighetene til side og innføre unntakstilstand på grunn av covid-19, men vi finner stadig flere biter i puslespillet.

Vi har også påvist at koronakrisa har vært et røykteppe som har dekket over den største finanskrisa noensinne.

Gangen i dette har vært slik:

  • I august 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke og foreslo: «go direct», altså: ta milliarder fra statskassene.
  • Så begynte sentralbankene umiddelbart å «trykke penger». En måned etter møtet i Jackson Hole begynte U.S. Federal Reserve et støtteprogram der de pøste ut hundrevis av milliarder sentralbankdollar i uka til Wall Street. Det ble overført 215 milliarder dollar om dagen eller 6.230 milliarder dollar på 29 dager!
  • Så begynte de å forsyne seg av statskassene: BlackRock ble så leid inn av The Fed, The Bank of Canada, Den europeiske sentralbanken og den svenske Riksbanken til å styre denne politikken.I USA sendte Kongressen 454 milliarder dollar av skattebetalernes penger over til The Fed, som så multipliserte dette opp til 4.540 milliarder sentralbankdollar.
  • Så i oktober 2019 gjennomførte  World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation sammen med The Johns Hopkins Center for Health Security, som er finansiert av Rockefeller Foundation en scenarioøvelse for en kommende pandemi – Event 201. Der ble alle virkemidlene og taktikkene i forbindelse med en kommende pandemi drøftet og systematisert. Deres 7-punkts plan for en kommende pandemi la de fram i dette dokumentet.
  • 11. mars 2020 erklærte WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus at covid-19 utbruddet var en «pandemi», og utløste en måte å møte den på som aldri er brukt tidligere i menneskehetens historie, nemlig med en serie lockdowns og ekstreme tiltak som brakte verdensøkonomien i kne.
  • 12. mars 2020 ble Norge stengt ned. Koronakommisjonen har uttalt at Erna Solbergs regjering brøt grunnloven da Norge ble nedstengt 12. mars 2020. – Det var et grunnlovsbrudd, uttalte Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da funnene fra granskingen ble presentert. Den som har stått i spissen for dette byråkratiske maktkuppet mot Storting og Grunnlov er helsedirektør Bjørn Guldvog.

I en kommentarartikkel i Morgenbladet skriver professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisa i mars 2020 er «en mulig sak for riksrett». Hernes skriver:

Kommisjonens fundamentale og viktigste kritikk er at statsministeren på en pressekonferanse 12. mars 2020 lot landet stenge ned – det hun selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid» – i strid med Grunnloven.

Les: Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Det finnes ikke noe referat fra et møte på kvelden onsdag 11. mars 2020 der departementsråd Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør Bjørn Guldvog og Bent Høie deltok. Møtet “ser ut til å ha vært utslagsgivende for nedstengingen 12. mars 2020”, sa Koronakommisjonen. Hva deltakerne sa er ikke dokumentert for ettertiden. 

Les: Pressens offentlighetsutvalg: – En rekke lover er ikke blitt fulgt

Men hvem ga Guldvog instrukser om å gjøre dette?

Kom instruksen fra Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)?

Det finnes et organ som heter Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). De skriver om seg sjølpå sine nettsider at de

…er et uavhengig overvåkings- og ansvarlighetsorgan for å sikre beredskap for globale helsekriser. GPMB er sammen innkalt av generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon og presidenten for Verdensbanken, og består av politiske ledere, byråledere og eksperter i verdensklasse. Det har i oppgave å gi en uavhengig og omfattende vurdering for beslutningstakere og verden om fremgang mot økt beredskap og responskapasitet for sykdomsutbrudd og andre nødsituasjoner med helsekonsekvenser. Kort sagt er arbeidet til GPMB å kartlegge et veikart for en tryggere verden.

I 2019 publiserte de en rapport med tittelen: A World at Risk.

Der forteller de om en mangeårig forberedelse av pandemipolitikk. Og de gir instrukser for hva alle land i verden må og skal gjøre:

Regjeringssjefer må utnevne en nasjonal koordinator på høyt nivå med myndighet og politisk ansvarlighet for å lede hele myndighetene og hele samfunnet tilnærminger, og rutinemessig gjennomføre multisektorielle simuleringsøvelser for å etablere og opprettholde effektiv beredskap. De må prioritere samfunnsengasjement i all beredskapsinnsats, bygge tillit og engasjere flere interessenter (f.eks. lovgivere; representanter for menneskers og dyrs helse, sikkerhet og utenrikssektorer; privat sektor; lokale ledere; og kvinner og ungdom).

SEVEN URGENT ACTIONS TO PREPARE THE WORLD FOR HEALTH EMERGENCIES

GPMB skriver at de 59 landene som til da hadde utpekt en nasjonal koordinator på høyt nivå måtte sikre at vedkommende kunne «implementere nasjonale beredskapstiltak på tvers av alle sektorer, og for å lede og lede handlinger i disse sektorene i tilfelle en offentlig helsekrise.»

De skriver også at WHO, Verdensbanken og de enkelte regjeringene må legge opp «finansieringspakker» for å dekke de nødvendige tiltakene. Og de forteller at det har vært et stort antall scenarieøvelser for å drille apparatet:

«Som en del av IHR (2005)-overvåking er det gjennomført 103 simuleringsøvelser og 50 etterhandlingsgjennomganger.»

(IHR 2005 er International Health Regulations (2005)).

Men hvem er GPMB og hvem har gitt dem sånn makt?

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) ble opprettet av WHO og Verdensbanken i 2018. I pressemeldinga fra opprettelsen heter det:

Styret vil bli ledet av Dr. Gro Harlem Brundtland, en tidligere statsminister i Norge som også fungerte som WHOs generaldirektør fra 1998-2003, og Mr. Elhadj As Sy, generalsekretær i Det internasjonale Røde Kors-forbundet. Røde Halvmåne-samfunn.

Dr. Brundtland sa at det nåværende ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo – en påminnelse om det dødelige vestafrikanske utbruddet for fire år siden – viser at forberedelsene til slike kriser «aldri har vært klarere».

Hun la til at styret «vil holde alle aktører, fra privat og offentlig sektor, ansvarlige for å bygge essensielle folkehelsekapasiteter, generere bærekraftig finansiering og sikre at nødvendig forskning og utvikling utføres.»

De som er oppgitt som styremedlemmer er:

Kommandolinje fra GPMB direkte til koordinatorer?

Det ser altså ut til at dette organet, som ikke kontrolleres av noen, og som er svært lite transparent, har en posisjon der de kan gi instrukser via sitt nett av koordinatorer og at disse er så grundig trimmet gjennom øvelser og samkjøring på forhånd at de vet nøyaktig hva de skal gjøre når det blåses i fløyta.

En scenarioøvelse fra 2010 som du vil dra kjensel på

I 2010 gjennomførte The Rockefeller Foundation, en av de mektigste stiftelsene i verden, en såkalt scenarioøvelse om en «framtidig pandemi». Dokumentet som oppsummerer øvelsen har tittelen Scenarios for the Future of Technologyand International Development, og det kan lastes ned i sin helhet her. Øvelsen ble gjennomført sammen med Global Business Network som ble nedlagt i 2013. De benyttet seg av det som kalles scenarioplanlegging, som er en metode som er utviklet i militær planlegging og der deltakerne tegner opp ulike framtidsscenarioer for å se hva slags metoder, strategier og taktikker som kan tas i bruk i ulike situasjoner.

Lock step – om å takle en pandemi med autoritære virkemidler

Et av scenarioene, Lock step, («gåsegang»)drøftet en pandemi i det som i 2010 var nær framtid, nemlig 2012, og leserne vil kjenne igjen både beskrivelsene, tankegangen og metodene. (Fra side 18 til side 25.) Her har vi oversatt hovedinnholdet:

«En verden med strammere regjeringskontroll ovenfra og ned og mer autoritært lederskap, med begrenset innovasjon og økende tilbakeslag fra borgerne.

I 2012 traff endelig pandemien som verden hadde ventet på i årevis. I motsetning til H1N1 fra 2009 var denne nye influensastammen – med opprinnelse fra villgjess – ekstremt virulent og dødelig. Selv de mest pandemisk forberedte nasjonene ble raskt overveldet da viruset strøk rundt om i verden, smittet nesten 20 prosent av den globale befolkninga og drepte 8 millioner på bare sju måneder, de fleste av dem friske unge voksne.

Denne scenarioøvelsen så for seg en situasjon der:

«Innbyggerne var mer tolerante med, og til og med ivrige etter styring ovenfra og ned, og nasjonale ledere hadde større spillerom til å innføre orden på de måter de så passende. I utviklede land hadde denne økte tilsynet mange former: for eksempel biometriske ID-er for alle borgere…»

Norske helsebyråkrater deltok på denne øvelsen, men vi har ikke lykkes i å finne spor av den i norske offentlige dokumenter. Det er grunn til å tro at Bjørn Guldvog, som da var assisterende direktør og fast stedfortreder for helsedirektøren ledet den norske delegasjonen. Hvem andre?

Dette må det graves mer i. Det må også graves i det faktum at Norge og norske byråkrater åpenbart spiller mange nøkkelroller i dette globale systemet med Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg, Børge Brende, Espen Barth Eide, World Econmic Forum –  og voldsomme mengder norske skattemilliarder til Bill Gates, Gavi, Cepi osv.

Dette er ikke noen «konspirasjonsteori», det er mer en form for arkeologi i dokumenter, beslutningstakere og kommandolinjer. Og det kommer til å bli avslørt. Det vil kanskje ta litt tid. Men det vil komme for en dag.

Forrige artikkelDanmarks statsminister vil oppheve alle restriksjoner og ikke lenger regne covid som samfunnskritisk
Neste artikkelBritiske instruktører til Ukraina for å trene soldatene i bruk av avanserte våpen
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).